TOM 62: Mniejszości religijne – konfesyjne – światopoglądowe. Poszukiwania duchowej niezależności

2024-05-19

Zapraszamy do składania artykułów do 62. numeru tematycznego pisma „Zeszyty Łużyckie”, któtrego  jest namysł nad różnymi formami poszukiwania, przeżywania i manifestowania religijnej i/lub duchowej niezależności (spiritual independence). Zjawiska te chcemy przedstawić z perspektywy mniejszościowej, mając na myśli zarówno mniejszości konfesyjne, jak i duchowo zorientowane mniejszości światopoglądowe, a także grupy funkcjonujące w obrębie tradycyjnych instytucji religijnych, ale wzywające do ich samooczyszczenia i/lub modernizacji.

62. numer czasopisma „Zeszyty Łużyckie” zostanie opracowany we współpracy z Komisją Badań Porównawczych Literatur Słowiańskich przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów.

 ICI Journals Master List za rok 2022

2023-09-25

Uprzejmie informujemy, że czasopismo „Zeszyty Łużyckie" pozytywnie przeszło proces oceny i zostało zaindeksowane w bazie ICI Journals Master List za rok 2022.

Na podstawie weryfikacji informacji o funkcjonowaniu czasopisma w roku 2022 wyznaczona została wartość jego siły parametrycznej (wskaźnika ICV).

ICV 2022 = 88.55