REGULAMIN RADY NAUKOWEJ

Prawa i obowiązki Rady Naukowej:

  1. wspiera i promuje czasopismo, a także ma realny wpływ na jego profil i cele;
  2. po publikacji numeru dzieli się opiniami na temat prowadzenia czasopisma, jego poziomu naukowego i etycznego oraz wskazuje przyszłe wyzwania stojące przed rocznikiem;
  3. proponuje odpowiednio wykwalifikowane osoby na członków Redakcji, którzy mogą aktywnie przyczyniać się do rozwoju i dobrego zarządzania czasopismem;
  4. formułuje precyzyjne dyrektywy, dotyczące sprawowanych funkcji i obowiązków członków Redakcji;
  5. współtworzy i zatwierdza Zasady etyczne pisma.