„Prace Filologiczne”, założone w 1884 roku przez Antoniego Adama Kryńskiego, to najstarsze czasopismo filologiczne w Polsce. Obecnie reprezentuje profil językoznawczy.
Dziedzina: nauki humanistyczne
Dyscyplina: językoznawstwo
Wydawca: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego (od 2022 roku)
Właściciel:  Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego
Skrócona wersja tytułu: PF
Częstotliwość wydawania: rocznik
Publikacja:  do końca każdego roku
Zgłaszanie tekstów: w trybie ciągłym przez system OJS
Model publikacyjny: gold open access (bez embargo)
Licencja: CC-BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.pl )
Opłaty za publikację: brak
Wykaz czasopism punktowanych MEiN: 70 pkt.
(więcej)
LIBCOM JOURNAL   Creative Commons – Uznanie autorstwa

ISSN: 0138-0567 (Print) ISSN: 2720-5037 (Online) DOI: 10.32798


 
 


  • CEEOL
  • ERIH/ERIH Plus
  • Index Copernicus
  • PBN/Pol-index

MNISW
70 punktów