Kontakt

Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
http://www.zeszytyluzyckie.uw.edu.pl
e-mail: zeszyty.luzyckie.polon@uw.edu.pl
Sekretarz redakcji Ignacy M. Doliński