TOM 57: METODOLOGIA W BADANIACH NAD MNIEJSZOŚCIAMI

2021-05-10

Zapraszamy do składania artykułów do 57. numeru pisma „Zeszyty Łużyckie. Czasopismo o mniejszościach”, którym pragniemy uczcić pamięć Inicjatorki, Założycielki i długoletniej Redaktor Naczelnej  naszego pisma, prof. dr hab. Ewy Siatkowskiej (1930‒2020).

Tematyka publikacji bezpośrednio nawiązuje do zainteresowań i badań naukowych Profesor Ewy Siatkowskiej (były to m.in. języki mniejszości narodowych, etnicznych i religijnych), a jednocześnie wychodzi naprzeciw potrzebom badaczy w zakresie odnowy paradygmatów metodologicznych oraz ich redefinicji i rekontekstualizacji. Zgodnie z poszerzonym profilem pisma interesują nas badania nad mniejszościami nie tylko pojmowanymi tradycyjnie (mniejszościami narodowymi, etnicznymi, językowymi i religijnymi), lecz również nad dopiero konstytuującymi się, a więc wymagającymi dookreślenia (społecznymi, kulturowymi, politycznymi i innymi). Mniejszość rozumiemy zatem jako kategorię relacyjną, dającą się wyodrębnić względem większości.  

Zależy nam na stworzeniu płaszczyzny wymiany doświadczenia badawczego w zakresie metod i narzędzi stosowanych w badaniach językoznawczych, kulturoznawczych, literaturoznawczych, historycznych, socjologicznych i innych. Do publikacji zapraszamy osoby zajmujące się badaniami nad mniejszościami bez względu na dyscyplinę naukową, jaką reprezentują. 

Na propozycje artykułów czekamy do 31.01.2022 r.

Teksty mogą być pisane we wszystkich językach słowiańskich oraz językach kongresowych.

Redaktorami numeru będą dr Milena Hebal-Jezierska i dr Ignacy M. Doliński.

Wydanie papierowej wersji tomu planujemy na rok 2022 (wcześniej ukaże się wersja elektroniczna).

 Zgłoszenia i korespondencję (wraz z pytaniami) prosimy kierować bezpośrednio poprzez stronę internetową lub mailowo na adres Redakcji: zeszyty.luzyckie.polon@uw.edu.pl