ICI Journals Master List za rok 2021

2022-10-29

Uprzejmie informujemy, że czasopismo „Zeszyty Łużyckie (ISSN: 2719-9967, 0867-6364)” pozytywnie przeszło proces oceny i jest indeksowane w bazie ICI Journals Master List za rok 2021.

Na podstawie weryfikacji informacji z ankiety ewaluacyjnej oraz analizie wydań czasopisma z 2021 roku, wyznaczona została wartość wskaźnika Index Copernicus Value (ICV) za rok 2021.

ICV 2021 = 76.84

TOM 59: Niewygodna mniejszość. Podmiotowość, ruchy i prawa osób LGBTQ+ w byłej socjalistycznej Europie

2022-06-13

Zapraszamy do publikacji autorki i autorów prac, które opisują dyskursy i praktyki sytuujące
doświadczenia osób LGBTQ+ w perspektywie odrębnej grupy społecznej. Przyjmujemy teksty
koncentrujące się zarówno na okresie postsocjalistycznym, jak i sięgające do epoki socjalizmu i
wcześniejszej. Pytamy o (możliwą) specyfikę regionu lub, co równie prawdopodobne, o wielość
kontekstów społeczno-kulturowych pod pozorną jednością doświadczenia Europy Środkowej i
Południowo-Wschodniej. Interesują nas również dyskusje, które podkreślają dynamikę wykraczającą
poza podział na Wschód i Zachód, a także te, które dotyczą praktyk, dyskursów i przestrzeni
społecznych oferujących alternatywne spojrzenie na ruchy LGBTQ+, ich widoczność i emancypację,
wykraczające poza liberalną koncepcję praw mniejszości i normatywne wyobrażenia o
postsocjalistycznej transformacji.

58th ISSUE: MINORITIES IN THE EASTERN BLOC COUNTRIES (1945-1990)

2022-01-22

This is a Call for Papers for the 58th issue of “Zeszyty Łużyckie”

The present issue is devoted to the topic of minorities (in accordance with the understanding proposed by the Editors, i.e. that of institutionally embedded minorities perceived as "traditional" [national, ethnic, linguistic, and religious], as well as those whose minority status is established dynamically and requires specification [in the case of social, cultural, political, and other minorities]) in countries known as the Eastern Bloc or people's democracies (Poland, Czechoslovakia, Hungary, Romania, Bulgaria, Yugoslavia, Albania, the GDR and what is today Ukrainian territory, in the years 1945-1989).

Sociologists, cultural researchers, linguists, ethnologists, and ethnographers whose work addresses problems of minorities in countries known as people's democracies are invited to collaborate on the planned issue of "Zeszyty Łużyckie".

ICI Journals Master List za rok 2020

2021-11-02

Uprzejmie informujemy, że czasopismo „Zeszyty Łużyckie (ISSN: 2719-9967, 0867-6364)” pozytywnie przeszło proces oceny i jest indeksowane w bazie ICI Journals Master List za rok 2020.

Na podstawie weryfikacji informacji z ankiety ewaluacyjnej oraz analizie wydań czasopisma z 2020 roku, wyznaczona została wartość wskaźnika Index Copernicus Value (ICV) za rok 2020.

ICV 2020 = 76.00