RECENZENCI

2011

Lucyna Gebert (Uniwersytet Sapienza, Rzym), Maciej Grochowski (UMK w Toruniu), Natalia Hobzey (Ukraińska Akademia Nauk, Lwów), Józef Kąś (UJ), Ałła Kożynowa (Państwowy Uniwersytet Białoruski, Mińsk), Danguolė Mikulėnienė (Litewska Akademia Nauk, Wilno), Bogusław Nowowiejski (UwB), Anna Pajdzińska (UMCS), Danuta Rytel-Schwarz (Uniwersytet Lipski, Niemcy), Jerzy Sierociuk (UAM)

2012

František Čermak (Uniwersytet Karola, Praga), Kinga Geben (Uniwersytet Wileński, Litwa), Maciej Grochowski (UMK w Toruniu), Elżbieta Hajnicz (IPIPAN), Natalia Hobzey (Ukraińska Akademia Nauk, Lwów), Piotr Pęzik (Uniwersytet Łódzki), Władimir Płungjan (Instytut Języka Rosyjskiego RAN, Moskwa), Adam Przepiórkowski (IPIPAN), Marko Tadić (Uniwersytet Zagrzebski, Chorwacja).

2013

 

prof. dr hab. Maciej Grochowski (Toruń, Polska), prof. dr hab. Hanna Popowska-Taborska (Warszawa, Polska), prof. dr hab. Mirosław Skarżyński (Kraków, Polska), prof. dr hab. Stanisław Stachowski (Kraków, Polska), prof. dr hab. Bogusław Nowowiejski (Białystok, Polska), prof. dr hab. Józef Kąś (Kraków, Polska), prof. dr hab. Lucyna Gebrat (Włochy, Rzym), prof. dr hab. Natalia Hobzey (Lwów, Ukraina), prof. dr hab. Danuta Rytel-Schwarz (Lipsk, Niemcy), prof. dr hab. Danguolė Mikulėnienė (Wilno, Litwa), prof. dr hab. Ałla Kożynowa (Mińsk, Białoruś)

2014

prof. dr hab. Maciej Grochowski (Toruń, Polska), prof. dr hab. Jaroslav Lipowski (Hradec Králové, Czechy),prof. dr hab. Jolanta Maćkiewicz (Gdańsk, Polska), prof. dr hab. Anna Pajdzińska (Lublin, Polska), prof. dr hab. Renata Przybylska (Kraków, Polska), prof. dr hab. Ryszard Tokarski (Lublin, Polska), prof. dr hab. Stanisław Borawski (Zielona Góra, Polska), prof. dr hab. Maria Borejszo (Poznań, Polska), dr hab. Ewa Dięgiel (Warszawa, Polska), dr hab. prof. UMK Adam Dobaczewski (Toruń, Polska), prof. dr hab. Maciej Grochowski (Toruń, Polska), dr hab. Elżbieta Hajnicz (Warszawa, Polska), dr hab. Irena Jaros (Łódź, Polska), prof. dr hab. Józef Kąś (Kraków, Polska), prof. dr hab. Krystyna Kleszczowa (Katowice, Polska), prof. dr hab. Aniela Ludwika Korzon (Wrocław, Polska), dr hab., prof. UAM Tadeusz Lewaszkiewicz (Poznań, Polska), prof. dr hab. Bogusław Nowowiejski (Białystok, Polska), prof. dr hab. Mikołaj Olszewski (Warszawa, Polska), dr hab., prof. UAM Norbert Ostrowski (Poznań, Polska), prof. dr hab. Halina Pelcowa (Lublin, Polska), prof. dr hab. Alicja Phian-Kijasowa (Poznań, Polska), prof. dr hab. Tadeusz Piotrowski (Wrocław, Polska), dr hab., prof. PAN Zofia Sawaniewska-Mochowa (Warszawa, Polska), prof. dr hab. Jerzy Sierociuk (Poznań, Polska), prof. dr hab. Mirosław Skarżyński (Kraków, Polska), dr hab. Urszula Sokólska (Białystok, Polska), dr hab., prof. PAN Wanda Szulowska (Warszawa, Polska), prof. dr hab. Maria Wojtak (Lublin, Polska), prof. dr hab. Jerzy Wojtczak-Szykowski (Warszawa, Polska), prof. dr hab. Bogusław Wyderka (Opole, Polska), prof. dr hab. Piotr Żmigrodzki (Kraków, Polska)

2015

prof. dr hab. Piotra Łobacz (Poznań, Polska), dr hab. prof. APJTK Ryszard Gubrynowicz (Warszawa, Polska)

2016

prof. dr hab. Stanisław Borawski (Zielona Góra, Polska), prof. dr hab. Marek Cybulski (UŁ, Łódź), prof. dr hab. Maciej Grochowski (Toruń, Polska), dr hab. Ryszard Gubrynowicz, prof. PJATK (Warszawa, Polska), dr hab. prof. UŚ Aleksandra Janowska (UŚ, Katowice), dr hab. Irena Jaros, prof. UŁ (Łódź, Polska), prof. dr hab. Piotra Łobacz (UAM, Poznań), prof. dr hab. Józef Kość (UMSC, Lublin), prof. dr hab. Irena Maryniakowa (Warszawa, Polska), prof. dr hab. Bogusław Nowowiejski (Białystok, Polska), prof. dr hab. Mikołaj Olszewski (Warszawa, Polska), prof. dr hab. Anna Pajdzińska (Lublin, Polska), prof. dr hab. Halina Pelc (UMCS, Lublin), prof. dr hab. Alicja Phian-Kijasowa (UAM, Poznań), prof. dr hab. Anna Piotrowicz (Poznań, Polska), prof. dr hab. Jerzy Sierociuk (UAM, Poznań), prof. dr hab. Bogusław Skowronek (UP, Kraków), dr hab. prof. UwB Urszula Sokólska (UwB, Białystok), prof. dr hab. Wanda Szulowska (PAN, Warszawa), prof. dr hab. Ewa Wolnicz-Pawłowska (UW, Warszawa), prof. dr hab. Bogusław Wyderka (UŚ, Katowice), prof. dr hab. Anna Zielińska (Warszawa, Polska), prof. dr hab. Piotr Żmigrodzki (PAN, Kraków)

2017

prof. dr hab. Maria Biolik (UWM, Olsztyn), prof. dr hab. Stanisław Borawski (UZ, Zielona Góra),dr hab. Stanisław Cygan (UJK, Kielce), mgr. Anna Čermáková, Ph.D. (Czechy, Praga), prof. dr hab. Leonarda Dacewicz (UwB, Białystok), dr hab. prof. UMK Adam Dobaczewski (UMK, Toruń), dr hab. prof. IJP PAN Rafał L. Górski (IJP PAN, Warszawa), prof. dr hab. Maciej Grochowski (UMK, Toruń), doc. Mgr. Martina Ivanová, CSc. (Słowacja, Prešov), dr hab. prof. UŚ Aleksandra Janowska (UŚ, Katowice), prof. dr hab. Ewa Jędrzejko (UŚ, Katowice), prof. dr hab. Józef Kąś (UJ, Kraków), prof. dr hab. Krystyna Kleszczowa (UŚ, Katowice), Mgr. Miroslava Kyseľová, PhD. (Słowacja, Prešov), prof. dr hab. Władysław Miodunka (UJ, Kraków), prof. dr hab. Bogusław Nowowiejski (UwB, Białystok),prof. dr hab. Renata Przybylska (UJ, Kraków), dr hab. Maciej Rak (UJ, Kraków), prof. dr hab. Danuta Rytel-Schwarz (Niemcy, Lipsk),prof. dr hab. Jadwiga Sawicka, prof. dr hab. Jerzy Sierociuk (UAM, Poznań), prof. dr hab. Ewa Sławkowa (UŚ, Katowice), dr hab. Agnieszka Słoboda (UŚ, Katowice),dr hab. Piotr Sobotka (UMK, Toruń), prof. dr hab. Urszula Sokólska (UwB, Białystok), izr. prof. dr. Petra Stankovska (Słowenia, Ljubljana), prof. dr hab. Halina Zgółkowa (UAM, Poznań), prof. dr hab. Piotr Żmigrodzki (IJP PAN, Kraków)

2018

dr hab. Valentina Apresjan (Rosja, Moskwa), PhDr. David Blažek, Ph.D. (Czechy, Praga), dr hab. Adam Dobaczewski, prof. UMK (Polska, Toruń), doc. Leonid Iomdin (Rosja, Moskwa), doc. Mgr. Martina Ivanová, CSc. (Słowacja, Prešov), Mgr. Jana Kocková, Ph.D. (Czechy, Praga), prof. dr hab. Małgorzata Korytkowska (Polska, Warszawa), Mgr. Anna Nedoluzhko, Ph.D. (Czechy, Praga), Mgr. Bohuslava Němcová, Ph.D. (Czechy, Plzeń), doc. RNDr. Vladimír Petkevič, CSc. (Czechy, Praga), dr hab. Beata Raszewska-Żurek (Polska, Kraków), prof. dr hab. Danuta Rytel-Schwarz (Niemcy, Lipsk), doc. Sergey Say (Rosja, Sankt Petersburg), PhDr. Ludmila Uhlířová, CSc. (Czechy, Praga), dr hab. M. Wołk (Polska, Olsztyn)

2019

dr Grażyna Balowska (UO, Opole), prof. dr hab. Mieczysław Balowski (UAM, Poznań), prof. dr hab. Jerzy Bańczerowski (UAM, Poznań), prof. dr hab. Maria Biolik (UWM, Olsztyn), prof. dr hab. Anna Dąbrowska (UWr, Wrocław), dr Dariusz Głuch (UJ, Kraków), prof. IJP PAN dr hab. Halszka Górny (IJP PAN, Kraków), prof. IS PAN dr hab. Mariola Jakubowicz (IS PAN, Warszawa), dr Mirosław Jankowiak (Czechy, Praga), prof. dr hab. Ewa Jędrzejko (UŚ, Katowice), prof. dr hab. Tadeusz Lewaszkiewicz (UAM, Poznań), prof. UWr dr hab. Agnieszka Libura (UWr, Wrocław), prof. dr hab. Irena Maryniakowa (IS PAN, Warszawa), prof. dr hab. Alicja Nagórko (HU, Berlin, Niemcy), prof. UWM dr hab. Alina Naruszewicz-Duchlińska (UWM, Olsztyn), prof. UMCs dr hab. Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska (UMCS, Lublin), prof. dr hab. Bogusław Nowowiejski (UwB, Białystok), prof. dr hab. Kazimierz Ożóg (UR, Rzeszów), prof. dr hab. Halina Pelcowa (UMCS, Lublin), prof. dr hab. Alicja Pihan-Kijasowa (UAM, Poznań), prof. dr hab. Tadeusz Piotrowski (UWr, Wrocław), prof. dr hab. Renata Przybylska (UJ, Kraków), dr hab. Maciej Rak (UJ, Kraków), prof. Enrique Gutiérrez Rubio (PU, Ołomuniec, Czechy), prof. UŁ dr hab. Katarzyna Sicińska (UŁ, Łódź), prof. dr hab. Ewa Sławkowa (UŚ, Katowice), dr hab. Piotr Sobotka (UMK, Toruń), prof. UwB dr hab. Irena Szczepankowska (UwB, Białystok), prof. dr hab. Jadwiga Waniakowa (IJP PAN, Kraków), dr hab. Andrzej Charciarek (UŚ), dr hab. Anna Cychnerska (UMK), prof. dr hab. Feliks Czyżewski (UMCS), dr Kinga Geben (UWil, Litwa), dr Mirosław Dawlewicz (UWil, Litwa), dr Mirosław Jankowiak (AV ČR, Czechy), dr hab. Jadwiga Kozłowska-Doda (UMCS), prof. dr hab. Henryk Fontański (UŚ), prof. dr hab. Ałła Kożynowa (BUP, Białoruś), dr hab. Tadeusz Lewaszkiewicz (UAM)

2020

prof. Dr. Tilman Berger (Niemcy, Tübingen), PhDr. Ondřej Bláha, Ph.D. (Czechy, Olomouc), prof. UW dr hab. Jolanta Chojak (Polska, Warszawa), prof. dr hab. Aleksandra Janowska (Polska, Katowice), prof. dr hab. Ewa Jędrzejko (Polska Katowice), Mgr. Jana Kocková, Ph.D (Czechy, Praha), PhDr. Marie Kopřivová, Ph.D. (Czechy, Praha), doc. RNDr. Markéta Lopatková, Ph.D. (Czechy, Praha), PhDr. Olga Martincová, CSc. (Czechy, Praha), dr hab. Julia Mazurkiewicz-Sułkowska (Polska, Łódź), prof. UW dr hab. Jolanta Mindak-Zawadzka (Polska, Warsawa), prof. dr. Petya Osenova (Bułgaria, Sofia), prof. PhDr. Jarmila Panevová, DrSc. (Czechy, Praha), PhDr. Jiří Pergler, Ph.D. (Czechy, Praha), doc. RNDr. Vladimír Petkevič, CSc. (Czechy, Praha), prof. dr hab. Danuta Rytel-Schwarz (Niemcy, Lipsk), RNDr. Hana Skoumalová, Ph.D (Czechy, Praha), Mgr. Barbora Štěpánková, Ph.D. (Czechy, Praha), prof. dr hab. Zuzanna Topolińska (Macedonia, Skopje), PhDr. Ludmila Uhlířová, CSc., dr.h.c. (Czechy, Praha), doc. Mgr. Bohumil Vykypěl, Ph.D. (Czechy, Brno), prof. dr hab. Lilia Citko (Polska, Białystok), prof. UJK dr hab. Stanisław Cygan (Polska, Kielce), dr Iwona Dembowska-Wosik (Polska, Łódź), prof. dr hab. Stanisław Dubisz (Polska, Warszawa), prof. IS PAN dr hab. Maksim Duszkin (Polska, Warszawa), prof. IJP PAN dr hab. Ewa Dzięgiel (Polska, Warszawa), prof. IJP PAN dr hab. Halszka Górny (Polska, Kraków), prof. IS PAN dr hab. Mariola Jakubowicz (Polska, Warszawa), prof. dr hab. Stanisław Koziara (Polska, Kraków), prof. dr hab. Tadeusz Lewaszkiewicz (Polska, Poznań), dr hab. Tomasz Majtczak (Polska, Kraków), prof. UMCS dr hab. Niebrzegowska-Bartmińska (Polska, Lublin), prof. dr hab. Halina Pelc (Polska, Lublin), prof. dr hab. Alicja Pihan-Kijas (Polska, Poznań), prof. dr hab. Renata Przybylska (Polska, Kraków), prof. UJ dr hab. Maciej Rak (Polska, Kraków), prof. dr hab. Ewa Sławek (Polska, Katowice), prof. IS PAN dr hab. Piotr Sobotka (Polska, Warszawa), prof. dr hab. Jadwiga Waniakowa (Polska, Kraków), prof. UWM dr hab. Mariola Wołk (Polska, Olsztyn), prof. UMCS dr hab. Aneta Wysocka (Polska, Lublin), prof. UMK dr hab. Magdalena Żabowska (Polska, Toruń), dr Sebastian Żurowski (Polska, Toruń)

2021

dr hab. Ewa Badyda, prof. UG (Polska, Gdańsk), dr hab. Anna Drogosz (Polska, Olsztyn), prof. dr hab. Henryk Fontański (Polska, Katowice), dr Ewa Kozioł-Chrzanowska (Polska, Kraków),dr hab. Agata Kwaśnicka-Janowicz (Polska, Kraków), prof. dr hab. Barbara Lewandowska-Tomaszczyk (Polska,Konin), prof. dr hab. Tadeusz Lewaszkiewicz (Polska, Poznań), prof. dr hab. Jolanta Maćkiewicz (Polska,Gdańsk), dr hab. Magdalena Majdak (Polska, Kraków), prof. dr hab. Tomasz Mika (Polska, Poznań), prof. dr hab. Jarosław Płuciennik (Polska, Łódź), prof. dr hab. Renata Przybylska (Polska, Kraków), dr hab. Maciej Rak, prof. UJ (Polska, Kraków), prof. dr hab. Jan Sokołowski (Polska, Wrocław), dr Łukasz Szałkiewicz (Polska, Wrocław), dr hab. Michał Szczyszek, prof. UAM (Polska, Poznań), dr hab. Mariola Wołk, prof. UWM (Polska, Olsztyn), dr Jacek Woźny (Polska, Wrocław),dr hab. Rafał Zimny (Polska, Bydgoszcz), dr Sebastian Żurowski (Polska, Toruń)

2022

dr hab. Ingeborga Beszterda, prof. UAM (Poznań), dr Anna Czelakowska (IJP PAN, Kraków), dr Artur Czesak (UJ, Kraków), doc. dr Mirosław Dawlewicz (Wilno), prof. dr hab. Adam Dobaczewski (UMK, Toruń), prof. dr hab. Andrzej Dyszak (UKW, Bydgoszcz), dr hab. Ewa Dzięgiel prof. IJP PAN, dr hab. Andrzej Feret, prof. UJ (Kraków), doc. dr Kinga Geben (Wilno), dr hab. Helena Grochola-Szczepanek, prof. IJP PAN, prof. dr hab. Aleksandra Janowska (UŚ, Katowice), dr hab. Joanna Kamper-Warejko, prof. UMK (Toruń), prof. dr hab. Krystyna Kleszczowa (UŚ, Katowice), dr hab. Krystyna Kowalikowa, prof. IJP PAN, dr hab. Anna Kozłowska (UKSW, Warszawa), prof. dr hab. Halina Kurek (UJ, Kraków), dr hab. Beata Kuryłowicz, prof. UwB (Białystok), dr hab. Agata Kwaśnicka-Janowicz, prof. UJ (Kraków), prof. dr hab. Tomasz Lisowski (UAM, Poznań), dr hab. Masłowska Ewa, prof. IS PAN (Warszawa), prof. dr hab. Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska (UMCS, Lublin), prof. dr hab. Kazimierz Ożóg (UR, Rzeszów), prof. dr hab. Pajdzińska Anna (UMCS, Lublin), dr hab. Anna Piechnik, prof. UJ (Kraków), prof. dr hab. Alicja Pihan-Kijas (UAM, Poznań), prof. dr hab. Anna Piotrowicz (UAM, Poznań), prof. dr hab. Dorota Rembiszewska (IS PAN, Warszawa), prof. dr hab. Elżbieta Rudnicka-Fira (UP, Kraków), dr hab. Katarzyna Sicińska, prof. UŁ (Łódź), prof. dr hab. Kazimierz Sikora (UJ, Kraków), prof. dr hab. Bogusław Skowronek (UP, Kraków), dr hab. Piotr Sobotka, prof. IS PAN (Warszawa), prof. dr hab. Helena Synowiec (UŚ, Katowice), dr hab. Joanna Szadura, prof. UMCS (Lublin), dr Konrad Szamryk (UwB, Białystok), dr hab. Agnieszka Szczaus (US, Szczecin), prof. dr hab. Bogusław Wyderka (UO, Opole), dr hab. Włodzimierz Wysoczański, prof. UWr (Wrocław), prof. dr hab. Waldemar Żarski (UWr, Wrocław), dr Sebastian Żurowski (UMK, Toruń)

2023

dr hab. Urszula Sokólska (UwB, Białystok), prof. dr hab. Dorota Rembiszewska (IS PAN, Warszawa), dr hab. Beata Kuryłowicz (UwB, Białystok), prof. dr hab. Magdalena Pastuchowa (UŚ, Katowice), dr hab. Aleksandra Niewiara (UŚ, Katowice), dr hab. Joanna Szadura (UMCS, Lublin), dr hab. Dorota Filar (UMCS, Lublin), dr hab. Jadwiga Kozłowska-Doda (UMCS, Lublin), prof. dr hab. Anna Zielińska (IS PAN, Warszawa), prof. dr hab. Magdalena Pastuchowa (UŚ, Katowice), dr hab. Anna Kozłowska (UKSW, Warszawa), dr hab. Magdalena Żabowska (UMK, Toruń), dr hab. Aleksandra Janowska (UŚ, Katowice), prof. dr hab. Tadeusz Lewaszkiewicz (UAM, Poznań), dr hab. Agnieszka Zatorska (UŁ, Łódź), dr hab. Iwona Kaproń-Charzyńska (UMK, Toruń), dr hab. Józef Porayski-Pomsta (TKJ, Warszawa), dr Barbara Taraszka-Drożdż (UŚ, Katowice), prof. dr hab. Jadwiga Waniakowa (IJP PAN, Kraków), prof. dr hab. Stanisław Cygan (UJK, Kielce), dr hab. Irena Jaros (UŁ, Łódź), dr hab. Marek Marszałek (UKW, Bydgoszcz), prof. dr hab. Adam Fałowski (UJ, Kraków), prof. dr hab. Helena Synowiec (UŚ, Katowice), dr hab. Ewa Szepietowska (UMCS, Lublin), dr Justyna Żulewska-Wrzosek (APS, Warszawa), prof. dr hab. Małgorzata Witaszek-Samborska (UAM, Poznań), dr hab. Piotr Krzyżanowski (UMCS, Lublin), prof. dr hab. Ewa Jędrzejko (UŚ, Katowice), Ewa Bogdanowska-Jakubowska (UŚ, Katowice), prof. dr hab. Elżbieta Awramiuk (UwB, Białystok), dr hab. Anna Seretny (UJ, Kraków), dr Emilia Kubicka (UMK, Toruń), prof. dr hab. Krzysztof Tomasz Witczak (UŁ, Łódź), prof. dr hab. Krystyna Kleszczowa (UŚ, Katowice), dr Sebastian Żurowski (UMK, Toruń), dr Ewa Kozioł-Chrzanowska (IJP PAN, Kraków), dr Emilia Kubicka (UMK, Toruń), dr hab. Magdalena Hawrysz (UZ, Zielona Góra), dr hab. Waldemar Żarski (UWr, Wrocław), prof. dr hab. Halina Pelcowa (UMCS, Lublin), doc. dr. Miroslav Davlevič (Uniwersytet Wileński)