Do Indii i Litwy przez radzieckie książki obrazkowe

Jankevičiūtė, G., & Geetha, V. (2017). Another history of the children’s picture book: From Soviet Lithuania to India. Chennai: Tara Books.


Abstrakt

W artykule recenzyjnym omówiono książkę autorstwa Giedrė Jankevičiūtė i V. Geethy pt. Another History of the Children’s Picture Book: From Soviet Lithuania to India [Jeszcze jedna historia dziecięcej książki obrazkowej. Z radzieckiej Litwy do Indii] (2017). Opisuje on treść rozprawy w kontekście badań nad książką obrazkową (zwłaszcza rosyjską, litewską i  radziecką), historią dzieciństwa i  literatury rosyjskiej. Główną zaletą tomu, zdaniem recenzentki, jest wybór Indii i Litwy do porównania, które jest dokonane z perspektywy historii literatury, sztuki, społeczeństw i rozumienia dzieciństwa.

Słowa kluczowe

sztuka drukarska; dzieciństwo; literatura dziecięca; Giedrė Jankevičiūtė; Indie; Litwa; literatura litewska; książka obrazkowa; literatura rosyjska; literatura radziecka; Związek Radziecki; V. Geetha

Bader, B. (1976). American picturebooks from Noah’s Arc to The Beast Within. New York, NY: Macmillan.

Balčiūnienė, T. (1973). ABC. Vilnius: Vaga.

Ball, A. M. (1994). And now my soul is hardened: Abandoned children in Soviet Russia, 1918–1930. Berkeley, CA, Los Angeles, CA, & London: University of California Press.

Boruta, K. (1957). “Kaip aš patekau į dangų ir iš ten grįžau atgal”. Genys, 11.

Cvirka, P. (1988). Nemuno šalies pasakos. Vilnius: Vyturys.

Dovzhenko, O. (1956). Zacharovana Desna. Kyiv: Dnipro.

Fitzpatrick, S. (2002). Education and social mobility in the Soviet Union 1921–1934. Cambridge, London, New York, NY, & Melbourne: Cambridge University Press.

Giroux, H. A. (2000). Stealing innocence: Youth, corporate power, and the politics of culture. New York, NY: Palgrave Macmillan.

Hirsch, F. (2005). Empire of nations: Ethnographic knowledge and the making of the Soviet Union. Ithaca, NY & London: Cornell University Press.

Hoffman, E. T. A. (1958). Spragtukas ir pelių karalius. Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla. (Original work published 1816).

Ivanov, S. (1982). A book on boats and ships. Moscow: Malysh Publishers.

Jankevičiūtė, G. (Ed.). (2011). Illustrarium: Soviet Lithuanian children’s book illustration. Vilnius: International Cultural Programme Centre.

Jankevičiūtė, G., & Geetha, V. (2017). Another history of the children’s picture book: From Soviet Lithuania to India. Chennai: Tara Books.

Kelly, C. (2014). Learning about the nations: Ethnographic representations of children, representations of ethnography for children. In: R. Cvetkovsky & A. Hofmeister (Eds.), An empire of others: Creating ethnographic knowledge in imperial Russia and the USSR (pp. 253–278). Budapest, New York, NY: Central European University Press.

Kišūnaitė, R., & Sruoginis, L. (Eds.). (2011). Illustrarium: Twenty books from Lithuania for children and teenagers. Vilnius: International Cultural Programme Centre.

Kišūnaitė, R., Mozūraitė, V., Žvironaitė-Udrienė, L., & Kęstutis, U. (Eds.). (2011). Illustrarium: The best Lithuanian books for children 2000–2010. Vilnius: International Cultural Programme Centre.

Kizeval’ter, G. (2018). Vremi͡a nadezhd, vremi͡a illi͡uziĭ. Problemy istorii sovetskogo neofit͡sial’nogo iskusstva. 1950–1960 gody: Stat’i i materialy. Moskva: Novoe Literaturnoe Obozrenie.

Klepontynė-Šemeškienė, K. (Ed.). (2011). Illustrarium: Illustration by young Lithuanian artists. Vilnius: International Cultural Programme Centre.

Krakauskaitė, V. (1959). Jaunasis pianistas. Kaunas: Valstyinė pedagoginės literatūros leidykla.

Lenin, V. I. (1947). Marx, Engels, Marxism. Moscow: Foreign Languages Publishing House. (Original work published 1925).

Lewis, D. (2001). Reading contemporary picturebooks: Picturing text. London & New York, NY: Routledge.

Liškevičienė, J. (Ed.). (2011). Illustrarium: Contemporary Lithuanian book illustration. Vilnius: International Cultural Programme Centre.

Maeots, O. (2017). Sovetskie detskie knigi v Evrope i v SShA v 1920–1930-e gg. Detskie chtenii͡a, 2, 57–95.

Mamin-Sibiryak, B. (1982). Arumai Magallukku Sonna Kathaigal. Moscow: Raduga. (Original work published 1897).

n.a. (1949). Du gaideliai. Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla.

n.a. (1971). Našlaitė Elenytė ir Joniukas aviniukas. Vilnius: Vaga.

Nėris, S. (1947). Našlaitė. Kaune: Valstybinė grožinės literatūros leidykla.

Nikolajeva, M. (1995). Children’s literature as a cultural code: A semiotic approach to history. In: M. Nikolajeva (Ed.), Aspects and issues in the history of children’s literature (pp. 39–48). Westport, CT & London: Greenwood Press.

Nodelman, P. (1988). Words about pictures: The narrative art of children’s picture books. Athens, GA: University of Georgia Press.

Nodelman, P. (2005). Decoding the images: Illustration and picture books. In P. Hunt (Ed.), Understanding children’s literature: Key essays from the second edition of the International Companion Encyclopedia of Children’s Literature: Second edition (pp. 69–80). London & New York, NY: Routledge. (Original work published 1999).

Painter, C., Martin, J. R., & Unsworth, L. (2012). Reading visual narratives: Image analysis in children’s picture books. Sheffield, South Yorkshire & Oakville, CT: Equinox Pub.

Pankenier Weld, S. (2015). The square as regal infant: The avant-garde infantile in early Soviet picturebooks. In: E. Druker & B. Kümmerling-Meibauer (Eds.), Children’s literature and the avant-garde (pp. 111–136). Amsterdam, Philadelphia, PA: John Benjamins.

Rothenstein, J., & Budashevskaya, O. (2015). Inside the rainbow Russian children’s literature 1920–1935: Beautiful books, terrible times. New York, NY: Princeton Architectural Press. (Original work published 2013).

Salnikova, A. (2013). ‘Great transformation’: Children’s world and life before and after the First World War and the Bolshevik Revolution in Russia. In C. Hunner-Kreisel & M. Stephan (Eds.), Neue Raume, neue Zeiten. Kindheitund Familie im Kontext von (Trans)Migration und sozialem Wandel (pp. 35–43). Wiesbaden: Springer VS.

Schwarcz, J. (1982). Ways of the illustrator: Visual communication in children’s literature. Chicago, IL: American Library Association.

Serafini, F. (2010). Reading multimodal texts: Perceptual, structural and ideological perspectives. Children’s Literature in Education, 41, 85–104. https://doi.org/10.1007/s10583-010-9100-5.

Simonova, O. (2017). Politika Detgiza v izdanii perevodnoi knigi GDR v kontse 1940-kh – seredine 1950-kh gg. Detskie chtenii͡a, 2, 421–441.

Steiner, E. (1999). Stories for little comrades: Revolutionary artists and the making of early Soviet children’s books. (J. A. Miller, trans.). Seattle, WA, & London: University of Washington Press.

Unsworth, L., & Wheeler, J. (2002). Re-valuing the role of images in reviewing picture books. Reading: Language and Literacy, 36(2), 68–74. https://doi.org/10.1111/1467-9345.00189.


Opublikowane : 2019-12-31


Paulouskaya, H. (2019). Do Indii i Litwy przez radzieckie książki obrazkowe. Dzieciństwo. Literatura I Kultura, 1(2), 242-250. https://doi.org/10.32798/dlk.170

Hanna Paulouskaya  hannapa@al.uw.edu.pl
Uniwersytet Warszawski  Polska
http://orcid.org/0000-0002-8349-029X

Hanna Paulouskaya – dr, pracuje na Wydziale „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie interesuje się recepcją antyku w kulturze dziecięcej Związku Radzkieckiego, zwracając szczególną uwagę na animację i film dla dzieci. Jej aktualne badania są częścią projektu Our Mythical Childhood… The Reception of Classical Antiquity in Children’s and Young Adults’ Culture in Response to Regional and Global Challenges pod kierunkiem prof. Katarzyny Marciniak, finansowanego przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych (ERC) w ramach programu ramowego Unii Europejskiej w zakresie badań naukowych Horyzont 2020 – grant konsolidacyjny ERC (umowa o grant nr 681202). Kontakt: hannapa@al.uw.edu.pl.


Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Polityka Open Access
Wszystkie artykuły prezentowane na łamach „Dzieciństwa. Literatury i Kultury” są publikowane w otwartym dostępie na licencji Creative Commons – Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe (CC BY 4.0). Oznacza to, że:

  • mogą być udostępniane i cytowane pod warunkiem jednoznacznego i klarownego wskazania autora przywoływanego tekstu;
  • nie można korzystać ze środków prawnych lub technologicznych, które ograniczałyby innych w wykorzystywaniu tekstu na warunkach określonych w licencji.

Więcej informacji: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.pl