Tom 1 Nr 2 (2019): Dzieciństwo w tłumaczeniu. Teksty kultury dla młodych odbiorców w przekładzie międzyjęzykowymCzasopismo finansowane przez Wydział Polonistyki Uniwersytetu  Warszawskiego i afiliowane przy  Wydziale Polonistyki Uniwersytetu  Warszawskiego


Studia

Varia

Artykuły recenzyjne