Tom 50 Nr (1) (2008): „Prace Filologiczne. Seria Literaturoznawcza”: Kresy
Temat Numeru

Jacek Kolbuszewski
15-30
Małgorzata Kasner
131-141
Lena Magnone
249-256