Kontakt

Prace Filologiczne
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
Gmach Polonistyki, p. 35
Adres e-mail: pracefilologiczne@uw.edu.pl