W centrum rozważań prowadzonych na łamach czasopisma znajdują się konstrukty dzieciństwa: ich przeobrażenia (dawne i współczesne), kierunki tej ewolucji, jej dominujące tendencje, kulturowo-społeczne przyczyny przemian w postrzeganiu i traktowaniu dzieciństwa i młodości. Prezentowane w periodyku analizy i interpretacje koncentrują się wokół wizji dzieciństwa pojawiających się w rozmaitych tekstach kultury – adresowanych nie tylko do odbiorców dziecięcych i młodzieżowych, lecz także dorosłych: w różnorodnych gatunkowo utworach literackich oraz innych formach kulturowego przekazu (z uwzględnieniem złożonego obszaru kultury popularnej). (więcej)

LIBCOM JOURNAL   Uznanie autorstwa 4.0   

ISSN: 2657-9510 (Online) DOI: 10.32798


 
 

Ocena parametryczna

2021-12-14

Z przyjemnością informujemy, że  „Dzieciństwo. Literatura i Kultura” po zaledwie dwóch latach od publikacji pierwszego numeru uzyskało 20 punktów parametrycznych w wyniku przeprowadzonej w 2021 roku oceny i figuruje na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Edukacji i Nauki.  Ponadto, od 2021 roku nasze czasopismo indeksowane jest w bazie ERIH+. Zapraszamy do przesyłania tekstów!

Call for papers 1/2022

2021-08-09

dlk_cfp3.jpg

Wymiary wielokulturowości w najnowszej twórczości dla dzieci i młodzieży

XXI-wieczne wyzwania wiążące się z naturą i dynamiką najrozmaitszych relacji międzykulturowych są coraz bardziej wyraźne, zarówno w Polsce, jak i na świecie. Odzwierciedlenie znajdują m.in. w różnorodnych odmianach twórczości dla dzieci i młodzieży. Utwory literackie, filmy, seriale, komiksy, spektakle teatralne czy też gry wideo prezentujące zagadnienia wielokulturowości mają potencjał uświadamiania wagi określonych problemów społecznych, występujących zarówno lokalnie, jak i w skali globalnej. (więcej)

Call for papers 2/2021

2021-01-05

dlk_pl.jpg

Mity, legendy, podania i baśnie wobec dzieciństwa i adolescencji. Teksty kultury drugiej dekady XXI wieku

Sygnalizowana przez krytyków i badaczy fala kulturowej mody z końca XX i początku XXI w. na baśnie, mity, legendy i podania w twórczości dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych nie przemija, a wręcz zdaje się przekształcać w szerszy i bardziej długotrwały trend. Wielokrotnie komentowano, również w świecie nauki, teksty kultury reprezentujące różne media i obszary językowe, takie jak: utwory Emmy Donoghue, Neila Gaimana, Andrzeja Sapkowskiego, Jordiego Sierry i Fabry; Shrek (2001); inne filmowe renarracje mitów, legend, podań i baśni oraz aktorskie remaki kultowych animacji Disneya; serial Przygody Merlina (2008–2012), a także gry wideo, np. z serii American McGee’s Grimm (2008–2009) lub Wiedźmin (2007–2016). (więcej)



  • Arianta. Naukowe i Branżowe Polskie Czasopisma Elektroniczne
  • CEEOL (Central and Eastern European Online Library)
  • Elektronische Zeitschriftenbibliothek
  • Google Scholar
  • Scilit
  • Sherpa Romeo
  • ZDB (Zeitschriftendatenbank)
  • ERIH PLUS
  • ICI Journals Master List (Index Copernicus)
  • Lista czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

MNISW
20 pkt.

Index Copernicus
80,54