Call for papers 1/2021

2020-07-31

cfp_dlk_pl.jpg

Warszawa w kulturze dziecięcej i młodzieżowej, dzieciństwo i młodość w Warszawie

Po zwrocie przestrzennym popularnym przedmiotem zainteresowania badaczy i badaczek literatury oraz kultury dziecięcej i młodzieżowej są szeroko rozumiane kategorie miejsca i przestrzeni, których rozliczne reprezentacje, w tym książkowe, filmowe, serialowe itp., są rozpatrywane z punktu widzenia m.in. geopoetyki, place studies, studiów miejskich czy światotwórstwa. ­Można w tym kontekście wskazać takie prace jak Youth Culture and Private Space Siân Lincoln (2012) i Człowiek w przestrzeniach szkoły. Studium antropologiczne Macieja Wróblewskiego (2014), a także tomy zbiorowe: Knowing Their Place? Identity and Space in Children’s Literature (2011; red. Terri Doughty, Dawn Thompson), Geografia krain zmyślonych. Wokół kategorii miejsca i przestrzeni w literaturze dziecięcej, młodzieżowej i fantastycznej (2016; red. Weronika Kostecka, Maciej Skowera), Space and Place in Children’s Literature, 1789 to the Present (2015; red. Maria Sachiko Cecire, Hannah Field, Kavita Mudan Finn, Malini Roy) oraz Maps and Mapping in Children's Literature: Landscapes, Seascapes and Cityscapes (2017; red. Nina Goga, Bettina Kümmerling-Meibauer). (więcej)

Call for papers 2/2020

2020-03-05

CFP_3_pl.jpg

Dzieci antropocenu. Nowe paradygmaty teorii i praktyki prozwierzecej oraz ekologicznej

Kolejny numer czasopisma „Dzieciństwo. Literatura i Kultura” będzie poświęcony szeroko pojętym zagadnieniom praw zwierząt, ekologii, zmian ekosystemu oraz klimatu w kulturze i literaturze dziecięcej i młodzieżowej oraz w tekstach kultury reprezentujących inne media, a związanych z dzieciństwem i dzieckiem (jako zarówno odbiorcą, jak i postacią). Zapraszamy do przesyłania artykułów naukowych i recenzyjnych w duchu studiów nad zwierzętami (animal studies) wywiedzionych z badań m.in. Petera Singera, Kari Weil, Matthew Calarco, Samanthy Hurn, Donny Haraway, Margo DeMello, Cary’ego Wolfe’a, Johna Bergera, Marca Bekoffa, Toma Regana i innych, a na polskim gruncie Moniki Bakke, Anny Barcz, Anity Jarzyny, Dariusza Czai, Macieja Trojana, Marzeny Kotyczki, Doroty Łagodzkiej oraz Eweliny Rąbkowskiej. (więcej)