KONTAKT

Redakcja
Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
email: redakcja.dlk@uw.edu.pl

Główny kontakt
Weronika Kostecka – redaktor naczelna – Uniwersytet Warszawski
email: w.kostecka@uw.edu.pl

Wydawca
Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
email: dziekan.polon@uw.edu.pl

Wsparcie techniczne
LIBCOM Piotr Karwasiński
email: help@libcom.pl