Baltic Linguistics is an annual, peer reviewed journal welcoming submissions of theoretical or empirical interest focusing on the Baltic languages. Its thematic range encompasses both synchronic and diachronic research. The journal also publishes reviews of important publications in Baltic linguistics. Apart from the requirements of quality, theoretical interest and width of scope, there are no restrictions on the subject-matter of submissions. A double-blind peer-reviewing policy ensures unbiased evaluation.

 
 

The most important subject of the deliberations pursued in the journal concerns constructions of childhood: their transformations (both in previous centuries and recent decades), the directions of this evolution and its dominant tendencies, and the cultural and social causes of changes in the perception and treatment of childhood and adolescence. Analyzes and interpretations presented in “Dzieciństwo. Literatura i Kultura” (“Childhood: Literature and Culture”) focus on visions of childhood in various texts of culture, ones addressed not only to children and young adults, but also to adults: both diverse literary genres and other cultural media (including the complex area of popular culture). (more)


LIBCOM JOURNAL   Creative Commons Attribution 4.0 License 

 
 

„Poradnik Językowy” założył w roku 1901 Roman Zawiliński, profesor krakowskiego gimnazjum. Był on redaktorem i wydawcą czasopisma. „Poradnik Językowy" jest jednym z najstarszych polskich czasopism językoznawczych. Publikowane są w nim prace z zakresu językoznawstwa polonistycznego, a także slawistycznego i ogólnego oraz z zakresu logopedii i glottodydaktyki. więcej

 
 

„Prace Filologiczne”, założone w 1884 roku przez Antoniego Adama Kryńskiego, to najstarsze czasopismo filologiczne w Polsce, unikatowe między innymi ze względu na bogatą, długą i ciągłą tradycję. Choć od początku swojego istnienia miało charakter filologiczny, to jednak zawsze dominowała w nim problematyka lingwistyczna. Skupiało ono wokół siebie najwybitniejszych polskich filologów, głównie językoznawców, w mniejszym stopniu literaturoznawców.
Czasopismo przyjmuje artykuły dotyczące głównie językoznawstwa polonistycznego, slawistycznego i ogólnego (m.in. w języku polskim, angielskim, niemieckim, w różnych językach słowiańskich). (więcej)

 
 

“Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo” (“Philological Studies. Literary Research”) derives from “Prace Filologiczne” (“Philological Studies”), one of the oldest scientific philological journal in Poland, established in 1884 by Adam Antoni Kryński. The journal is devoted to the problems of national philology, history of Polish literature and culture, Slavic studies and classical philology, literary criticism and literary theory.
Short version of the title: PFLIT
Frequency: annual
Release date: June
Access model: open access (availble here)
Field: humanities
Discipline: Polish philology, literary studies
Publisher: University of Warsaw Press (since 2019)
Owner: Dean of the Faculty of Polish Studies, University of Warsaw
List of scientific journals (Ministry of Education and Science): 100 points


 LIBCOM JOURNAL   Creative Commons Attribution

 
 

Rocznik ukazujący się w Warszawie od 1978 roku. Publikowane są w nim interdyscyplinarne prace autorów związanych z Uniwersytetem Warszawskim oraz innymi, polskimi i zagranicznymi, ośrodkami naukowymi. Stałe działy periodyku to: artykuły i rozprawy naukowe, recenzje, varia, noty. Tematyka to szeroko pojęte oświecenie.

 
 

"Zeszyty Łużyckie" ("Sorbian Papers"), established 1991, is an academic journal publishing scholarly articles devoted to problems of minorities sensu largo. Our authors' scope of interests encompasses both the minorities institutionally recognized and perceived as "traditional" (i.e. national, ethnic, linguistic, and religious minorities), and those whose minority status is in the course of dynamic (re-)constitution and remains to be defined (as is often the case with social, cultural, political, and other minorities).