Kontakt

Redakcja czasopisma „Dzieciństwo. Literatura i Kultura”
Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego
(Instytut Literatury Polskiej)
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
email: redakcja.dlk@uw.edu.pl

Editors of the journal „Dzieciństwo. Literatura i Kultura”
Faculty of Polish Studies, University of Warsaw
(Institute of Polish Literature)
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warsaw
email: redakcja.dlk@uw.edu.pl