Zapewniać [‘to assure’]: Remarks on the assessment present in Polish verbum dicendi used in TV news programmes


Abstrakt

ZAPEWNIAĆ: UWAGI O OCENIE OBECNEJ W POLSKIM CZASOWNIKU MÓWIENIA UŻYWANYM W TELEWIZYJNYCH PROGRAMACH INFORMACYJNYCH


Wybór określonych czasowników mówienia w wypowiedziach relacjonowanych przez dziennikarzy może wskazywać, jak się wydaje, na ile obiektywny jest komentarz narracyjny danej wiadomości. Analiza próbki materiału z dwóch programów informacyjnych (Faktów i Wiadomości) pozwoli ukazać zakres oceniających czasowników mówienia używanych przez dziennikarzy i zweryfikować, czy wcześniejsze uwagi o cechach językowych tych czasowników zachowują aktualność w odniesieniu do języka mediów.

Słowa kluczowe

czasowniki mówienia; wartościowanie w języku; język w mediach

Banasiak, D. (2019). O znaczeniu czasownika wyśmiać (kogoś, coś) i jego użyciu w internetowym dyskursie politycznym, Prace Filologiczne, 73, 571–588.

Bralczyk, J. (2003). O języku polskiej propagandy politycznej lat siedemdziesiątych. Warszawa: Wydawnictwo Trio.

Chojak, J. (2006). Semantyka i składnia czasowników oznaczających reakcje słowne. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Głowiński, M. (1990). Nowomowa po polsku. Warszawa: Wydawnictwo PEN.

Greń, Z. (1994). Semantyka i składnia czasowników oznaczających akty mowy w języku polskim i czeskim. Warszawa: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy.

Grzegorczykowa, R. (1990). Wprowadzenie do semantyki językoznawczej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Kozarzewska, E. (1988). Czasowniki mówienia we współczesnym języku polskim: Studium semantyczno-składniowe. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Mizera, E., Mizera, G., Hawkins, J.M. (eds.). (2010). Oxford. Popularny słownik angielsko-polski, polsko-angielski. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Delta.

Puzynina, J. (ed.) (1993). Etyka międzyludzkiej komunikacji. Warszawa: Wydawnictwo Semper.

Stępień, M. (2010). Mówienie i prawda: O czasownikowych wykładnikach wiedzy niezweryfikowanej przez mówiącego. Warszawa: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Wierzbicka, A. (1987). English speech act verbs: A semantic dictionary. Sydney: Academic Press.

Wierzbicka, E. (1980). Walencja czasowników o znaczeniu ‘mówić’, Prace Filologiczne, 29, 41–48.

WSJP – Żmigrodzki, P. (ed.). (2007–). Wielki słownik języka polskiego. wsjp.pl (retrieved 31.12.2021).


Opublikowane : 2023-12-16


Ciunovič, M. (2023). Zapewniać [‘to assure’]: Remarks on the assessment present in Polish verbum dicendi used in TV news programmes. Prace Filologiczne, 78, 49–60. https://doi.org/10.32798/pf.1211

Małgorzata Ciunovič  m.ciunowicz@uksw.edu.pl
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,  Polska
https://orcid.org/0000-0003-4573-4182