„Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo” wyłoniły się z rocznika „Prace Filologiczne”, jednego z najstarszych naukowych pism filologicznych w Polsce, założonego w 1884 roku przez Adama Antoniego Kryńskiego. Czasopismo poświęcone jest problemom filologii narodowej, historii literatury i kultury polskiej, slawistyki i filologii klasycznej, krytyki literackiej i teorii literatury.
Skrócona wersja tytułu: PFLIT
Częstotliwość wydawania: rocznik
Publikacja: czerwiec
Sposób udostępniania: wolny dostęp (archiwum
Dziedzina: nauki humanistyczne
Dyscyplina: literaturoznawstwo
Wydawca: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego (od 2019 roku)
Właściciel: Dziekan Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego
Wykaz czasopism punktowanych MEiN: 100 pkt.

 LIBCOM JOURNAL   Creative Commons – Uznanie autorstwa

ISSN: 2084-6045 (Print) ISSN: 2658-2503 (Online) DOI: 10.32798


 
 

CFP: AUTORYTETY

2022-09-30

CFP

Zapraszamy do publikacji w kolejnym numerze, który poświęcimy autorytetom w literaturze, literaturoznawstwie i życiu literackim oraz w powiązanych z nimi obszarach kultury, nauki i szeroko rozumianej refleksji humanistycznej. Zależy nam nie tyle na przypomnieniu uznanych osób lub rekonstrukcji literackich figur prestiżu, ile na refleksji nad samą istotą autorytatywności.  • SCOPUS
  • CEEOL – Central and Eastern European Online Library
  • DOAJ – Directory of Open Access Journals
  • EBSCO
  • ERIH PLUS – European Reference Index for the Humanities and Social Sciences
  • Index Copernicus – IC Journals Master List
  • Lista czasopism punktowanych Ministerstwa Edukacji i Nauki
  • Biblioteka Nauki

MNISW
100 pkt.

Index Copernicus
100 – za 2021 rok