W wydawanym od 1991 roku piśmie „Zeszyty Łużyckie” publikowane są oryginalne artykuły naukowe, poświęcone problematyce mniejszościowej sensu largo. W zasięgu zainteresowań autorów znajdują się zarówno mniejszości osadzone instytucjonalnie i postrzegane jako „tradycyjne” (narodowe, etniczne, językowe i religijne), jak również takie, których mniejszościowy status dynamicznie się konstytuuje, a więc wymaga dookreślenia (mniejszości społeczne, kulturowe, polityczne i inne).

 

 

 

ISSN: 0867-6364 (Print) ISSN: 2719-9967 (Online) DOI: 10.32798


 
 

ICI Journals Master List za rok 2021

2022-10-29

Uprzejmie informujemy, że czasopismo „Zeszyty Łużyckie (ISSN: 2719-9967, 0867-6364)” pozytywnie przeszło proces oceny i jest indeksowane w bazie ICI Journals Master List za rok 2021.

Na podstawie weryfikacji informacji z ankiety ewaluacyjnej oraz analizie wydań czasopisma z 2021 roku, wyznaczona została wartość wskaźnika Index Copernicus Value (ICV) za rok 2021.

ICV 2021 = 76.84

TOM 59: Niewygodna mniejszość. Podmiotowość, ruchy i prawa osób LGBTQ+ w byłej socjalistycznej Europie

2022-06-13

Zapraszamy do publikacji autorki i autorów prac, które opisują dyskursy i praktyki sytuujące
doświadczenia osób LGBTQ+ w perspektywie odrębnej grupy społecznej. Przyjmujemy teksty
koncentrujące się zarówno na okresie postsocjalistycznym, jak i sięgające do epoki socjalizmu i
wcześniejszej. Pytamy o (możliwą) specyfikę regionu lub, co równie prawdopodobne, o wielość
kontekstów społeczno-kulturowych pod pozorną jednością doświadczenia Europy Środkowej i
Południowo-Wschodniej. Interesują nas również dyskusje, które podkreślają dynamikę wykraczającą
poza podział na Wschód i Zachód, a także te, które dotyczą praktyk, dyskursów i przestrzeni
społecznych oferujących alternatywne spojrzenie na ruchy LGBTQ+, ich widoczność i emancypację,
wykraczające poza liberalną koncepcję praw mniejszości i normatywne wyobrażenia o
postsocjalistycznej transformacji.

ICI Journals Master List za rok 2020

2021-11-02

Uprzejmie informujemy, że czasopismo „Zeszyty Łużyckie (ISSN: 2719-9967, 0867-6364)” pozytywnie przeszło proces oceny i jest indeksowane w bazie ICI Journals Master List za rok 2020.

Na podstawie weryfikacji informacji z ankiety ewaluacyjnej oraz analizie wydań czasopisma z 2020 roku, wyznaczona została wartość wskaźnika Index Copernicus Value (ICV) za rok 2020.

ICV 2020 = 76.00  • Index Copernicus

MNISW
40 pkt.

Index Copernicus
(2020) 76.00

 

Nowy numer w przygotowaniu.