W wydawanym od 1991 roku piśmie „Zeszyty Łużyckie” publikowane są oryginalne artykuły naukowe, poświęcone problematyce mniejszościowej sensu largo. W zasięgu zainteresowań autorów znajdują się zarówno mniejszości osadzone instytucjonalnie i postrzegane jako „tradycyjne” (narodowe, etniczne, językowe i religijne), jak również takie, których mniejszościowy status dynamicznie się konstytuuje, a więc wymaga dookreślenia (mniejszości społeczne, kulturowe, polityczne i inne).

 

 

 

ISSN: 0867-6364 (Print) ISSN: 2719-9967 (Online) DOI: 10.32798


 
 

58th ISSUE: MINORITIES IN THE EASTERN BLOC COUNTRIES (1945-1990)

2022-01-22

This is a Call for Papers for the 58th issue of “Zeszyty Łużyckie”

The present issue is devoted to the topic of minorities (in accordance with the understanding proposed by the Editors, i.e. that of institutionally embedded minorities perceived as "traditional" [national, ethnic, linguistic, and religious], as well as those whose minority status is established dynamically and requires specification [in the case of social, cultural, political, and other minorities]) in countries known as the Eastern Bloc or people's democracies (Poland, Czechoslovakia, Hungary, Romania, Bulgaria, Yugoslavia, Albania, the GDR and what is today Ukrainian territory, in the years 1945-1989).

Sociologists, cultural researchers, linguists, ethnologists, and ethnographers whose work addresses problems of minorities in countries known as people's democracies are invited to collaborate on the planned issue of "Zeszyty Łużyckie".

ICI Journals Master List za rok 2020

2021-11-02

Uprzejmie informujemy, że czasopismo „Zeszyty Łużyckie (ISSN: 2719-9967, 0867-6364)” pozytywnie przeszło proces oceny i jest indeksowane w bazie ICI Journals Master List za rok 2020.

Na podstawie weryfikacji informacji z ankiety ewaluacyjnej oraz analizie wydań czasopisma z 2020 roku, wyznaczona została wartość wskaźnika Index Copernicus Value (ICV) za rok 2020.

ICV 2020 = 76.00

TOM 57: METODOLOGIA W BADANIACH NAD MNIEJSZOŚCIAMI

2021-05-10

Zapraszamy do składania artykułów do 57. numeru pisma „Zeszyty Łużyckie. Czasopismo o mniejszościach”, którym pragniemy uczcić pamięć Inicjatorki, Założycielki i długoletniej Redaktor Naczelnej  naszego pisma, prof. dr hab. Ewy Siatkowskiej (1930‒2020).

Tematyka publikacji bezpośrednio nawiązuje do zainteresowań i badań naukowych Profesor Ewy Siatkowskiej (były to m.in. języki mniejszości narodowych, etnicznych i religijnych), a jednocześnie wychodzi naprzeciw potrzebom badaczy w zakresie odnowy paradygmatów metodologicznych oraz ich redefinicji i rekontekstualizacji.   • Index Copernicus

MNISW
40 pkt.

Index Copernicus
(2020) 76.00

Pobieranie

CAŁY NUMER


 

Nowy numer w przygotowaniu.