„Poradnik Językowy” założył w roku 1901 Roman Zawiliński, profesor krakowskiego gimnazjum. Był on redaktorem i wydawcą czasopisma. „Poradnik Językowy" jest jednym z najstarszych polskich czasopism językoznawczych. Publikowane są w nim prace z zakresu językoznawstwa polonistycznego, a także slawistycznego i ogólnego oraz z zakresu logopedii i glottodydaktyki. więcej

 

ISSN: 0551-5343 (Print)


 
 


  • CEEOL
  • ICI Journal Master List (Index Copernicus)
  • PBN / POL-index
  • CEJSH
  • Scopus
  • EBSCO
  • ERIH PLUS
  • DOAJ

MNISW
40

Index Copernicus
84.31

Pobieranie

CAŁY NUMER