O znaczeniach biblioteki w „Adelheid“ Vladimíra Körnera. Studium przypadku


Abstrakt

The author, starting with Umberto Eco’s thesis on libraries that hide and allow to find meanings, analyses the meaning of library space and works it contains in the novel Adelheid by a Czech writer Vladimír Körner (1967). She assumes that they can be read both at the level of the textual world analysis and used to interpret the behaviour of the protagonists and their relationship, as well as at the non-textual level, as riddles hidden by the author for readers to solve.

Słowa kluczowe

biblioteka; literatura czeska; wysiedlenia; Vladimír Körner; Adelheid

Bubeníček, Petr. Krajina v literatuře a ve filmu: k proměnám narativního prostoru. „Musicologica Brunensia“ no. 46 (2011).

Dokoupil, Blahoslav. „Motivická výstavba prvních próz Vladimíra Körnera”. In Zlatá šedesátá. Česká literatura, kultura a společnost v letech tání, kolotání a... zklamání, ed. Radka Denemarková. Praha: Ústav pro českou literaturu, 2000.

Eco, Umberto. O bibliotece. Warszawa: Świat Książki, 2007.

Gawarecka, Anna. „Dialog i milczenie w czeskiej prozie poświęconej tematyce wysiedlenia Niemców”. In Przemilczenia w relacjach międzykulturowych, eds. Joanna Goszczyńska, Grażyna Szwat-Gyłybowa. Warszawa: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, 2008.

Haman, Aleš. „Existence ve zhrouceném světě. Postavy sudetských Němců v prózách Jaroslava Durycha, Vladimíra Körnera a Václava Vokolka“. In Odsun – Transfer – Vyhnání, eds. Gertraude Zand, Jiří Holý. Brno: Host 2004.

Kaczmarek, Michał. „Biblioteka”. In Modi memorandi. Leksykon kultury pamięci, eds. Magdalena Saryusz-Wolska, Robert Traba. Warszawa: Scholar, 2014.

Körner, Vladimír. Adelheid. Praha: Československý spisovatel, 1967.

Maidl, Václav. „Obraz německy mluvících postav a německého prostředí v české literatuře 19. a 20. století“. In Obraz Němců, Rakouska a Německa v české společnosti 19. a 20. století, eds. Jan Křen, Stanislav Biman, Eva Broklová. Praha: Karolinum, 1998.

Mlynarik, Jan. Tézy o vysídlení československých Nemcov. „Svědectví” no. 57 (1978): 105-122.

Nabokov, Vladimir. Wykłady o literaturze. Warszawa: Muza, 2005.

Szyrocki, Marian. Dzieje literatury niemieckiej. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1969.

Vlašinová, Drahomíra. Baladické prózy z přelomu času. Nad tvorbou Vladimíra Körnera a Věry Sladkové. „Česká literaura“ no. 4 (1985): 289-297.

Pobierz

Opublikowane : 2018-06-03


Ćwiek-Rogalska, K. (2018). O znaczeniach biblioteki w „Adelheid“ Vladimíra Körnera. Studium przypadku. Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo, (8(11) cz.2), 195-205. https://doi.org/10.32798/pflit.77

Karolina Ćwiek-Rogalska 
Polska Akademia Nauk  Polska
Copyright (c) 2019 Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo

Wszystkie artykuły prezentowane na łamach „Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo” są publikowane w otwartym dostępie na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa wersja 3.0  (CC-BY)