W wydawanym od 1991 roku piśmie „Zeszyty Łużyckie” publikowane są oryginalne artykuły naukowe, poświęcone problematyce mniejszościowej sensu largo. W zasięgu zainteresowań autorów znajdują się zarówno mniejszości osadzone instytucjonalnie i postrzegane jako „tradycyjne” (narodowe, etniczne, językowe i religijne), jak również takie, których mniejszościowy status dynamicznie się konstytuuje, a więc wymaga dookreślenia (mniejszości społeczne, kulturowe, polityczne i inne).

 

 

 

ISSN: 0867-6364 (Print) ISSN: 2719-9967 (Online) DOI: 10.32798


 
 

TOM 60: JĘZYKI MNIEJSZOŚCIOWE NA MAPIE DIALEKTALNEJ SŁOWIAŃSZCZYZNY

2023-05-20

Uprzejmie zapraszamy do współtworzenia nowego numeru "Zeszytów Łuzyckich" na temat   języków mniejszościowych w Europie Środkowo-Wschodniej oraz ich miejsce na mapie dialektalnej Słowiańszczyzny.
Tom pragniemy zadedykować  dr.  Ignacemu Dolińskiemu, którego praca jako członka Polskiej Komisji Narodowej Ogólnosłowiańskiego Atlasu Językowego (OLA) przyczyniła się do rozwoju dialektologii słowiańskiej.

ICI Journals Master List za rok 2021

2022-10-29

Uprzejmie informujemy, że czasopismo „Zeszyty Łużyckie (ISSN: 2719-9967, 0867-6364)” pozytywnie przeszło proces oceny i jest indeksowane w bazie ICI Journals Master List za rok 2021.

Na podstawie weryfikacji informacji z ankiety ewaluacyjnej oraz analizie wydań czasopisma z 2021 roku, wyznaczona została wartość wskaźnika Index Copernicus Value (ICV) za rok 2021.

ICV 2021 = 76.84

ICI Journals Master List za rok 2020

2021-11-02

Uprzejmie informujemy, że czasopismo „Zeszyty Łużyckie (ISSN: 2719-9967, 0867-6364)” pozytywnie przeszło proces oceny i jest indeksowane w bazie ICI Journals Master List za rok 2020.

Na podstawie weryfikacji informacji z ankiety ewaluacyjnej oraz analizie wydań czasopisma z 2020 roku, wyznaczona została wartość wskaźnika Index Copernicus Value (ICV) za rok 2020.

ICV 2020 = 76.00  • Index Copernicus

MNISW
40 pkt.

Index Copernicus
(2020) 76.00

 

Nowy numer w przygotowaniu.