Od antologii do antologizowania. Przypadek nowego dramatu polskiego


Abstrakt

Artykuł charakteryzuje antologie nowego dramatu polskiego, które zawierają teksty dramatyczne powstałe po przełomie 1989 r. Jego celem jest analiza procesu przemiany antologii, rozumianej jako sztuka wyboru, w antologizowanie, mieszczące się na granicy praktyki teoretycznoliterackiej czy nawet pewnej strategii metodologicznej. W dalszej perspektywie badawczej mieszczą się także pytania o naturę tekstu dramatycznego ewoluującego od klasycznie rozumianego dramatu ku „tekstom dla teatru”.

Słowa kluczowe

antologia; antologizowanie; nowy dramat polski; „teksty dla teatru”

Antologia dramatu polskiego 1945−2005, wybór i oprac. J. Kłossowicz, t. 1−2, Warszawa 2007.

Baluch, Wojciech, Nowe praktyki pisania dramatu z perspektywy klasycznych teorii spójności tekstu, w: Dramat w tekście − tekst w dramacie, red.A. Grabowski, J. Kopciński, Warszawa 2014, s. 198−207.

Dramaty Modrzejewskiej. Antologia sztuk napisanych dla Teatru w Legnicy, oprac. R. Urbański, wstęp K. Kopka, Gdańsk 2007.

Drewniak, Łukasz, Tsunami młodości, w: Strategie publiczne, strategie prywatne. Teatr polski 1990−2005, red. T. Plata, Izabelin 2006, s. 102−119.

Echa. Repliki. Fantazmaty. Antologia nowego dramatu polskiego, red. M. Sugiera, A. Wierzchowska-Woźniak, Kraków 2005.

Grabowski, Artur, Kopciński, Jacek, Dramat − przedmiot do odnalezienia (słowo wstępne), w: Dramat w tekście − tekst w dramacie, red. A. Grabowski, J. Kopciński, Warszawa 2014, s. 7−26.

Gruszczyński, Piotr, Młodsi zdolniejsi, w: idem, Ojcobójcy. Młodsi zdolniejsi w teatrze polskim, Warszawa 2003, s. 17−27.

Grzela, Remigiusz, Szukając metafory, w: Psychotest czyli antologia dramatów o HIV/AIDS, red. R. Grzela, Warszawa 2005, s. 3−7.

Ikony, pseudoherosi i zwykli śmiertelnicy. Antologia najnowszego dramatu polskiego, red. E. Manthey, K. Paprocka, P. Grzymisławski, Warszawa 2015.

Kopciński, Jacek, Przejście. Dramaturgia końca XX w., w: Trans/formacja. Dramat polski po 1989 roku. Antologia, wybór i wstęp J. Kopciński, t. 1, Warszawa 2012, s. 5−35.

Kopciński, Jacek, Rodzina na swoim. Dramaturgia początku XXI wieku, w: Trans/formacja. Dramat polski po 1989 roku. Antologia, wybór i wstęp J. Kopciński, t. 2, Warszawa 2013, s. 5−46.

Kosiński, Dariusz, Dramaturg jako medium, w: Dramaturg w teatrze, literaturze, sztuce. Dramaturgia − nowe horyzonty, red.W. Baluch, A.Krajewska, Poznań 2019, s.17−32.

Kosiński, Dariusz, Performatyka. W(y)prowadzenie, Kraków 2016.

Krajewska, Anna, Dramat współczesny. Teoria i interpretacja, Poznań 2005.

Krajewska, Anna, Pisanie jako dramatyzacja, „Przestrzenie Teorii” 2008, nr 10, s. 5−7.

Krakowska, Joanna, Przesiedleni. Wstęp, w: Transfer! Teksty dla teatru, antologia pod red. J. Krakowskiej, Warszawa 2015, s. 7−12.

Lehmann, Hans-Thies, Teatr postdramatyczny, przeł. D. Sajewska, M. Sugiera, Kraków 2004.

Made in Poland. Dziewięć sztuk teatralnych z Polski w wyborze Romana Pawłowskiego, red. H. Sułek, Kraków 2006.

Majchrowski, Zbigniew, Szczątki założycielskie, w: 20-lecie. Teatr polski po 1989, red. D. Jarząbek, M. Kościelniak, G. Niziołek, Kraków 2010, s. 7−19.

Mrok jak światło. Antologia dramatów inspirowanych życiem, myślą i twórczością Jana Pawła II, red. M. Mizera, Warszawa 2007.

Pawłowski, Roman, Dramaturgia niemoralnego niepokoju, w: Made in Poland. Dziewięć sztuk teatralnych z Polski w wyborze Romana Pawłowskiego, red. H. Sułek, Kraków 2006, s. 5−11.

Pawłowski, Roman, Wstęp, w: Pokolenie porno i inne niesmaczne utwory teatralne. Antologia najnowszego dramatu polskiego w wyborze Romana Pawłowskiego, red. H. Sułek, Kraków 2004, s. 5−20.

Pokolenie porno i inne niesmaczne utwory teatralne. Antologia najnowszego dramatu polskiego w wyborze Romana Pawłowskiego, red. H. Sułek, Kraków 2004.

Polska dramatyczna 1. Dramat i dramatyzacje w XX wieku, red. M. Borowski, M. Sugiera, Kraków 2012.

Polska jest mitem. Nowe dramaty, red. A. Tomasiewicz, E. Manthey, Warszawa−Łódź 2019.

Psychotest czyli antologia dramatów o HIV/AIDS, red. R. Grzela, Warszawa 2005.

TR/PL: Bajer/Kochan/Masłowska/Sala/Wojcieszek. Antologia nowego dramatu polskiego, red. A. Tuszyńska, Warszawa 2006.

Trans/formacja. Dramat polski po 1989 roku. Antologia, wybór i wstęp J. Kopciński, t. 1, Warszawa 2012; t. 2, Warszawa 2013.

Transfer! Teksty dla teatru, antologia pod red. J. Krakowskiej, Warszawa 2015.

Pobierz

Opublikowane : 2022-06-12


Sobiecka, A. (2022). Od antologii do antologizowania. Przypadek nowego dramatu polskiego. Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo, (12 (15), 213-226. https://doi.org/10.32798/pflit.767

Anna Sobiecka  anna.sobiecka@apsl.edu.pl
Akademia Pomorska w Słupsku  Polska
https://orcid.org/0000-0001-5155-0393

dr hab., literaturoznawca i teatrolog, prof. Akademii Pomorskiej w Słupsku. Autorka monografii poświęconych dramatopisarstwu Michała Bałuckiego, krytyce teatralnej przełomu XIX i XX w. oraz monograficznych opracowań związanych z historią i współczesnością teatru w Słupsku. Zainteresowania badawcze skupia wokół: historii teatru i dramatu polskiego XIX i XX w., najnowszej dramaturgii polskiej po 1989 r., zagadnień związanych z funkcjonowaniem teatru lokalnego oraz pograniczem badań teatralnych i transkulturowych.


Copyright (c) 2022 Anna Sobiecka

Wszystkie artykuły prezentowane na łamach „Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo” są publikowane w otwartym dostępie na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa wersja 3.0  (CC-BY)