Ocena parametryczna

2021-12-14

Z przyjemnością informujemy, że  „Dzieciństwo. Literatura i Kultura” po zaledwie dwóch latach od publikacji pierwszego numeru uzyskało 20 punktów parametrycznych w wyniku przeprowadzonej w 2021 roku oceny i figuruje na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Edukacji i Nauki.  Ponadto, od 2021 roku nasze czasopismo indeksowane jest w bazie ERIH+. Zapraszamy do przesyłania tekstów!