RECENZENCI

W ostatnich latach współpracowaliśmy z następującymi recenzentami: 

Tomasz Bilczewski (Uniwersytet Jagielloński, Polska)

Tadeusz Bujnicki (Uniwersytet Jagielloński, Polska)

Eugeniusz Czaplejewicz (Uniwersytet Warszawski, Polska)

Đurđica Čilić Škeljo (Uniwersytet w Zagrzebiu, Chorwacja)

Adam Dziadek (Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska)

Bohumil Fořt (Uniwersytet Masaryka, Czechy)

Nina Gagova Bułgarska (Akademia Nauk, Bułgaria)

Constantin Geambaşu (Uniwersytet Bukareszteński, Rumunia)

Ewa Graczyk (Uniwersytet Gdański, Polska)

Libuše Heczková (Uniwersytet Karola, Czechy)

Robert Hodel (Uniwersytet w Hamburgu, Niemcy)

Kazimierz Ilski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska)

Algis Kalėda (Uniwersytet Wileński, Litwa)

Elisabeth Klecker (Uniwersytet Wiedeński, Austria)

Wojciech Klemm-Wesołowski (Uniwersytet Hamburski, Niemcy)

David Malcolm (SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Polska)

Anna Martuszewska (Uniwersytet Gdański, Polska)

Magdalena Marszałek (Uniwersytet Poczdamski, Niemcy)

Bogdan Mazan (Uniwersytet Łódzki, Polska)

Zdzisława Mokranowska (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Polska)

Lilla Moroz-Grzelak (Instytut Slawistyki PAN, Polska)

Aleksander Naumow (Akademia Supraska, Polska)

Mirosława Ołdakowska-Kuflowa (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska)

Marek Piechota (Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska)

Ivo Pospišil (Uniwersytet Masaryka, Czechy)

Andrea Pokludová (Uniwersytet Masaryka/Uniwersyt Ostrawski, Czechy)

Magdalena Rembowska-Płuciennik (Instytut Badań Literackich PAN, Polska)

Andrzej Romanowski (Instytut Historii PAN/Uniwersytet Jagielloński, Polska)

Dariusz Rott (Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska)

Lea Sawicki Hebrew (Uniwersytet Hebrajski w Jerozolimie, Izrael)

Agata Seweryn (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska)

Tomasz Sobieraj (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska)

Krzysztof Stępnik (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska)

Jirí Trávníček (Uniwersytet Masaryka, Czechy)

Ryszard Waksmund (Uniwersytet Wrocławski, Polska)

Cezary Zalewski (Uniwersytet Jagielloński, Polska)

Estera Żeromska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska)