RECENZENCI I RECENZENTKI

Lista recenzentek i recenzentów w roku 2023

Piotr Bachtin (Uniwersytet Warszawski, PL)
Tomasz Basiuk (Uniwersytet Warszawski, PL)
Magdalena Bednarek (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, PL)
Catherine Butler (Cardiff University, UK)
Małgorzata Cackowska (Uniwersytet Gdański, PL)
Urszula Chęcińska (Uniwersytet Szczeciński, PL)
Joanna Chłosta-Zielonka (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, PL)
Justyna Gorzkowicz (Polish University Abroad in London, UK)
Iwona Gralewicz-Wolny (Uniwersytet Śląski w Katowicach, PL)
Katarzyna Granicka (Uniwersytet Warszawski, PL)
Maria Hadjianastasi (Panepistímio Lefkosías, CY)
Karol Hryniewicz (Uniwersytet Warszawski, PL)
Elżbieta Jamróz-Stolarska (Uniwersytet Wrocławski, PL)
Sylwia Klos (Uniwersytet Śląski w Katowicach, PL)
Aldona Kobus (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, PL)
Julie Koehler (Michigan State University, US)
Rafał Koschany (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, PL)
Karolina Kostyra (Uniwersytet Śląski w Katowicach, PL)
Kamila Kowalczyk (Uniwersytet Wrocławski, PL)
Weronika Łaszkiewicz (Uniwersytet w Białymstoku, PL)
Krzysztof M. Maj (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, PL)
Edyta Manasterska-Wiącek (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, PL)
Petros Marazopoulos (Masarykova univerzita, CZ)
Gabriela Matuszek-Stec (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, PL)
Adam Mazurkiewicz (Uniwersytet Łódzki, PL)
Bernadeta Niesporek-Szamburska (Uniwersytet Śląski w Katowicach, PL)
Katarzyna Olszewska (Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy – Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego, PL)
Dariusz Piechota (Uniwersytet w Białymstoku, PL)
Jarosław Płuciennik (Uniwersytet Łódzki, PL)
Magdalena Roszczynialska (Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, PL)
Karolina Starnawska (Uniwersytet Śląski w Katowicach, PL)
Izabela Szymańska (Uniwersytet Warszawski, PL)
Mateusz Świetlicki (Uniwersytet Wrocławski, PL)
Katarzyna Tałuć (Uniwersytet Śląski w Katowicach, PL)
Karoline Thaidigsmann (Universität Heidelberg, DE)
Bogdan Trocha (Uniwersytet Zielonogórski, PL)
Agnieszka Trześniewska-Nowak (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, PL)
Dorota Ucherek (Uniwersytet Wrocławski, PL)
Isaac Willis Larison (Marshall University, US)
Anita Wincencjusz-Patyna (Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, PL)
Tomasz Wójcik (Uniwersytet Warszawski, PL)
Maciej Wróblewski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, PL)
Savannah Xaver (Western Michigan University, US)

Lista recenzentek i recenzentów w roku 2022

Angela Bajorek (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, PL)
Ewelina Bator (Uniwersytet Warszawski, PL)
Oliwia Brzeźniak-Pałgan (Fundacja Czas Dzieci, PL)
Dariusz Brzostek (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, PL)
Anna Fornalczyk-Lipska (Uniwersytet Warszawski, PL)
Joanna Frużyńska (Uniwersytet Warszawski, PL)
Agnieszka Gondor-Wiercioch (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, PL)
Katarzyna Górak-Sosnowska (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, PL)
Sebastian Heiduschke (Oregon State University, US)
Hui-Ling Huang (National Yunlin University of Science and Technology, TW)
Anna Janus-Sitarz (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, PL)
Rea Kakampoura (Ethnikó ke Kapodistriakó Panepistímio Athinón, GR)
Martyna Kokotkiewicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, PL)
Agnieszka Kwiatkowska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, PL)
Ewa Mikulska-Frindo (Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, PL)
Rafał Moczkodan (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, PL)
Józef Olejniczak (Uniwersytet Śląski w Katowicach, PL)
Dariusz Piechota (Uniwersytet w Białymstoku, PL)
Ewelina Rąbkowska (Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy – Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego, PL)
Lucyna Sadzikowska (Uniwersytet Śląski w Katowicach, PL)
Katarzyna Smoter (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, PL)
Michael Stierstorfer (Universität Regensburg, DE)
Jerzy Szyłak (Uniwersytet Gdański, PL)
Ewa Tomaszewska (Uniwersytet Śląski w Katowicach, PL)
Alicja Ungeheuer-Gołąb (Uniwersytet Rzeszowski, PL)
Marzenna Wiśniewska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, PL)
Susan Wood (University of Mississippi, US)
Angela Yannicopoulou (Ethnikó ke Kapodistriakó Panepistímio Athinón, GR)
Chengcheng You (Universidade de Macau / University of Macau, MO)

Lista recenzentek i recenzentów w roku 2021

Barbara Banasik (Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie, PL)
Sylwia Borowska-Szerszun (Uniwersytet w Białymstoku, PL)
Rachel Bryant Davies (Queen Mary University of London, UK)
Justyna Hanna Budzik (Uniwersytet Śląski w Katowicach, PL)
Anita Całek (Uniwersytet Jagielloński, PL)
Daniel Compora (University of Toledo, US)
Kornelia Ćwiklak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, PL)
Konrad Dominas (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, PL)
Alicja Fidowicz (Uniwersytet Jagielloński, PL)
Giuseppe Flora (Università degli Studi di Roma „Tor Vergata”, IT)
Pauline Greenhill (University of Winnipeg, CA)
Szymon Gruda (Uniwersytet Warszawski, PL)
Elena Iakovou (Georg-August-Universität Göttingen, DE)
Karol Jachymek (SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, PL)
Ewelina Konieczna (Uniwersytet Śląski w Katowicach, PL)
Agnieszka Kotwica (Uniwersytet Śląski w Katowicach, PL)
Kamila Kowalczyk (Uniwersytet Wrocławski, PL)
Adela Kuik-Kalinowska (Akademia Pomorska w Słupsku, PL)
Jolanta Ługowska (Uniwersytet Wrocławski, PL)
Szymon Makuch (Dolnośląska Szkoła Wyższa, PL)
Wanda Matras-Mastalerz (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, PL)
Agnieszka Miernik (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, PL)
Anna Mik (Biblioteka Narodowa, PL)
Ewa Nicewicz (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, PL)
Ewa Ogłoza (Uniwersytet Śląski w Katowicach, PL)
Mariola Pałka-Pilecka (Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku, PL)
Elia Saneleuterio Temporal (Universitat de València, ES)
Barbara Smolińska-Theiss (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, PL)
Beate Sommerfeld (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, PL)
Marta Stańczyk (Uniwersytet Jagielloński, PL)
Karolina Starnawska (Uniwersytet Śląski w Katowicach, PL)
Paweł Szczepanik (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, PL)
Mateusz Świetlicki (Uniwersytet Wrocławski, PL)
Sabina Waleria Świtała (Uniwersytet Wrocławski, PL)
Ryszard Waksmund (Uniwersytet Wrocławski, PL)
Ewa Wiśniewska (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, PL)
Małgorzata Wójcik-Dudek (Uniwersytet Śląski w Katowicach, PL)
Maciej Wróblewski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, PL)
Stephen Yandell (Xavier University, US)
Zofia Zasacka (Biblioteka Narodowa, Instytut Badań Edukacyjnych, PL)

Lista recenzentek i recenzentów w roku 2020
Anna Barcz (Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, PL)
Magdalena Bednarek (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, PL)
Robert Bittner (Simon Fraser University, CA)
Sylwia Borowska-Szerszun (Uniwersytet w Białymstoku, PL)
Šárka Bubíková (Univerzita Pardubice, CZ)
Anna Bugajska (Akademia Ignatianum w Krakowie, PL)
Catherine Butler (Cardiff University, UK)
Małgorzata Chrobak (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, PL)
Olga Dawidowicz-Chymkowska (Biblioteka Narodowa, PL)
Lara Descartes (Brescia University College, CA)
Anne E. Duggan (Wayne State University, US)
Agnieszka Flisek (Uniwersytet Warszawski, PL)
Anna Fornalczyk-Lipska (Uniwersytet Warszawski, PL)
Anna Gemra (Uniwersytet Wrocławski, PL)
Maija-Liisa Harju (McGill University, CA)
Anita Has-Tokarz (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, PL)
Magdalena Howorus-Czajka (Uniwersytet Gdański, PL)
Agnieszka Izdebska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, PL)
Ewa Jarosz (Uniwersytet Śląski w Katowicach, PL)
Barbara Jaroszuk-Żuradzka (Uniwersytet Warszawski, PL)
Anita Jarzyna (Uniwersytet Łódzki, PL)
Maria Kaliambou (Yale University, US)
Anna Kérchy (Szegedi Tudományegyetem, HU)
Sylwia Kołos (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, PL)
Marta Komsta (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, PL)
Przemysław Kordos (Uniwersytet Warszawski, PL)
Urszula Kowalczuk (Uniwersytet Warszawski, PL)
Adam Mazurkiewicz (Uniwersytet Łódzki, PL)
Lucas E. Misseri (Universitat d’Alacant / Universidad de Alicante, ES)
Mayako Murai (Kanagawa Daigaku, JP)
Beata Mytych-Forajter (Uniwersytet Śląski w Katowicach, PL)
Anna Nosek (Uniwersytet w Białymstoku, PL)
Bożena Olszewska (Uniwersytet Opolski, PL)
Dominika Oramus (Uniwersytet Warszawski, PL)
Radosław Osiński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, PL)
Włodzimierz Pessel (Uniwersytet Warszawski, PL)
Eliza Pieciul-Karmińska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, PL)
Tomasz Pindel (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, PL)
Kia Jane Richmond (Northern Michigan University, US)
Michał Rogoż (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, PL)
Marta Rusek (Uniwersytet Jagielloński, PL)
Małgorzata Rutkowska (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, PL)
Iwona Rzepnikowska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, PL)
Justyna Schollenberger (Uniwersytet Warszawski, PL)
Catherine Siemann (New Jersey Institute of Technology, US)
Katarzyna Smyczyńska (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, PL)
Stephen H. Sumida (University of Washington, US)
Jan Susina (Illinois State University, US)
Rafał Syska (Uniwersytet Jagielloński, PL)
Wojciech Śmieja (Uniwersytet Śląski w Katowicach, PL)
Mateusz Świetlicki (Uniwersytet Wrocławski, PL)
Ewa Teodorowicz-Hellman (Stockholms universitet, SE)
Ewa Tomaszewska (Uniwersytet Śląski w Katowicach, PL)
Agnieszka Trześniewska-Nowak (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, PL)
Marta Tymińska (Uniwersytet Gdański, PL)
Sara Van den Bossche (Tolburg University, NL)
Agnieszka Wandel (Uniwersytet Wrocławski, PL)
Katja Wiebe (Internationale Jugendbibliothek, DE)
Marzenna Wiśniewska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, PL)
Stephen Yandell (Xavier University, US)
Michał Zając (Uniwersytet Warszawski, PL)
Jack Zipes (University of Minnesota, US)

Lista recenzentek i recenzentów w roku 2019

Monika Adamczyk-Garbowska (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, PL)
Marina Balina (Illinois Wesleyan University, US)
Michał Borodo (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, PL)
Aleksandra Budrewicz (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, PL)
Małgorzata Cackowska (Uniwersytet Gdański, PL)
Cristina Cañamares Torrijos (Universidad de Castilla-La Mancha, ES)
Robert Dudziński (Uniwersytet Wrocławski, PL)
Agnieszka Frączek (Uniwersytet Warszawski, PL)
Monika Graban-Pomirska (Uniwersytet Gdański, PL)
Iwona Gralewicz-Wolny (Uniwersytet Śląski w Katowicach, PL)
Pauline Greenhill (University of Winnipeg, CA)
Szymon Gruda (Uniwersytet Warszawski, PL)
Karol Jachymek (SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, PL)
Markus Janka (Ludwig-Maximilians-Universität München, DE)
Magdalena Jonca (Uniwersytet Wrocławski, PL)
Georgia Kalogirou (Ethnikó ke Kapodistriakó Panepistímio Athinón, GR)
Katarzyna Kaczor (Uniwersytet Gdański, PL)
Kamila Kowalczyk (Uniwersytet Wrocławski, PL)
Piotr Kubiński (Uniwersytet Warszawski, PL)
Grażyna Lasoń-Kochańska (Akademia Pomorska w Słupsku, PL)
Jolita Liškevičienė (Vilniaus dailės akademija, LT)
Agnieszka Loska (Uniwersytet Śląski w Katowicach, PL)
Jolanta Ługowska (Uniwersytet Wrocławski, PL)
Ewa Maciejewska-Mroczek (Uniwersytet Warszawski, PL)
Lena Magnone (Uniwersytet Warszawski, PL)
Krzysztof M. Maj (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, PL)
Mariusz Makowski (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, PL)
Aleksandra Mochocka (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, PL)
Michał Mochocki (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, PL)
Piotr Oczko (Uniwersytet Jagielloński, PL)
Maria Pujol Valls (Universitat Internacional de Catalunya, ES)
Małgorzata Radkiewicz (Uniwersytet Jagielloński, PL)
Joana Rita Ramalho (University College London, UK)
Dorota Sadowska (Uniwersytet Warszawski, PL)
Katarzyna Sadowska-Dobrowolska (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, PL)
Elia Saneleuterio Temporal (Universitat de València, ES)
Elżbieta Skibińska (Uniwersytet Wrocławski, PL)
Bogumiła Staniów (Uniwersytet Wrocławski, PL)
Michael Stierstorfer (Universität Regensburg, DE)
Izabela Szymańska (Uniwersytet Warszawski, PL)
Karolina Szymborska (Uniwersytet w Białymstoku, PL)
Monika Świerkosz (Uniwersytet Jagielloński, PL)
Alicja Ungeheuer-Gołąb (Uniwersytet Rzeszowski, PL)
Raj Gaurav Verma (University of Lucknow, IN)
Katarzyna Wądolny-Tatar (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, PL)
Michał Wolski (Uniwersytet Wrocławski, PL)
Monika Woźniak (Università degli Studi di Roma „La Sapienza”, IT)
Patrycja Włodek (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, PL)
Faye Dorcas Yung (Open University of Hong Kong, HK)