W wydawanym od 1991 roku piśmie „Zeszyty Łużyckie” publikowane są oryginalne artykuły naukowe, poświęcone problematyce mniejszościowej sensu largo. W zasięgu zainteresowań autorów znajdują się zarówno mniejszości osadzone instytucjonalnie i postrzegane jako „tradycyjne” (narodowe, etniczne, językowe i religijne), jak również takie, których mniejszościowy status dynamicznie się konstytuuje, a więc wymaga dookreślenia (mniejszości społeczne, kulturowe, polityczne i inne).

 

 

 

ISSN: 0867-6364 (Print) ISSN: 2719-9967 (Online) DOI: 10.32798


 
 

 ICI Journals Master List za rok 2022

2023-09-25

Uprzejmie informujemy, że czasopismo „Zeszyty Łużyckie" pozytywnie przeszło proces oceny i zostało zaindeksowane w bazie ICI Journals Master List za rok 2022.

Na podstawie weryfikacji informacji o funkcjonowaniu czasopisma w roku 2022 wyznaczona została wartość jego siły parametrycznej (wskaźnika ICV).

ICV 2022 = 88.55

TOM 61: Nauczanie i uczenie się języków mniejszościowych/minoryzowanych Półwyspu Iberyjskiego

2023-07-04

Z wielką przyjemnością zapraszamy do współtworzenia nowego numeru Zeszytów Łużyckich poświęconego nauczaniu i uczeniu się języków mniejszościowych/minoryzowanych Półwyspu Iberyjskiego.   Na Półwyspie Iberyjskim, oprócz dwóch urzędowych języków państwowych (kastylijskiego i portugalskiego), istnieje wiele odmian regionalnych o różnym stopniu standaryzacji, kodyfikacji, a przede wszystkim o różnym statusie prawnym. Badanie tej różnorodności kontekście edukacyjnym oferuje wiele interesujących wyzwań.  

 

TOM 60: Języki mniejszościowe na mapie dialektalnej Słowiańszczyzny

2023-05-20

Uprzejmie zapraszamy do współtworzenia nowego numeru "Zeszytów Łuzyckich" na temat   języków mniejszościowych w Europie Środkowo-Wschodniej oraz ich miejsce na mapie dialektalnej Słowiańszczyzny.
Tom pragniemy zadedykować  dr.  Ignacemu Dolińskiemu, którego praca jako członka Polskiej Komisji Narodowej Ogólnosłowiańskiego Atlasu Językowego (OLA) przyczyniła się do rozwoju dialektologii słowiańskiej.  • Index Copernicus

MNISW
40 pkt.

Index Copernicus
(2020) 76.00

 

Nowy numer w przygotowaniu.