Tom 57 (2022): Metodologia w badaniach nad mniejszościamiNiniejszym tomem pragniemy uczcić pamięć Inicjatorki, Założycielki i długoletniej Redaktor Naczelnej  naszego pisma, prof. dr hab. Ewy Siatkowskiej (1930‒2020). Tematyka publikacji bezpośrednio nawiązuje do zainteresowań i badań naukowych Profesor Ewy Siatkowskiej (były to m.in. języki mniejszości narodowych, etnicznych i religijnych), a jednocześnie wychodzi naprzeciw potrzebom badaczy w zakresie odnowy paradygmatów metodologicznych oraz ich redefinicji i rekontekstualizacji. 


Artykuły

Recenzje

Varia

Ignacy Maciej Doliński, Milena Hebal-Jezierska
7-8