O CZASOPIŚMIE

W centrum rozważań prowadzonych na łamach czasopisma znajdują się konstrukty dzieciństwa: ich przeobrażenia (dawne i współczesne), kierunki tej ewolucji, jej dominujące tendencje, kulturowo-społeczne przyczyny przemian w postrzeganiu i traktowaniu „niedorosłości”. Prezentowane w periodyku analizy i interpretacje koncentrują się wokół wizji dzieciństwa pojawiających się w rozmaitych tekstach kultury – adresowanych nie tylko do odbiorców dziecięcych i młodzieżowych, lecz także dorosłych: w różnorodnych gatunkowo utworach literackich oraz innych formach kulturowego przekazu (z uwzględnieniem złożonego obszaru kultury popularnej). (więcej)

LICENCJA

LIBCOM JOURNAL   Uznanie autorstwa 4.0   

DOI: 10.32798

 
 

Call for papers

2018-09-22

CFP_pl.jpg

Zapraszamy do podjęcia rozważań nad współczesnymi adaptacjami zarówno klasyki literatury dla młodych odbiorców, jak i utworów nowszych; tekstów polskich i zagranicznych. Prezentując analizy filmów i seriali, chcielibyśmy również przypomnieć ich niejednokrotnie zapomniane – np. pod wpływem sukcesu adaptacji – literackie pierwowzory. Interesują nas zarówno studia przypadków, jak i prace o charakterze przekrojowym. (więcej)