RADA NAUKOWA

Nicole Dołowy-Rybińska (Warszawa),
Andreana Eftimova (Sofia),
Alexandra Ioannidou (Thessaloniki),
Petros Karatsareas (Westminster), 
Peter Káša (Prešov),  
Rafał Leszczyński (Łódź),
Motoki Nomachi (Sapporo),
Leo Rafolt (Zagreb), 
Dietrich Scholze-Šołta (Budyšin/Bautzen),
Dalibor Sokolović (Beograd),
Grażyna Szwat-Gyłybowa (Warszawa),
Lyudmyla Vasylieva (Lviv),
Sonja Wölke (Budyšin/Bautzen),
Sanja Zlatanović (Beograd)