Alegoria w czeskiej powieści historycznej lat 60. XX wieku (Václav Kaplický „Kladivo na čarodějnice” i Jiri Šotola „Tovaryšstvo Jezišovo”)


Abstrakt

The article concerns the problem of allegory in two Czech historical novels from the beginning and the end of the 60s of the twentieth century: Kladivo na čarodějnice by Václav Kaplický and Tovaryšstvo ježišovo by Jiři Šotola. Both novels are also considered to be important political ‘clearing accounts’ novels. Application of allegory as a method of reception allows us to answer the question about the participation of the reader in the setting up of allegory in the Czech prose of the twentieth century .

Słowa kluczowe

powieść historyczna; powieść rozrachunkowa; alegoria

Abramowicz, Janina. „Rehabilitacja alegorii“. In Alegoria, ed. Janina Abramowicz, Gdańsk: Słowo/Obraz Terytoria, 2003

Balajka, Bohuš. „Kaplického historický román o triumfu zvůle a násilí“, Literární noviny no. 14 (1964): 5.

Bloomfield, Morton W. „Alegoria jako interpretacja”. In Alegoria, ed. Janina Abramowska, (Gdańsk: Słowo/Obraz terytoria, 2003).

Dokoupil, Blahoslav. Český historický román 1945-1965, (Praha 1987).

Fletcher, Angus. Allegory: the theory of a symbolic ,(London 1970).

Galík, Josef. „Problematika historické prózy po roce 1948“. In Česká a slovenská literatura. Od února k současnosti, (Praha 1978), 183-191.

Hrabák, Josef. „O historické proze všera a dnes“. In idem, Úvahy o literatuře, (Praha 1983), 121-156.

Janáčková, Jaroslava. „Funkce historického románu v české literatuře“. In Sborník uměnovědné konference. Historické vědomí v českém umění 19. století, (Praha 1981), 133-141;

Kaplický, Václav.Kladivo na čarodějnice, (Praha: Československý spisovatel, 1970),

Kosková, Helena. „Šedesatá léta-zlatý věk české prózy?“. In: Zlatá šedesátá - Česká literatura, kultura a společnost v letech tání, kolotání a ... zklamání, ed. Radka Denemarková, ( Praha: ÚČL AV ČR).

Królak, Joanna. Hus na trybunie Tradycje narodowe w czeskiej powieści historycznej okresu realizmu socjalistycznego, (Warszawa 2004).

Pochop, Zdeněk. „Román zrodu moderní subjektivity”. Orientace no. 1 (1970)

Półtorak, Arkadiusz. Alegorie (nie)możliwe, http://www.polisemia.com.pl/numery-czasopisma/NUMER-12014-12/arkadiusz-ptorak--alegorie-niemoliwe (acc.15.09.2016)

Sayers, Dorothy. „O pisaniu i czytaniu utworów alegorycznych”. In Alegoria, ed. Janina Abramowska, (Gdańsk: Słowo/Obraz terytoria, 2003).

Šotola, Jiří. Tovaryšstvo ježíšovo, (Praha:Eminent, 2000).

Quilligan, Maureen. The language of allegory : defining the genre, (London 1979).

http://www.moderni-dejiny.cz/clanek/politicke-procesy-s-vyznamnymi-funkcionari-strany-a-ustup-od-teroru-po-smrti-stalina-a-gottwalda/;http://www.moderni-dejiny.cz/clanek/politicke-procesy-50-let-v-ceskoslovensku/ (acc.15.09.2016)

http://www.moderni-dejiny.cz/clanek/politicke-procesy-jako-divadlo/ (acc.15.09.2016)

Pobierz

Opublikowane : 2017-06-01


Królak, J. (2017). Alegoria w czeskiej powieści historycznej lat 60. XX wieku (Václav Kaplický „Kladivo na čarodějnice” i Jiri Šotola „Tovaryšstvo Jezišovo”). Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo, (7(10), 219-230. https://doi.org/10.32798/pflit.89

Joanna Królak 
Uniwersytet Warszawski  Polska
Copyright (c) 2019 Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo

Wszystkie artykuły prezentowane na łamach „Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo” są publikowane w otwartym dostępie na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa wersja 3.0  (CC-BY)