Tom 34 Nr 1 (2002): Tym razem Dolne ŁużyceRedaktor tomu: Iwona Cechosz

Spis treści:

Ewa Siatkowska Do widzenia, Marteczko – s. 11

Tomasz Kowalczyk Wspomnienie dr. Zdeńka Bohacza – s. 16

1. O języku

Gunter Spiess Aktualny stan języka dolnołużyckiego i jego perspektywy - s. 22

Ewa Siatkowska Podstawowe postulaty górno- i dolnołużyckiej polityki językowej - s. 29

Piotr Szymeczko Pytania o język i literaturę dolnołużycką - s. 33

Rafał Leszczyński W obronie literatury i współczesnego języka literackiego Dolnych Łużyc - s. 37

Grzegorz Szpila Mylące podobieństwa leksykalne między językiem dolnołużyckim a polskim - s. 40

Auja Pohončova Leksykalne wpływy górnołużyckie na pisany język dolnołużycki - s. 50

Grzegorz Szpila Zjawisko metonimii w przysłowiach dolnołużyckich - s. 65

Richard Bígl Język Margity Heinrichovej - s. 72

2. Varia

Agata Jabłońska Chociebuż - historia, literatura, współczesność – s. 76

Kinga Kijo Są jeszcze na Łużycach tacy młodzi zapaleńcy – s. 80

Bolesław Czajka Wojenna przyjaźń przetrwała lata – s. 83

3. Kącik literacki

Przekłady z języka polskiego na dolnołużycki

Adam Mickiewicz, Row Potockeje – s. 90.

Adam Mickiewicz, Nad wodu welikej cystej – s. 91.

Przekłady z języka dolnołużyckiego na polski

Beata Micerlichowa Rozorana ojczyzna – s. 93.

Móto Worak Babcia Maja i jej słoneczko – s. 98.

Monika Słokowa Okrągłe urodziny – s. 103.

4. Recenzje

Janusz Siatkowski Dwieście lat rozwoju leksyki górnołużyckiej – s. 108.

Anna Hejduk Wszystko, co najważniejsze o łużyckiej muzyce – s. 113.

Grzegorz Szpila O nich i o nas – s. 116.

Józef Borzyszkowski Kościół katolicki na Łużycach w XX wieku – s. 119.

Tomasz Kowalczyk Czym dla Łużyczan w latach 1863-1939 był „Katolski Posoł”? – s. 121.

Piotr Pałys Łużycka nadzieja na wolność – s. 124.

Marek Gawryluk Zagadnienia sorabistyki – s. 130.

Artur Wiśniewski Krajoznawcza książka o Wschodnich Łużycach – s. 133.

Grzegorz Pisarski Lusatica w Encyklopedii Wrocławia – s. 135.

Anna Praszyńska Problem łużycki na łamach „Polityki” – s. 139.

5. Kronika wydarzeń kulturalnych, naukowych i wydawniczych

Maria Elikowska-Winkler Działalność integracyjna na pograniczu polsko-łużycko-niemieckim – s. 144.

Ewa Siatkowska Wkład Polaków w łużyckie konferencje (2000-2001) – s. 147.

Rafał Leszczyński Młody łódzki kompozytor nagrodzony w Chociebużu – s. 151.

Zbigniew Gajewski Odsłonięcie pomnika św. Cyryla i Metodego na Łużycach – s. 152.

Anna Hejduk Wakacyjny kurs języka i kultury łużyckiej w Budziszynie (17 VII - 4 VIII 2000 r.) – s. 157.

Aleksandra Branicka, Sylwia Choryło Wyjazd koła naukowego slawistów na Łużyce – s. 160.

Polacy nadal protestują przeciw zamknięciu szkoły w Chróscicach – s. 163

Pamiętajmy o Łużycach – s. 164.

Józef Wójcicki Sejmowa Komisja Spraw Zagranicznych wspiera utrzymanie łużyckich szkół – s. 164.

Měrćin Wirth Łużycki superintendent czy pełnomocnik? – s. 164.

Mieczysław Wojecki Wycieczka na Dolne Łużyce nagrodą za pracę - s. 169.

Wiesław Pyżewicz Z działalności zielonogórskich sorabistów - s. 172.

Ewa Siatkowska Nowy przejaw aktywności działaczy Łużyc Wschodnich - s. 177.

Krzysztof R. Mazurski Łużyce i ewangelicyzm - s. 179.

Anna Trybuch Z obrad żarskiego sejmiku - s. 181.

Ludmiła Gajczewska, Andrzej Czermak Sprawozdanie z działalności Dolnośląskiego Oddziału Towarzystwa Polsko-Serbołużyckiego w roku 2000 - s. 183.

Agata Jabłońska Osiągnięcie opolskiego oddziału Towarzystwa Polsko-Serbołużyckiego - s. 186.

Piotr Pałys Drugie Dni Łużyckie (Opole-Namysłów) - s. 188.

Piotr Pałys Kolejny "łużycki" listopad w Opolu - s. 190.