Tom 78 (2023):Tom 78 „Prac Filologicznych” (rok 2023) zawiera 22 artykuły naukowe, zróżnicowane pod względem tematyki, metod badawczych oraz analizowanych danych językowych. Składają się nań teksty z zakresu glottodydaktyki i rozwoju mowy dziecka, artykuły obejmujące problematykę gramatyczną, opisywaną przede wszystkim z perspektywy historycznej, teksty, w których rekonstruuje się językowy obraz świata utrwalony w różnego typu nazwach, czy te, w których opisuje się dawne i współczesne koncepty kulturowe oraz problemy społeczne utrwalone w języku, artykuły prezentujące analizę tekstów literackich oraz źródeł leksykograficznych. Wspomnieć też należy o edycji krytycznej listów Jana Baudouina de Courtenay do Jana Karłowicza z lat 1895–1903. Redaktorkami naukowymi tomu były dr Marta Falkowska oraz dr Dorota Kruk. 


ARTYKUŁY

Katarzyna Dróżdż-Łuszczyk
97–107
Hubert Kowalewski, Katarzyna Prorok
109–128