„Prace Filologiczne”, założone w 1884 roku przez Antoniego Adama Kryńskiego, to najstarsze czasopismo filologiczne w Polsce, unikatowe między innymi ze względu na bogatą, długą i ciągłą tradycję. Choć od początku swojego istnienia miało charakter filologiczny, to jednak zawsze dominowała w nim problematyka lingwistyczna. Skupiało ono wokół siebie najwybitniejszych polskich filologów, głównie językoznawców, w mniejszym stopniu literaturoznawców.
Czasopismo przyjmuje artykuły dotyczące głównie językoznawstwa polonistycznego, slawistycznego i ogólnego (m.in. w języku polskim, angielskim, niemieckim, w różnych językach słowiańskich). (więcej)

ISSN: 0138-0567 (Print) ISSN: 2720-5037 (Online) DOI: 10.32798


 
 


  • CEEOL
  • ERIH/ERIH Plus
  • Index Copernicus
  • PBN/Pol-index

MNISW
12 punktów lista C