Partykuły epistemiczne w podręcznikach do nauczania języka polskiego jako obcego dla poziomów A1 i A2


Abstrakt

W artykule przedstawiono użycia polskich partykuł epistemicznych w materiale podręczników dla osób uczących się języka polskiego jako obcego na poziomach A1 i A2. Celem było zidentyfikowanie jednostek i analiza znaczeń, a także typowego kontekstu i funkcji partykuł. Użycie partykuł pewnie, chyba, może, na pewno, oczywiście i naprawdę zostało skonfrontowane z ich znaczeniami podanymi w słownikach. Analiza pokazuje brak ćwiczeń uczących ich użycia i wyjaśnień znaczenia partykuł w podręcznikach.

Słowa kluczowe

glottodydaktyka; nauczanie leksyki; partykuły; definicje

Foland-Kugler, M. (1997). Trudne małe wyrazy. Materiały do nauki języka polskiego jako obcego. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Wiedza Powszechna.

Janowska, I. i in. (red.). (2016). Programy nauczania języka polskiego jako obcego. Poziomy A1–C2. Kraków: Wydawnictwo Księgarnia Akademicka.

Markowski, A. (1992). Leksyka wspólna różnym odmianom polszczyzny. Wrocław: Wiedza o Kulturze.

Piasecka, M. (2020). Partykuły w nauczaniu języka polskiego jako obcego na poziomie A1. Na materiale podręczników i słowników przeznaczonych dla uczących się języka polskiego jako obcego, Poradnik Językowy, 3, 49–59.

Seretny, A. (2011). Listy wyrazowe skompilowane na potrzeby badań uczących się języka polskiego jako obcego. W: A. Seretny, Kompetencja leksykalna uczących się języka polskiego jako obcego. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Zgółkowa, H. (red.). (2013). Słownik minimum języka polskiego. Kraków: Universitas.

WYKAZ SKRÓTÓW

PODRĘCZNIKI

HPP1 – Małolepsza, M., Szymkiewicz, A. (2020). Hurra!!! Po polsku 1. Podręcznik studenta. Kraków: Wydawnictwo Prolog.

HPP2 – Dixon, A., Jasińska, A. (2020). Hurra!!! Po polsku 2. Podręcznik studenta. Kraków: Wydawnictwo Prolog.

PJC1 – Piotrowska-Rola, E., Porębska, M. (2013). Polski jest cool. Seria do nauki języka polskiego jako obcego na poziomie A1. Książka studenta. Lublin: Wydawnictwo studio tEMAt.

PJC2.I – Piotrowska-Rola, E., Porębska, M. (2019). Polski jest cool. Seria do nauki języka polskiego jako obcego. Książka studenta i ćwiczenia. Poziom A2, część I. Lublin: Wydawnictwo studio tEMAt.

PJC2.II – Piotrowska-Rola, E., Porębska, M. (2021). Polski jest cool. Seria do nauki języka polskiego jako obcego. Książka studenta i ćwiczenia. Poziom A2, część II. Lublin: Wydawnictwa studio tEMAt.

PKPK1 – Stempek, I., Stelmach, A., Dawidek, S., Szymkiewicz, A. (2010). Polski krok po kroku. Seria podręczników do nauki języka polskiego jako obcego dla obcokrajowców. Poziom A1. Kraków: Wydawnictwo Glossa.

PKPK2 – Stempek, I., Stelmach, A. (2020). Polski krok po kroku. Seria podręczników do nauki języka polskiego jako obcego dla obcokrajowców. Poziom 2. Kraków: Wydawnictwo Glossa.

SŁOWNIKI

SGPP – M. Grochowski, A. Kisiel, M. Żabowska, Słownik gniazdowy partykuł polskich, Kraków 2014.

SMJP – Słownik minimum języka polskiego, red. H. Zgółkowa, Kraków 2013.

UJSP – Uniwersalny słownik języka polskiego, red. S. Dubisz, Warszawa 2003.

WSJP – Wielki słownik języka polskiego PAN, red. P. Żmigrodzki, Kraków 2007 – (https://wsjp.pl).

Pobierz

Opublikowane : 2023-12-16


Piasecka, M. (2023). Partykuły epistemiczne w podręcznikach do nauczania języka polskiego jako obcego dla poziomów A1 i A2. Prace Filologiczne, 78, 231–244. https://doi.org/10.32798/pf.1127

Marta Piasecka  marta.piasecka@uw.edu.pl
Uniwersytet Warszawski,  Polska
https://orcid.org/0000-0001-6444-5867