RECENZENCI

Lista osób recenzujących artykuły w roku 2023:

Magdalena Bąk (Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska)

Edward Boniecki  (Polska Akademia Nauk, Polska)

Alina Borkowska-Rychlewska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska)

Andrzej Borowski (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska)

Dominika Budzanowska-Weględa (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Polska)

Małgorzata Ciszewska (Polska Akademia Nauk, Polska)

Dariusz Chemperek (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska)

Małgorzata Chrobak (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Polska)

Anna Czabanowska-Wróbel (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska)

Teresa Dobrzyńska (Polska Akademia Nauk, Polska)

Adam Dziadek (Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska)

Piotr Gierowski (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska)

Małgorzata Gorczyńska (Uniwersytet Wrocławski, Polska)

Mirosława Hanusiewicz-Lavallee (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska)

Marek Janicki (Uniwersytet Warszawski, Polska)

Jacek Kaczmarek (Uniwersytet Łódzki, Polska)

Ewa Kosowska (Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska)

Ewa Kraskowska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska)

Aleksandra Kunce (Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska)

Dorota Michułka (Uniwersytet Wrocławski, Polska)

Barbara Milewska-Waźbińska (Uniwersytet Warszawski, Polska)

Piotr Mitzner (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Polska)

Aleksander Nawarecki (Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska)

Mirosława Ołdakowska-Kuflowa (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska)

Ewa Paczoska (Uniwersytet Warszawski, Polska)

Aleksandra Pająk (Uniwersytet Opolski, Polska)

Patrycjusz Pająk (Uniwersytet Warszawski, Polska)

Krystyna Pieniążek-Marković (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska)

Jarosław Płuciennik (Uniwersytet Łódzki, Polska)

Iwona Puchalska (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska)

Kinga Siatkowska-Callebat (Paris-Sorbonne, Francja)

Elżbieta Sidoruk (Uniwersytet w Białymstoku, Polska)

Krzysztof Skibski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska)

Andrzej Skrendo (Uniwersytet Szczeciński, Polska)

Jacek Sokolski (Uniwersytet Wrocławski, Polska)

Marek Stanisz (Uniwersytet Rzeszowski, Polska)

Beata Śniecikowska (Polska Akademia Nauk, Polska)

Paweł Tomczok (Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska)

Elżbieta Wesołowska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska)

Cezary Zalewski (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska)

Andrzej Zieniewicz (Uniwersytet Warszawski, Polska)

Agnieszka Ziołowicz (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska)

 

Lista osób recenzujących artykuły w roku 2022:

Włodzimierz Appel (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska)

Magdalena Bąk (Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska)

Piotr Biłos (Narodowy Instytut Języków i Kultur Orientalnych w Paryżu, Francja)

Jerzy Borowczyk (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska)

Anna Branach-Kallas (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska)

Aleksandra Budrewicz (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Polska)

Tadeusz Budrewicz (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Polska)

Dariusz Chemperek (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska)

Katarzyna Chmielewska (Polska Akademia Nauk, Polska)

Anna Czabanowska-Wróbel (Uniwersytet Jagielloński, Polska),

Patrice Dabrowski (Uniwersytet Harvarda, USA)

Elżbieta Flis-Czerniak (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska)

Monika Gabryś-Sławińska (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska)

Janusz Gruchała (Uniwersytet Jagielloński, Polska)

Dominika Kaniecka (Uniwersytet Jagielloński, Polska)

Grzegorz Kondrasiuk (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska)

Aleksandra Kunce (Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska)

Gościwit Malinowski (Uniwersytet Wrocławski, Polska)

Monika Mazurek (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Polska)

Lilla Moroz-Grzelak (Polska Akademia Nauk, Polska)

Krzysztof Mrowcewicz (Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie, Polska; Polska Akademia Nauk, Polska)

Anna Nasiłowska (Polska Akademia Nauk, Polska)

Józef Olejniczak (Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska)

Bożena Olszewska (Uniwersytet Opolski, Polska)

Wiesław Pawlak (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska)

Anna Pekaniec (Uniwersytet Jagielloński, Polska)

Marek Piechota (Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska)

Wiesław Ratajczak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska)

Hanna Ratuszna, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska)

Agnieszka Romanowska-Kowalska (Uniwersytet Jagielloński, Polska)

Magdalena Rudkowska (Polska Akademia Nauk, Polska)

Magdalena Ruta (Uniwersytet Jagielloński, Polska)

Justyna Schollenberger (Uniwersytet Warszawski, Polska)

Marek Stanisz (Uniwersytet Rzeszowski, Polska)

Ewa Szczeglacka-Pawłowska (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Polska)

Mikołaj Szymański (Uniwersytet Warszawski, Polska)

Piotr Śliwiński (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska)

Marta Tomczok (Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska)

Joanna Warońska (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie, Polska)

Katarzyna Wądolny-Tatar (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Polska)

Violetta Wróblewska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska)

Hanna Zalewska-Jura (Uniwersytet Łódzki, Polska)

Bogusław Zieliński (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska)

Agnieszka Żółkiewska (Żydowski Instytut Historyczny w Warszawie, Polska)

 

Lista osób recenzujących artykuły w roku 2021:

Bartosz Awianowicz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska)

Magdalena Bąk (Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska)

Stefan Bednarek (Uniwersytet Wrocławski, Polska)

Jerzy Borowczyk (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska)

Irena Bilińska (Uniwersytet Warszawski, Polska)

Elwira Buszewicz (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska)

Anita Całek (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska)

Małgorzata Ciszewska (Polska Akademia Nauk, Polska)

Jolanta Dygul (Uniwersytet Wrocławski, Polska)

Maciej Eder (Polska Akademia Nauk, Polska)

Grzegorz Franczak (Uniwersytet w Mediolanie, Włochy)

Artur Grabowski (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska)

Grażyna Halkiewicz-Sojak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska)

Aleksandra Hudymač (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska)

Inga Iwasiów (Uniwersytet Szczeciński, Polska)

Jerzy Kaliszuk (Polska Akademia Nauk, Polska)

Peter Káša (Uniwersytet Preszowski, Słowacja)

Aleksandra Kremer (Uniwersytet Harvarda, USA)

Zdzisława Mokranowska (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Polska)

Krzysztof Mrowcewicz (Polska Akademia Nauk, Polska)

Jakub Niedźwiedź (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska)

Arent van Nieukerken (Uniwersytet w Amsterdamie, Holandia)

Anna Nosek (Uniwersytet w Białymstoku, Polska)

Ewa Owczarz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska)

Ewa Partyga (Polska Akademia Nauk, Polska)

Wiesław Pawlak (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska)

Iwona Puchalska (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska)

Agata Seweryn (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska)

Andrzej Skrendo (Uniwersytet Szczeciński, Polska)

Tomasz Sobieraj (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska)

Marek Stanisz (Uniwersytet Rzeszowski, Polska)

Małgorzata Sugiera (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska)

Grażyna Tomaszewska (Uniwersytet Gdański, Polska)

Piotr Urbański (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska)

Rafał Wójcik (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska)

Krystyna Zabawa (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska)

 

W poprzednich latach współpracowaliśmy z następującymi recenzentami:  

Tomasz Bilczewski (Uniwersytet Jagielloński, Polska)

Tadeusz Bujnicki (Uniwersytet Jagielloński, Polska)

Eugeniusz Czaplejewicz (Uniwersytet Warszawski, Polska)

Đurđica Čilić Škeljo (Uniwersytet w Zagrzebiu, Chorwacja)

Adam Dziadek (Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska)

Bohumil Fořt (Uniwersytet Masaryka, Czechy)

Nina Gagova Bułgarska (Akademia Nauk, Bułgaria)

Constantin Geambaşu (Uniwersytet Bukareszteński, Rumunia)

Ewa Graczyk (Uniwersytet Gdański, Polska)

Libuše Heczková (Uniwersytet Karola, Czechy)

Robert Hodel (Uniwersytet w Hamburgu, Niemcy)

Kazimierz Ilski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska)

Algis Kalėda (Uniwersytet Wileński, Litwa)

Elisabeth Klecker (Uniwersytet Wiedeński, Austria)

Wojciech Klemm-Wesołowski (Uniwersytet Hamburski, Niemcy)

David Malcolm (SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Polska)

Anna Martuszewska (Uniwersytet Gdański, Polska)

Magdalena Marszałek (Uniwersytet Poczdamski, Niemcy)

Bogdan Mazan (Uniwersytet Łódzki, Polska)

Zdzisława Mokranowska (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Polska)

Lilla Moroz-Grzelak (Instytut Slawistyki PAN, Polska)

Aleksander Naumow (Akademia Supraska, Polska)

Mirosława Ołdakowska-Kuflowa (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska)

Marek Piechota (Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska)

Ivo Pospišil (Uniwersytet Masaryka, Czechy)

Andrea Pokludová (Uniwersytet Masaryka/Uniwersyt Ostrawski, Czechy)

Magdalena Rembowska-Płuciennik (Instytut Badań Literackich PAN, Polska)

Andrzej Romanowski (Instytut Historii PAN/Uniwersytet Jagielloński, Polska)

Dariusz Rott (Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska)

Lea Sawicki Hebrew (Uniwersytet Hebrajski w Jerozolimie, Izrael)

Agata Seweryn (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska)

Tomasz Sobieraj (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska)

Krzysztof Stępnik (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska)

Ewa Szczeglacka-Pawłowska (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Polska)

Jirí Trávníček (Uniwersytet Masaryka, Czechy)

Ryszard Waksmund (Uniwersytet Wrocławski, Polska)

Cezary Zalewski (Uniwersytet Jagielloński, Polska)

Estera Żeromska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska)