ICI Journals Master List za rok 2022

2023-09-25

Uprzejmie informujemy, że czasopismo „Zeszyty Łużyckie" pozytywnie przeszło proces oceny i zostało zaindeksowane w bazie ICI Journals Master List za rok 2022.

Na podstawie weryfikacji informacji o funkcjonowaniu czasopisma w roku 2022 wyznaczona została wartość jego siły parametrycznej (wskaźnika ICV).

ICV 2022 = 88.55

TOM 61: NAUCZANIE I UCZENIE SIĘ JĘZYKÓW MNIEJSZOŚCIOWYCH/MINORYZOWANYCH PÓŁWYSPU IBERYJSKIEGO

2023-07-04

Z wielką przyjemnością zapraszamy do współtworzenia nowego numeru Zeszytów Łużyckich poświęconego nauczaniu i uczeniu się języków mniejszościowych/minoryzowanych Półwyspu Iberyjskiego.   Na Półwyspie Iberyjskim, oprócz dwóch urzędowych języków państwowych (kastylijskiego i portugalskiego), istnieje wiele odmian regionalnych o różnym stopniu standaryzacji, kodyfikacji, a przede wszystkim o różnym statusie prawnym. Badanie tej różnorodności kontekście edukacyjnym oferuje wiele interesujących wyzwań.  

 

TOM 60: JĘZYKI MNIEJSZOŚCIOWE NA MAPIE DIALEKTALNEJ SŁOWIAŃSZCZYZNY

2023-05-20

Uprzejmie zapraszamy do współtworzenia nowego numeru "Zeszytów Łuzyckich" na temat   języków mniejszościowych w Europie Środkowo-Wschodniej oraz ich miejsce na mapie dialektalnej Słowiańszczyzny.
Tom pragniemy zadedykować  dr.  Ignacemu Dolińskiemu, którego praca jako członka Polskiej Komisji Narodowej Ogólnosłowiańskiego Atlasu Językowego (OLA) przyczyniła się do rozwoju dialektologii słowiańskiej.

ICI Journals Master List za rok 2021

2022-10-29

Uprzejmie informujemy, że czasopismo „Zeszyty Łużyckie (ISSN: 2719-9967, 0867-6364)” pozytywnie przeszło proces oceny i jest indeksowane w bazie ICI Journals Master List za rok 2021.

Na podstawie weryfikacji informacji z ankiety ewaluacyjnej oraz analizie wydań czasopisma z 2021 roku, wyznaczona została wartość wskaźnika Index Copernicus Value (ICV) za rok 2021.

ICV 2021 = 76.84

ICI Journals Master List za rok 2020

2021-11-02

Uprzejmie informujemy, że czasopismo „Zeszyty Łużyckie (ISSN: 2719-9967, 0867-6364)” pozytywnie przeszło proces oceny i jest indeksowane w bazie ICI Journals Master List za rok 2020.

Na podstawie weryfikacji informacji z ankiety ewaluacyjnej oraz analizie wydań czasopisma z 2020 roku, wyznaczona została wartość wskaźnika Index Copernicus Value (ICV) za rok 2020.

ICV 2020 = 76.00