W wydawanym od 1991 roku piśmie „Zeszyty Łużyckie” publikowane są oryginalne artykuły naukowe, poświęcone problematyce mniejszościowej sensu largo. W zasięgu zainteresowań autorów znajdują się zarówno mniejszości osadzone instytucjonalnie i postrzegane jako „tradycyjne” (narodowe, etniczne, językowe i religijne), jak również takie, których mniejszościowy status dynamicznie się konstytuuje, a więc wymaga dookreślenia (mniejszości społeczne, kulturowe, polityczne i inne).

 

 

 

ISSN: 0867-6364 (Print) ISSN: 2719-9967 (Online) DOI: 10.32798


 
 

Digitalizacja numerów archiwalnych

2024-03-13

Obecnie prowadzona jest digitalizacja archiwalnych numerów pisma. Będą one  sukcesywnie udostępniane na stronie internetowej.

Numery w przygotowaniu

2024-03-13

Numery 60. oraz 61. za rok 2024  są w przygotowaniu.

 ICI Journals Master List za rok 2022

2023-09-25

Uprzejmie informujemy, że czasopismo „Zeszyty Łużyckie" pozytywnie przeszło proces oceny i zostało zaindeksowane w bazie ICI Journals Master List za rok 2022.

Na podstawie weryfikacji informacji o funkcjonowaniu czasopisma w roku 2022 wyznaczona została wartość jego siły parametrycznej (wskaźnika ICV).

ICV 2022 = 88.55  • Index Copernicus

MNISW
40 pkt.

Index Copernicus
(2020) 76.00

Pobieranie

CAŁY NUMER


 

Nowy numer w przygotowaniu.