Od Verne’a do Tulleta. Sto lat obecności francuskiej literatury dla dzieci i młodzieży na polskim rynku książki

Paprocka, N. (2018). Bibliografia polskich przekładów i adaptacji francuskiej literatury dla dzieci i młodzieży wydanych w latach 1918–2014. Kraków: TAiWPN Universitas. Paprocka, N. (2018). Sto lat przekładów dla dzieci i młodzieży w Polsce. Francuska literatura dla młodych czytelników, jej polscy wydawcy i ich strategie (1918–2014). Kraków: TAiWPN Universitas.


Abstrakt

W artykule recenzyjnym omówione zostały dwie książki Natalii Paprockiej (2018): Bibliografia polskich przekładów i adaptacji francuskiej literatury dla dzieci i młodzie­ży wydanych w latach 1918–2014 oraz Sto lat przekładów dla dzieci i młodzieży w Pol­sce. Francuska literatura dla młodych czytelników, jej polscy wydawcy i ich strategie (1918–2014), wpisujące się zarówno w kontekst translatoryki literatury dziecięcej, jak i bibliologii oraz socjologii sztuki. W artykule scharakteryzowano układ zestawionej przez Natalię Paprocką bibliografii polskich przekładów francuskiej literatury dla dzieci i młodzieży oraz streszczono najważniejsze założenia jej badań: wykorzystano w nich koncepcję pola literackiego Pierre’a Bourdieu, pojęcia importu/transferu i repertuaru kulturowego w rozumieniu Itamara Evena-Zohara oraz teorię aktora-sieci Brunona Latoura. Według badaczki w ciągu całego stulecia wśród polskich wydaw­ców dominowała polityka wznowień klasyki, co pociągnęło za sobą bardzo ograni­czony transfer zjawisk innowacyjnych we francuskiej kulturze dziecięcej.

Słowa kluczowe

agent; bibliografia; Francja; ilustracja książkowa dla dzieci; literatura dziecięca i młodzieżowa; literatura francuska; Natalia Paprocka; pole literackie; Polska; przekład; recepcja; repertuar kulturowy; ruch literacki; tłumacz; transfer; wydawca

Biernacka-Licznar, K., Jamróz-Stolarska, E., Paprocka, N. (2018). Lilipucia rewolucja. Awangardowe wydawnictwa dla dzieci i młodzieży w latach 2000–2015. Produkcja wydawnicza. Bibliografia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne SBP.

Bourdieu, P. (1999). Une révolution conservatrice dans l’édition. Actes de la recherche en sciences sociales, 126–127, 3–28. https://doi.org/10.3406/arss.1999.3278.

Bourdieu, P. (2007). Reguły sztuki. Geneza i struktura pola literackiego (A. Zawadzki, tłum.). Kraków: TAiWPN Universitas. (wyd. oryg. 1992).

Déon, M. (2010). Tomek i nieskończoność (M. Kusztelska, tłum.). Poznań: Oficyna Wydawnicza G&P. (wyd. oryg. 1975).

Even-Zohar, I. (2009). Miejsce literatury tłumaczonej w polisystemie literackim (M. Heydel, tłum.). W: P. Bukowski, M. Heydel (red.), Współczesne teorie przekładu. Antologia (s. 197–203). Kraków: Znak. (wyd. oryg. 1978).

Jankowicz, P., Marecki, P., Palęcka, A., Sowa, J., Warczok, T. (2014). Literatura polska po 1989 roku w świetle teorii Pierre’a Bourdieu. Raport z badań. Kraków: Korporacja Ha!art.

Leszczyński, G. (2001). Kompleks mentora. Powieść dla młodzieży u schyłku tysiąclecia. W: A. Baluch, K. Gajda (red.), Sezamie, otwórz się! Z nowszych badań nad literaturą dla dzieci i młodzieży w Polsce i za granicą (s. 52–65). Kraków: WN AP.

Paprocka, N. (2018a). Bibliografia polskich przekładów i adaptacji francuskiej literatury dla dzieci i młodzieży wydanych w latach 1918–2014. Kraków: TAiWPN Universitas.

Paprocka, N. (2018b). Sto lat przekładów dla dzieci i młodzieży w Polsce. Francuska literatura dla młodych czytelników, jej polscy wydawcy i ich strategie (1918–2014). Kraków: TAiWPN Universitas.

Schmitt, E.-E. (2004). Oskar i pani Róża (B. Grzegorzewska, tłum). Kraków: Znak. (wyd. oryg. 2002).

Pobierz

Opublikowane : 2019-12-31


Frużyńska, J. (2019). Od Verne’a do Tulleta. Sto lat obecności francuskiej literatury dla dzieci i młodzieży na polskim rynku książki. Dzieciństwo. Literatura I Kultura, 1(2), 229-241. https://doi.org/10.32798/dlk.171

Joanna Frużyńska  j.fruzynska@uw.edu.pl
Uniwersytet Warszawski  Polska
https://orcid.org/0000-0002-3316-0196

Joanna Frużyńska – dr, pracuje w Instytucie Polonistyki Stosowanej na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Jej zainteresowania obejmują literaturę dziecięcą i kulturę popularną, zwłaszcza powieść kryminalną, a także różne formy sztuki adresowanej do młodych odbiorców. Kontakt: j.fruzynska@uw.edu.pl.


Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Polityka Open Access
Wszystkie artykuły prezentowane na łamach „Dzieciństwa. Literatury i Kultury” są publikowane w otwartym dostępie na licencji Creative Commons – Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe (CC BY 4.0). Oznacza to, że:

  • mogą być udostępniane i cytowane pod warunkiem jednoznacznego i klarownego wskazania autora/autorki/autorów/autorek przywoływanego tekstu;
  • nie można korzystać ze środków prawnych lub technologicznych, które ograniczałyby innych w wykorzystywaniu tekstu na warunkach określonych w licencji.

Więcej informacji: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.pl