W wydawanym od 1991 roku piśmie „Zeszyty Łużyckie” publikowane są oryginalne artykuły naukowe, poświęcone problematyce mniejszościowej sensu largo. W zasięgu zainteresowań autorów znajdują się zarówno mniejszości osadzone instytucjonalnie i postrzegane jako „tradycyjne” (narodowe, etniczne, językowe i religijne), jak również takie, których mniejszościowy status dynamicznie się konstytuuje, a więc wymaga dookreślenia (mniejszości społeczne, kulturowe, polityczne i inne).

 

 

ISSN: 0867-6364 (Print) ISSN: 2719-9967 (Online) DOI: 10.32798


 
 

TOM 57: METODOLOGIA W BADANIACH NAD MNIEJSZOŚCIAMI

2021-05-10

Zapraszamy do składania artykułów do 57. numeru pisma „Zeszyty Łużyckie. Czasopismo o mniejszościach”, którym pragniemy uczcić pamięć Inicjatorki, Założycielki i długoletniej Redaktor Naczelnej  naszego pisma, prof. dr hab. Ewy Siatkowskiej (1930‒2020).

Tematyka publikacji bezpośrednio nawiązuje do zainteresowań i badań naukowych Profesor Ewy Siatkowskiej (były to m.in. języki mniejszości narodowych, etnicznych i religijnych), a jednocześnie wychodzi naprzeciw potrzebom badaczy w zakresie odnowy paradygmatów metodologicznych oraz ich redefinicji i rekontekstualizacji. 

NEKROLOG

2021-01-31

Z bólem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o tym, że 27 grudnia 2020 r. odeszła Inicjatorka, Twórczyni pierwotnej koncepcji oraz długoletnia Redaktor Naczelna „Zeszytów Łużyckich” Prof. dr hab. Ewa Siatkowska (więcej).

Nekrolog
MNISW
20 pkt.

 

Nowy numer w przygotowaniu.