TOM 57: METODOLOGIA W BADANIACH NAD MNIEJSZOŚCIAMI

2021-05-10

Zapraszamy do składania artykułów do 57. numeru pisma „Zeszyty Łużyckie. Czasopismo o mniejszościach”, którym pragniemy uczcić pamięć Inicjatorki, Założycielki i długoletniej Redaktor Naczelnej  naszego pisma, prof. dr hab. Ewy Siatkowskiej (1930‒2020).

Tematyka publikacji bezpośrednio nawiązuje do zainteresowań i badań naukowych Profesor Ewy Siatkowskiej (były to m.in. języki mniejszości narodowych, etnicznych i religijnych), a jednocześnie wychodzi naprzeciw potrzebom badaczy w zakresie odnowy paradygmatów metodologicznych oraz ich redefinicji i rekontekstualizacji. Zgodnie z poszerzonym profilem pisma interesują nas badania nad mniejszościami nie tylko pojmowanymi tradycyjnie (mniejszościami narodowymi, etnicznymi, językowymi i religijnymi), lecz również nad dopiero konstytuującymi się, a więc wymagającymi dookreślenia (społecznymi, kulturowymi, politycznymi i innymi). Mniejszość rozumiemy zatem jako kategorię relacyjną, dającą się wyodrębnić względem większości.  

Zależy nam na stworzeniu płaszczyzny wymiany doświadczenia badawczego w zakresie metod i narzędzi stosowanych w badaniach językoznawczych, kulturoznawczych, literaturoznawczych, historycznych, socjologicznych i innych. Do publikacji zapraszamy osoby zajmujące się badaniami nad mniejszościami bez względu na dyscyplinę naukową, jaką reprezentują. 

Na propozycje artykułów czekamy do 31 grudnia 2021 r. Temat (tytuł) artykułu prosimy zgłosić uprzednio – do 30 sierpnia 2021 r.

Teksty mogą być pisane we wszystkich językach słowiańskich oraz językach kongresowych.

Redaktorami numeru będą dr Milena Hebal-Jezierska i dr Ignacy M. Doliński.

Wydanie papierowej wersji tomu planujemy na rok 2022 (wcześniej ukaże się wersja elektroniczna).

 Zgłoszenia i korespondencję (wraz z pytaniami) prosimy kierować bezpośrednio poprzez stronę internetową lub mailowo na adres Redakcji: zeszyty.luzyckie.polon@uw.edu.pl