W centrum rozważań prowadzonych na łamach czasopisma znajdują się konstrukty dzieciństwa: ich przeobrażenia (dawne i współczesne), kierunki tej ewolucji, jej dominujące tendencje, kulturowo-społeczne przyczyny przemian w postrzeganiu i traktowaniu dzieciństwa i młodości. Prezentowane w periodyku analizy i interpretacje koncentrują się wokół wizji dzieciństwa pojawiających się w rozmaitych tekstach kultury – adresowanych nie tylko do odbiorców dziecięcych i młodzieżowych, lecz także dorosłych: w różnorodnych gatunkowo utworach literackich oraz innych formach kulturowego przekazu (z uwzględnieniem złożonego obszaru kultury popularnej). (więcej)

LIBCOM JOURNAL   Uznanie autorstwa 4.0   

ISSN: 2657-9510 (Online) DOI: 10.32798


 
 

Call for papers 2/2021

2021-01-05

dlk_pl.jpg

Mity, legendy, podania i baśnie wobec dzieciństwa i adolescencji. Teksty kultury drugiej dekady XXI wieku

Sygnalizowana przez krytyków i badaczy fala kulturowej mody z końca XX i początku XXI w. na baśnie, mity, legendy i podania w twórczości dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych nie przemija, a wręcz zdaje się przekształcać w szerszy i bardziej długotrwały trend. Wielokrotnie komentowano, również w świecie nauki, teksty kultury reprezentujące różne media i obszary językowe, takie jak: utwory Emmy Donoghue, Neila Gaimana, Andrzeja Sapkowskiego, Jordiego Sierry i Fabry; Shrek (2001); inne filmowe renarracje mitów, legend, podań i baśni oraz aktorskie remaki kultowych animacji Disneya; serial Przygody Merlina (2008–2012), a także gry wideo, np. z serii American McGee’s Grimm (2008–2009) lub Wiedźmin (2007–2016). (więcej)

Call for papers 1/2021

2020-07-31

cfp_dlk_pl.jpg

Warszawa w kulturze dziecięcej i młodzieżowej, dzieciństwo i młodość w Warszawie

Po zwrocie przestrzennym popularnym przedmiotem zainteresowania badaczy i badaczek literatury oraz kultury dziecięcej i młodzieżowej są szeroko rozumiane kategorie miejsca i przestrzeni, których rozliczne reprezentacje, w tym książkowe, filmowe, serialowe itp., są rozpatrywane z punktu widzenia m.in. geopoetyki, place studies, studiów miejskich czy światotwórstwa. ­Można w tym kontekście wskazać takie prace jak Youth Culture and Private Space Siân Lincoln (2012) i Człowiek w przestrzeniach szkoły. Studium antropologiczne Macieja Wróblewskiego (2014), a także tomy zbiorowe: Knowing Their Place? Identity and Space in Children’s Literature (2011; red. Terri Doughty, Dawn Thompson), Geografia krain zmyślonych. Wokół kategorii miejsca i przestrzeni w literaturze dziecięcej, młodzieżowej i fantastycznej (2016; red. Weronika Kostecka, Maciej Skowera), Space and Place in Children’s Literature, 1789 to the Present (2015; red. Maria Sachiko Cecire, Hannah Field, Kavita Mudan Finn, Malini Roy) oraz Maps and Mapping in Children's Literature: Landscapes, Seascapes and Cityscapes (2017; red. Nina Goga, Bettina Kümmerling-Meibauer). (więcej)  • Arianta. Naukowe i Branżowe Polskie Czasopisma Elektroniczne
  • CEEOL (Central and Eastern European Online Library)
  • Elektronische Zeitschriftenbibliothek
  • Google Scholar
  • Scilit
  • Sherpa Romeo
  • ZDB (Zeitschriftendatenbank)