O czasopiśmie

W centrum rozważań prowadzonych na łamach czasopisma znajdują się konstrukty dzieciństwa: ich przeobrażenia (dawne i współczesne), kierunki tej ewolucji, jej dominujące tendencje, kulturowo-społeczne przyczyny przemian w postrzeganiu i traktowaniu dzieciństwa i młodości. Prezentowane w periodyku analizy i interpretacje koncentrują się wokół wizji dzieciństwa pojawiających się w rozmaitych tekstach kultury – adresowanych nie tylko do odbiorców dziecięcych i młodzieżowych, lecz także dorosłych: w różnorodnych gatunkowo utworach literackich oraz innych formach kulturowego przekazu (z uwzględnieniem złożonego obszaru kultury popularnej).

Celem półrocznika „Dzieciństwo. Literatura i Kultura” – wydawanego na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego – jest inicjowanie i prezentowanie refleksji naukowej nad rozmaitymi reprezentacjami dzieciństwa obecnymi zarówno w utworach literackich, jak i w innych tekstach kultury: filmach, serialach, komiksach, sztukach teatralnych, pracach plastycznych, grach wideo etc.

Artykuły prezentowane w półroczniku dotyczą m.in. takich tematów, jak dające się wyczytać z poszczególnych dzieł przekonania co do tego, czym (bądź jakie) dzieciństwo jest i być powinno, wychodzenie z dzieciństwa, powroty do dzieciństwa.

Każde wydanie zawiera artykuły naukowe poświęcone tematowi bieżącego numeru, zebrane w dziale „Studia”, a także rozprawy dotyczące różnorodnych zagadnień, niezwiązane z tematem numeru (dział „Varia”) oraz recenzje naukowe. Teksty zamieszczane w tych działach są recenzowane. Recenzji nie podlegają wstępy od redakcji (pojawiające się w każdym numerze) oraz wywiady (pojawiające się nieregularnie), publikowane w dziale „Rozmowy”; te pierwsze są pisane przez zespół redakcyjny, te drugie zaś mogą być inicjowane przez zespół redakcyjny lub zgłaszane zewnętrznie (wtedy decyzja o ich publikacji zależy od redakcji).

Ideą czasopisma jest łączenie zróżnicowanych dyscyplin i szkół badawczych. Ze względu na interdyscyplinarny charakter półrocznik jest adresowany do badaczy i badaczek reprezentujących literaturoznawstwo, kulturoznawstwo, medioznawstwo, filmoznawstwo, księgoznawstwo, bibliotekoznawstwo i historię sztuki, a także do praktyków i praktyczek: animatorów/animatorek kultury, bibliotekarzy/bibliotekarek, nauczycieli/nauczycielek.

Czasopismo nie pobiera opłat za zgłoszenie tekstu i jego przetwarzanie.

Harmonogram wydawniczy

Publikujemy dwa numery w roku: pierwszy w czerwcu, drugi w grudniu (z możliwym opóźnieniem do 6 miesięcy).

 

Statystyki czasopisma w roku 2023

Opublikowane artykuły: 19 = 100%, w tym:

 • w języku polskim: 16 = ok. 84%
 • w języku angielskim: 3 = ok. 16%
 • autorstwo krajowe (PL): 17 = ok. 89%, w tym lokalne (Uniwersytet Warszawski): 6 = ok. 32%
 • autorstwo zagraniczne (GR, HU): 2 = ok. 11%.

Liczba recenzentów/recenzentek: 43 = 100%, w tym: 

 • krajowych (PL): 35 = ok. 81%
 • zagranicznych (CY, CZ, DE, UK, US): 8 = ok. 19%.

Współczynnik odrzuceń: ok. 30% 

 

Statystyki czasopisma w roku 2022

Opublikowane artykuły: 17 = 100%, w tym:

 • w języku polskim: 12 = ok. 71%
 • w języku angielskim: 5= ok. 29%
 • autorstwo krajowe (PL): 15 = ok. 88%, w tym lokalne (Uniwersytet Warszawski): 3 = ok. 18%
 • autorstwo zagraniczne (GR, US): 2 = ok. 12%.

Liczba recenzentów/recenzentek: 29 = 100%, w tym: 

 • krajowych (PL): 22 = ok. 76%
 • zagranicznych (DE, GR, MO, TW, US): 7 = ok. 24%.

Współczynnik odrzuceń: ok. 19% 

 

Statystyki czasopisma w roku 2021

Opublikowane artykuły: 24 = 100%, w tym:

 • w języku polskim: 18 = 75%
 • w języku angielskim: 6 = 25%
 • autorstwo krajowe (PL): 19 = ok. 79%, w tym lokalne (Uniwersytet Warszawski): 12 = 50%
 • autorstwo zagraniczne (IN, GR, NL, PT, US): 5 = ok. 21%.

Liczba recenzentów/recenzentek: 40 = 100%, w tym: 

 • krajowych (PL): 33 = ok. 83%
 • zagranicznych (CA, DE, ES, IT, UK, US): 7 = ok. 17%.

Współczynnik odrzuceń: ok. 17% 

 

Statystyki czasopisma w roku 2020

Opublikowane artykuły: 23 = 100%, w tym:

 • w języku polskim: 16 = ok. 70%
 • w języku angielskim: 7 = ok. 30%
 • autorstwo krajowe (PL): 19 = ok. 83%, w tym lokalne (Uniwersytet Warszawski): 8 = ok. 38%
 • autorstwo zagraniczne (ES, CA, US): 4 = ok. 17%.

Liczba recenzentów/recenzentek: 62 = 100%, w tym: 

 • krajowych (PL): 43 = ok. 69%
 • zagranicznych (CA, CZ, DE, ES, HU, JP, NL, SE, UK, US): 19 = ok. 31%.

Współczynnik odrzuceń: ok. 26%

 

Statystyki czasopisma w roku 2019

Opublikowane artykuły: 28 = 100%, w tym:

 • w języku polskim: 21 = 75%
 • w języku angielskim: 7 = 25%
 • autorstwo krajowe (PL): 24 = ok. 86%, w tym lokalne (Uniwersytet Warszawski): 13 = ok. 46%
 • autorstwo zagraniczne (ES, IR, US): 4 = ok. 14%.

Liczba recenzentów/recenzentek: 49 = 100%, w tym: 

 • krajowych (PL): 36 = ok. 73%
 • zagranicznych (CA, DE, ES, GR, HK, IN, IT, LT, UK, US): 13 = ok. 27%.

Współczynnik odrzuceń: ok. 18%  

 

Polityka archiwizacji

Kopie zapasowe treści publikowanych w czasopiśmie są gromadzone: 1) w pamięci komputera w siedzibie redakcji (Instytut Literatury Polskiej, Wydział Polonistyki, Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa) oraz 2) na dysku Google połączonym z redakcyjną skrzynką e-mail zarejestrowaną w domenie Uniwersytetu Warszawskiego (redakcja.dlk@uw.edu.pl).

W przypadku, gdy czasopismo nie będzie już publikowane, wszystkie treści czasopisma (tj. poszczególne artykuły) zostaną zamieszczone w Repozytorium Centrum Otwartej nauki: https://depot.ceon.pl/. Ponadto, na bieżąco wszystkie treści czasopisma są umieszczane w repozytorium bazy CEEOL.