„Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo” wyłoniły się z rocznika „Prace Filologiczne”, jednego z najstarszych naukowych pism filologicznych w Polsce, założonego w 1884 roku przez Adama Antoniego Kryńskiego. Czasopismo poświęcone jest problemom filologii narodowej, historii literatury i kultury polskiej, slawistyki i filologii klasycznej, krytyki literackiej i teorii literatury.
Skrócona wersja tytułu: PFLIT
Częstotliwość wydawania: rocznik
Publikacja: czerwiec
Sposób udostępniania: wolny dostęp (archiwum
Dziedzina: nauki humanistyczne
Dyscyplina: literaturoznawstwo
Wydawca: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego (od 2019 roku)
Właściciel: Dziekan Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego
Wykaz czasopism punktowanych MEiN: 100 pkt.

ISSN: 2084-6045 (Print) ISSN: 2658-2503 (Online) DOI: 10.32798


 
 

Zaniedbane tropy – aktualizacja

2022-01-24

Informujemy, że z powodu dużego zainteresowania publikacją w naszym roczniku Redakcja zaprasza do składania artykułów związanych z tematem numeru (Zaniedbane tropy). Artykuły kierowane do „Pożytków filologicznych” mogą nie zostać opublikowane w tomie pisma przewidzianym na czerwiec 2023 roku.

CFP: ZANIEDBANE TROPY (2023)

2021-03-11

cfp3pl.png

W roku 2023 redakcja „Prac Filologicznych. Literaturoznawstwa” planuje wydanie numeru o tytule: Zaniedbane tropy. Zachęcamy do nadsyłania artykułów poświęconych tym retorycznym figurom mowy, które nie doczekały się do tej pory należytych badań, a których opis często ogranicza się do mniej lub bardziej rozbudowanych informacji w podręcznikach do retoryki (tropy te są więc w całości zaniedbane badawczo). Zobacz więcej...

PFLIT w SCOPUS!

2020-11-20

scopus_pl1.jpg

Z dumą informujemy, że nasze czasopismo pozytywnie przeszło proces ewaluacji i będzie indeksowane w bazie SCOPUS prowadzonej przez firmę Elsevier. To duże wyróżnienie dla zespołu rocznika „Prace Filologiczne. Literaturoznawsto”, ale też szansa na lepszą promocję dla naszych autorów i ich artykułów.   • SCOPUS
  • CEEOL – Central and Eastern European Online Library
  • EBSCO
  • ERIH PLUS – European Reference Index for the Humanities and Social Sciences
  • Index Copernicus – IC Journals Master List
  • Lista czasopism punktowanych Ministerstwa Edukacji i Nauki
  • Biblioteka Nauki

MNISW
100 pkt.

Index Copernicus
99,09 - za 2020 rok