W centrum rozważań prowadzonych na łamach czasopisma znajdują się konstrukty dzieciństwa: ich przeobrażenia (dawne i współczesne), kierunki tej ewolucji, jej dominujące tendencje, kulturowo-społeczne przyczyny przemian w postrzeganiu i traktowaniu „niedorosłości”. Prezentowane w periodyku analizy i interpretacje koncentrują się wokół wizji dzieciństwa pojawiających się w rozmaitych tekstach kultury – adresowanych nie tylko do odbiorców dziecięcych i młodzieżowych, lecz także dorosłych: w różnorodnych gatunkowo utworach literackich oraz innych formach kulturowego przekazu (z uwzględnieniem złożonego obszaru kultury popularnej). (więcej)

LIBCOM JOURNAL   Uznanie autorstwa 4.0   

ISSN: 2657-9510 (Online) DOI: 10.32798


 
 

Call for papers 1/2020

2019-09-26

CfP_DLK_pl_1.jpg

Horror(y) dzieciństwa i dojrzewania

Pojęcie horroru stosowane jest w literaturoznawstwie i filmoznawstwie jako kategoria genologiczna. Jako kategoria estetyczna bywa z kolei odnoszone do rozmaitych tekstów kultury: utworów literackich, komiksów, filmów i seriali, ale też spektakli teatralnych czy gier wideo. Anita Has-Tokarz w monografii Horror w literaturze współczesnej i filmie (2010) uznaje go wręcz za kategorię „oznaczającą efekt [przerażenia], jaki tekst [kultury] wywiera na odbiorcy” (s. 51). Trzeci numer „Dzieciństwa. Literatury i Kultury” chcielibyśmy poświęcić związkom dzieciństwa i dojrzewania z horrorem – pojmowanym we wszystkich wskazanych znaczeniach – widocznym w trzech obszarach problemowych. (więcej)

Call for papers 2/2019

2019-04-08

CFP_DLK_PL3.jpg

Studia, które Michał Borodo nazywa badaniami nad literaturą dziecięcą w przekładzie (Children’s Literature Translation Studies, CLTS) bywają traktowane jako subdyscyplina ogólnej translatologii bądź skupionego na twórczości dla młodych odbiorców literaturoznawstwa, albo też – z uwagi na nakładanie się dwóch perspektyw – jako całkowicie odrębna i wymagająca osobnych metod dyscyplina. Są one obecne w naukowej refleksji nad kulturowymi reprezentacjami dzieciństwa od kilkudziesięciu lat, choć autonomię zaczęły zyskiwać dopiero w ostatnich dekadach XX wieku. W 1976 r., podczas III Sympozjum International Research Society for Children’s Literature, uznano odrębność studiów translatologicznych od literaturoznawczych; pierwsza monografia poświęcona tej problematyce, autorstwa Göte Klingberga, została zaś opublikowana dwa lata później. (więcej)