Niewidzialny gatunek. Próby definicji antologii literackiej w kontekście anglojęzycznym


Abstrakt

Anglojęzyczne słowniki terminów literackich nie poświęcają antologii szczególnie dużo uwagi. Mimo znacznej podaży antologii na rynku książki gatunek ten traktowany jest jako oczywistość, która nie wymaga rozbudowanych wyjaśnień. Autorka niniejszego artykułu podważa zasadność takiego stanowiska, a przyjmując jako punkt wyjścia definicję zamieszczoną w podręczniku C. Hugh Holmana, omawia wskazane przez niego przykłady angielskich antologii, by wyciągnąć wnioski odnoszące się do zastosowań pojęcia antologii od czasu publikacji zbioru sonetów i pieśni przez Richarda Tottela (1557) po wydanie antologii poezji angielskiej The Golden Treasury przez Francisa Turnera Palgrave’a (1861). Odwołując się do aktualnych opracowań na temat teorii i praktyki anglojęzycznej antologii, autorka artykułu omawia cechy gatunku w ujęciu historycznoliterackim. Uwagę skupia w szczególności na wkładzie antologii w demokratyzację literatury z jednej strony, a z drugiej − na ich uwikłaniu w tworzenie historii literatury i kulturowego imperializmu.

 

Słowa kluczowe

antologia; Richard Tottel; Francis Turner Palgrave; historia literatury; demokratyzacja; imperializm

Baldick, Chris. The Oxford Dictionary of Literary Terms, 4th edition. Oxford: Oxford University Press, 2015.

Bela, Teresa, et Zygmunt Mazur, eds. The College Anthology of English Literature, 2nd edition. Kraków: Universitas, 2008.

Benedict, Barbara M. Making the Modern Reader: Cultural Mediation in Early Modern Literary Anthologies. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1996.

Brydges, Egerton, et Joseph Haslewood. “Introduction.” In England’s Helicon: A Collection of Pastoral and Lyric Poems, First Published at the Close of the Reign of Q. Elizabeth. London: T. Bensley, 1812, i−xxxi.

Bullen, Arthur Henry. “Introduction.” In England’s Helicon: A Collection of Lyrical and Pastoral Poems: Published in 1600. London: J. C. Nimmo, 1887, vii−xxxiii.

Charlton, Kenneth. Education in Renaissance England. London and New York: Routledge, 2007 [1965].

Clark, Robert, et Thomas Healy, eds. The Arnold Anthology of British and Irish Literature in English. London: Arnold, 1997.

Eliot, Simon, et Jonathan Rose. “Introduction.” In A Companion to the History of the Book. Malden, MA: Blackwell Publishing, 2007, 1−6.

Ferry, Anne. Tradition and the Individual Poem: An Inquiry into Anthologies. Stanford: Stanford University Press, 2001.

Finke, Laurie. “The Hidden Curriculum.” In On Anthologies: Politics and Pedagogy, ed. Jeffrey R. Di Leo. Lincoln NE: University of Nebraska Press, 2004, 395−404.

Gato, Margarida Vale de, and Emron Esplin. “Introduction: Types of Anthologies and Types of Poe.” In Anthologizing Poe: Editions, Translations, and (Trans)National Canons, eds. Emron Esplin, Margarida Vale de Gato. Lanham MD: Rowman & Littlefield, 2020, 1−17.

Groom, Nick. The Making of Percy’s Reliques. Oxford: Clarendon Press, 1999.

Hamrick, Stephen. “Introduction: Songes and Sonnettes Reconsidered.” In Tottel’s Songes and Sonettes in Context, ed. Stephen Hamrick. London: Routledge, 2013, 1−11.

Holman, C. Hugh. A Handbook to Literature, 3rd edition. Indianapolis: Odyssey Press, 1975.

Holton, Amanda, et Tom MacFaul. “Introduction.” In Tottel’s Miscellany: Songs and Sonnets of Henry Howard, Earl of Surrey, Sir Thomas Wyatt, and Others, eds. Amanda Holton, Tom MacFaul et al. Penguin Books Ltd, 2011, ix−xxvii.

Korte, Barbara. “Flowers for the Picking: Anthologies of Poetry in (British) Literary and Cultural Studies.” In Anthologies of British Poetry Critical Perspectives from Literary and Cultural Studies, eds. Barbara Korte, Ralf Schneider, Stefanie Lethbridge. Amsterdam/Atlanta, GA: Rodopi, 2000, 1−32.

Ling, Nicholas (N. L.). “To the Reader, if Indifferent.” In England’s Helicon: A Collection

of Lyrical and Pastoral Poems: Published in 1600, ed. A. H. Bullen. London: J. C. Nimmo, 1887, 4−5.

Palgrave, Francis Turner. The Golden Treasury of the Best Songs and Lyrical Poems in the English Language: Selected and Arranged with Notes. London: Macmillan and Company, 1861.

Percy, Thomas. Reliques of Ancient English Poetry: Consisting of Old Heroic Ballads, Songs, and Other Pieces of Our Earlier Poets; Together with Some Few of Later Date, the 5th edition, vol. 1. London: F.C. and J. Rivington, 1812 [1765].

Pitcher, John. “Tudor Literature: 1485−1603.” In The Oxford Illustrated History of English Literature, ed. Pat Rogers. Oxford: Oxford University Press, 2001 [1987], 59−111.

Price, Leah. The Anthology and the Rise of the Novel: From Richardson to George Eliot. Cambridge University Press, 2000.

Rimbault, Edward Francis. “Preface.” In Bishop Percy’s Reliques of Ancient English Poetry. London: Cramer, Beale, and Company, 1850, v−x.

Spevack, Marvin. “The Golden Treasury: 150 Years On.” eBLJ The Electronic British Library Journal, Article 2 (2012): 1−17.

Sullivan, Michael J. “Tennyson and The Golden Treasury.” Essays in Criticism, vol. 66, issue 4 (2016): 431−443.

Teverson, Andrew. Fairy Tale. London and New York: Routledge, 2013.

Tottel, Richard. “The Printer to the Reader.” In Tottel’s Miscellany: Songs and Sonnets of Henry Howard, Earl of Surrey, Sir Thomas Wyatt, the Elder, Nicholas Grimald, and Uncertain Authors, ed. Edward Arber. London, 1870 [1557].

Warner, J. Christopher. The Making and Marketing of Tottel’s Miscellany, 1557: Songs and Sonnets in the Summer of the Martyrs’ Fires. London and New York: Routledge, 2016 [2013].


Opublikowane : 2022-03-24


Buchholtz, M. (2022). Niewidzialny gatunek. Próby definicji antologii literackiej w kontekście anglojęzycznym. Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo, (12 (15), 85-98. https://doi.org/10.32798/pflit.790

Mirosława Buchholtz  mirabuch@umk.pl
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu  Polska
https://orcid.org/0000-0002-8208-728X

profesor nauk humanistycznych w zakresie anglistyki. Pracuje na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, zajmuje się literaturą amerykańską, filmowymi adaptacjami literatury i biografii, life writing oraz studiami postkolonialnymi. Absolwentka Brandeis University (magisterium i doktorat z literatury angielskiej i amerykańskiej), opublikowała około 100 artykułów, esejów i recenzji, sześć monografii i 21 tomów zbiorowych. Do jej najważniejszych prac można zaliczyć: Henry James and the Art of Auto/biography (2014) oraz Henry James’ Travel: Fiction and Non-Fiction (2019). Była prezesem Henry James Society (2017), a od 2012 r. jest członkiem Polskiej Komisji Akredytacyjnej.


Copyright (c) 2022 Mirosława Buchholtz

Wszystkie artykuły prezentowane na łamach „Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo” są publikowane w otwartym dostępie na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa wersja 3.0  (CC-BY)