Zespół redakcyjnyRedakcja

Bartłomiej Czarski - Redaktor tematyczny: filologia klasyczna
Instytut Filologii Klasycznej, Wydział Polonistyki, Uniwersytet Warszawski, Polska
https://orcid.org/0000-0002-9461-9060

Ewa IhnatowiczRedaktor tematyczna: historia literatury XIX wieku
Instytut Literatury Polskiej, Wydział Polonistyki, Uniwersytet Warszawski, Polska
https://orcid.org/0000-0002-9139-1523

Joanna Goszczyńska – Redaktor tematyczna: slawistyka zachodnia
Instytut Slawistyki, Polska Akademia Nauk, Polska
https://orcid.org/0000-0003-3804-4845

Ewa Hoffmann-Piotrowska – Redaktor Naczelna
Instytut Literatury Polskiej, Wydział Polonistyki, Uniwersytet Warszawski, Polska
https://orcid.org/0000-0002-0214-0862

Urszula Kowalczuk – Zastępczyni Redaktor Naczelnej
Instytut Literatury Polskiej, Wydział Polonistyki, Uniwersytet Warszawski, Polska
https://orcid.org/0000-0002-0867-3184

Damian W. Makuch Sekretarz
Instytut Literatury Polskiej, Wydział Polonistyki, Uniwersytet Warszawski, Polska
https://orcid.org/0000-0002-9488-5035
profil na Academia.edu

Lech Miodyński – Redaktor tematyczny: slawistyka południowa
Instytut Literaturoznawstwa, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska
https://orcid.org/0000-0003-2053-2277

Alina Molisak – Redaktor tematyczna: historia prozy XX i XXI wieku
Instytut Literatury Polskiej, Wydział Polonistyki, Uniwersytet Warszawski, Polska
https://orcid.org/0000-0002-1862-8782
profil na Academia.edu

Magda Nabiałek – Redaktor tematyczna: teoria i poetyka dramatu
Instytut Literatury Polskiej, Wydział Polonistyki, Uniwersytet Warszawski, Polska
https://orcid.org/0000-0003-2487-5146
Academia.edu profile

Witold Sadowski – Redaktor tematyczny: teoria literatury
Instytut Literatury Polskiej, Wydział Polonistyki, Uniwersytet Warszawski, Polska
https://orcid.org/0000-0002-9816-0111 
profil na Academia.edu

Katarzyna Westermark – Druga Sekretarz
Instytut Literatury Polskiej, Wydział Polonistyki, Uniwersytet Warszawski, Polska
https://orcid.org/0000-0001-6781-0276

Marta Wojtkowska-Maksymik – Redaktor tematyczna: historia literatury średniowiecznej i wczesnonowożytnej
Instytut Literatury Polskiej, Wydział Polonistyki, Uniwersytet Warszawski, Polska
https://orcid.org/0000-0002-0226-8014
profil na Academia.edu

Tomasz Wójcik – Redaktor tematyczny: historia poezji XX I XXI wieku
Instytut Literatury Polskiej, Wydział Polonistyki, Uniwersytet Warszawski, Polska
https://orcid.org/0000-0001-8291-0961

Rada Naukowa

Krystyna Bartol (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Polska),
Maria Delaperrière (Instytut Narodowy Języków i Kultur Orientalnych (INALCO) w Paryżu, Francja),
Piotr Biłos (Instytut Narodowy Języków i Kultur Orientalnych (INALCO) w Paryżu , Francja),
Libuše Heczková (Uniwersytet Karola, Czechy),
Luigi Marinelli (Uniwersytet „La Sapienza” w Rzymie, Włochy),
Małgorzata Smorag-Goldberg (Uniwersytet Paryż-Sorbona, Francja),
Paweł Rodak (Instytut Kultury Polskiej, Uniwersytet Warszawski, Polska).

REGULAMIN RADY NAUKOWEJ

Redaktorzy językowi i techniczni

Redakcja (język polski): Mateusz Tokarski, Elwira Wyszyńska
Redakcja (język angielski):
Mateusz Tokarski, Małgorzata Dąbruś
Skład i łamanie:
Małgorzata Kula