W centrum rozważań prowadzonych na łamach czasopisma znajdują się konstrukty dzieciństwa: ich przeobrażenia (dawne i współczesne), kierunki tej ewolucji, jej dominujące tendencje, kulturowo-społeczne przyczyny przemian w postrzeganiu i traktowaniu dzieciństwa i młodości. Prezentowane w periodyku analizy i interpretacje koncentrują się wokół wizji dzieciństwa pojawiających się w rozmaitych tekstach kultury – adresowanych nie tylko do odbiorców dziecięcych i młodzieżowych, lecz także dorosłych: w różnorodnych gatunkowo utworach literackich oraz innych formach kulturowego przekazu (z uwzględnieniem złożonego obszaru kultury popularnej). (więcej)

LIBCOM JOURNAL   Uznanie autorstwa 4.0   

ISSN: 2657-9510 (Online) DOI: 10.32798


 
 

CALL FOR PAPERS 2/2024

2024-01-31

DLK_pl.jpg

Ciało i cielesność – reprezentacje i dyskursy w tekstach kultury o dzieciństwie i dorastaniu

Żyjemy w rzeczywistości, w której ciało stanowi nie tylko temat dyskusji, lecz także przestrzeń napięć. Przekaz medialny na temat cielesności jest ambiwalentny. Z jednej strony, zalewani jesteśmy wizerunkami wysportowanych ciał, przefiltrowanych twarzy influencerek, reklamami, w których modele i modelki epatują swoją młodością i atrakcyjnością. Z drugiej zaś, pozornie dowartościowane ciało pozostaje tematem tabu. Choć upowszechniana masowo kultura popularna staje się coraz bardziej inkluzywna, wciąż dość niechętnie mówimy o chorobach, niepełnosprawności, starości czy trudnych relacjach z ciałem; słowem - o wszystkich ciałach, które nie mieszczą się w ogólnie przyjętym kanonie piękna. Status quo próbują zmienić ruchy społeczne, takie jak ciałopozytywność czy ciałoneutralność. (więcej)

CALL FOR PAPERS 1/2024

2023-08-31

CFP_pl2.jpg

Dzieciństwo, dorastanie i technologia – wokół kultury (dla) pokolenia Z i generacji Alfa

W kolejnym numerze chcemy podjąć temat relacji między dzieciństwem i adolescencją a nowymi technologiami oraz mediami społecznościowymi w kontekście kultury (dla) młodych odbiorców i odbiorczyń; w odniesieniu zarówno do faktycznego status quo, jak i do kulturowych rekonstrukcji tych relacji (filmów, seriali, gier wideo, muzyki, sztuk wizualnych, literatury, fan fiction itd.). Charakteryzując tzw. pokolenie Z, Agnieszka Całek dowodziła, że są to osoby urodzone „już w czasach istnienia powszechnego dostępu do komputerów, internetu i technologii mobilnych. Generacja [ta] jest pierwszą, która nie musiała się uczyć korzystania z tych zdobyczy postępu mechanicznie, ale wychowywała się i socjalizowała w środowisku telefonów komórkowych, ciągłego dostępu do sieci i mediów społecznościowych” (2021, s. 105). Przedstawicieli i przedstawicielki pokolenia Z można więc określić mianem „cyfrowych tubylców 2.0” (Kosacka, 2020, s. 51). Zazwyczaj w wieku przedszkolnym mają już za sobą pierwsze doświadczenia z nowoczesną technologią (Kowaluk-Romanek, 2019, s. 194). Redaktorka naukowa monografii Dziecko – media – rozwój. O konsekwencjach obecności mediów w życiu dziecka wskazuje wręcz, że „pierwszy kontakt dziecka z mediami rejestrujemy zwykle w życiu płodowym” (Bednarska, 2020, s. 9). (więcej)

CALL FOR PAPERS 2/2023

2023-01-10

COP_pl.jpg

Magia dzieciństwa i dorastania

W kolejnym numerze czasopisma „Dzieciństwo. Literatura i Kultura” zapraszamy do refleksji nad motywami szeroko pojętej magii w różnorodnych tekstach kultury: utworach literackich, filmach, serialach, grach wideo, spektaklach teatralnych, sztukach plastycznych itd. Inspiracją dla nas stała się ogólnopolska konferencja naukowa „Abrakadabra! Magia w literaturze dziecięcej, młodzieżowej i fantastycznej”, zorganizowana w kwietniu 2022 roku przez Koło Naukowe Baśni, Literatury Dziecięcej i Młodzieżowej i Fantastyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz Muzeum Książki Dziecięcej - dział specjalny Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy – Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego. (więcej)

 

ICI Journals Master List 2021

2022-09-28

Z przyjemnością informujemy, że „Dzieciństwo. Literatura i Kultura” uzyskało 100 punktów w wyniku oceny parametrycznej i figuruje na liście ICI Journals Master List 2021. Przypominamy też, że od 2021 roku nasze czasopismo indeksowane jest w bazie ERIH+ i widnieje na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Edukacji i Nauki. Zapraszamy do przesyłania tekstów! • Arianta. Naukowe i Branżowe Polskie Czasopisma Elektroniczne
 • CEEOL (Central and Eastern European Online Library)
 • Elektronische Zeitschriftenbibliothek
 • Google Scholar
 • Scilit
 • Sherpa Romeo
 • ZDB (Zeitschriftendatenbank)
 • ERIH PLUS
 • ICI Journals Master List (Index Copernicus)
 • Lista czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • LOCKSS
 • CLOCKSS

MNISW
20

Index Copernicus
99.21