O czasopiśmie

W centrum rozważań prowadzonych na łamach czasopisma znajdują się konstrukty dzieciństwa: ich przeobrażenia (dawne i współczesne), kierunki tej ewolucji, jej dominujące tendencje, kulturowo-społeczne przyczyny przemian w postrzeganiu i traktowaniu dzieciństwa i młodości. Prezentowane w periodyku analizy i interpretacje koncentrują się wokół wizji dzieciństwa pojawiających się w rozmaitych tekstach kultury – adresowanych nie tylko do odbiorców dziecięcych i młodzieżowych, lecz także dorosłych: w różnorodnych gatunkowo utworach literackich oraz innych formach kulturowego przekazu (z uwzględnieniem złożonego obszaru kultury popularnej).

Celem półrocznika „Dzieciństwo. Literatura i Kultura” – wydawanego na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego – jest inicjowanie i prezentowanie refleksji naukowej nad rozmaitymi reprezentacjami dzieciństwa obecnymi zarówno w utworach literackich, jak i w innych tekstach kultury: filmach, serialach, komiksach, sztukach teatralnych, pracach plastycznych, grach wideo etc.

Artykuły prezentowane w półroczniku dotyczą m.in. takich tematów, jak dające się wyczytać z poszczególnych dzieł przekonania twórców co do tego, czym (bądź jakie) dzieciństwo jest i być powinno, wychodzenie z dzieciństwa, powroty do dzieciństwa.

Każde wydanie zawiera artykuły naukowe poświęcone tematowi bieżącego numeru, zebrane w dziale „Studia”, a także rozprawy dotyczące różnorodnych zagadnień, niezwiązane z tematem numeru (dział „Varia”) oraz recenzje naukowe.

Ideą czasopisma jest łączenie zróżnicowanych dyscyplin i szkół badawczych. Ze względu na interdyscyplinarny charakter półrocznik jest adresowany do badaczy: literaturoznawców, kulturoznawców, medioznawców, filmoznawców, księgoznawców, bibliotekoznawców i historyków sztuki, a także do praktyków: animatorów kultury, bibliotekarzy, nauczycieli.

Czasopismo nie pobiera opłat za zgłoszenie tekstu i jego przetwarzanie.

Statystyki czasopisma w roku 2020

Opublikowane artykuły: 23 = 100%, w tym:

 • w języku polskim: 16 = ok. 70%
 • w języku angielskim: 7 = ok. 30%
 • autorstwo krajowe (PL): 19 = ok. 83%, w tym lokalne (Uniwersytet Warszawski): 8 = ok. 38%
 • autorstwo zagraniczne (ES, CA, US): 4 = ok. 17%.

Liczba recenzentów/recenzentek: 62 = 100%, w tym: 

 • krajowych (PL): 43 = ok. 69%
 • zagranicznych (CA, CZ, DE, ES, HU, JP, NL, SE, UK, US): 19 = ok. 31%).

Współczynnik odrzuceń: ok. 26%

 

Statystyki czasopisma w roku 2019

Opublikowane artykuły: 28 = 100%, w tym:

 • w języku polskim: 21 = 75%
 • w języku angielskim: 7 = 25%
 • autorstwo krajowe (PL): 24 = ok. 86%, w tym lokalne (Uniwersytet Warszawski): 13 = ok. 46%
 • autorstwo zagraniczne (ES, IR, US): 4 = ok. 14%.

Liczba recenzentów/recenzentek: 49 = 100%, w tym: 

 • krajowych (PL): 36 = ok. 73%
 • zagranicznych (CA, DE, ES, GR, HK, IN, IT, LT, UK, US): 13 = ok. 27%).

Współczynnik odrzuceń: ok. 18%