Alegoria w „skrzydłach ołtarza”: Herling-Grudziński, Benjamin, de Man


Abstrakt

The article juxtaposes the diptych of short stories by Gustaw Herling-Grudziński, The Tower and Pieta dell’Isola, with the theories of allegory developed by Paul de Man in The Rhetoric of Temporality as well as by Walter Benjamin in The Origin of German Tragic Drama. The analyses reveal several points of convergence in the structure and motives present in the works by Grudziński and in the texts by these critics. In the case of Benjamin, this would suggest his influence on Herling, whereas in the case of de Man, it reveals a parallelism of thoughts of the two contemporaries working with different genres and different interpretative communities, yet developing very similar conceptions of the text as well as of the man.

Słowa kluczowe

alegoria; symbol; ironia; Gustaw Herling-Grudziński; Benjamin; de Man

Benjamin, Walter. Źródło dramatu żałobnego w Niemczech, trans. Andrzej Kopacki. Warszawa: Sic!, 2013.

Bielecki, Marian. „Dlaczego Gustaw Herling-Grudziński bał się spotkać z Witoldem Gombrowiczem?”. Teksty Drugie, no. 3 (2008): 88-110.

Bielska-Krawczyk, Joanna. Między widzialnym a niewidzialnym. Widzenie, kolor, światłocień i dzieła sztuki w twórczości Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. Kraków: Universitas, 2004.

Bielska-Krawczyk, Joanna. Świat w sąsiedztwie zaświatów. Kraków: Universitas 2011.

Binek, Paweł. „Intertekstualność jako kategoria formotwórcza opowiadań Gustawa Herlinga-Grudzińskiego”. In Rozprawy Komisji Językowej XL, ed. Jan Miodek, Włodzimierz Wysoczański. Wrocław: Wydawnictwo WTN, 2013: 75-89.

Herling-Grudziński, Gustaw. Skrzydła ołtarza. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2014.

Herling-Grudziński, Gustaw, Bolecki, Włodzimierz. Rozmowy w Dragonei. Warszawa: Szpak, 1997.

Jagodzińska-Kwiatkowska, Joanna. Między świętością a szaleństwem. O postaciach i sytuacjach liminalnych w opowiadaniach Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. Bydgoszcz: Wydawnictwo UKW, 2013.

Kerr-Koch, Kathleen. Romancing Fascism. Modernity and Allegory in Benjamin, de Man, Shelley. New York: Bloomsbury 2013.

Lipszyc, Adam. Sprawiedliwość na końcu języka. Czytanie Waltera Benjamina. Kraków: Universitas, 2012.

Malinowska, Katarzyna. Topika religijna w opowiadaniach Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. Kraków: Universitas, 2006.

De Man, Paul. Retoryka czasowości, trans. Andrzej Sosnowski. In Alegoria, ed. Janina Abramowska Gdańsk: terytoria, 2003: 143-195.

Morawiec, Arkadiusz. Poetyka opowiadań Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. Kraków: Universitas, 2000.

Nycz, Ryszard. Literatura jako trop rzeczywistości. Poetyka epifanii w nowoczesnej literaturze polskiej. Kraków: Universitas, 2001.

Panas, Paweł. Doświadczenie religijne w twórczości Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2012.

Stankowska, Agata, et. al., ed. „Cienie wielkich artystów”. Gustaw Herling-Grudziński i dawne malarstwo europejskie. Poznań: Wydawnictwo PTPN, 2013.

Tokarska-Bakir, Joanna. „Gustaw Herling-Grudziński i legenda o krwi, czyli czy istnieje obowiązek bycia pisarzem żydowskim”. Studia Litteraria et Historica, no. 3-4 (2015): 312-334.

Tomaszewski, Feliks. Drogi i „stacje wygnania”. Podróże i powroty Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. Gdańsk: Wydawnictwo UG, 2006.

Pobierz

Opublikowane : 2017-06-01


Potkański, J. (2017). Alegoria w „skrzydłach ołtarza”: Herling-Grudziński, Benjamin, de Man. Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo, (7(10), 335-344. https://doi.org/10.32798/pflit.96

Jan Potkański 
Uniwersytet Warszawski  Polska
Copyright (c) 2019 Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo

Wszystkie artykuły prezentowane na łamach „Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo” są publikowane w otwartym dostępie na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa wersja 3.0  (CC-BY)