Bukiety kwiatów w rozkwicie. Kanon i antologia według Harolda Blooma


Abstrakt

Artykuł omawia związek pojęcia antologii i kanonu. Idea antologii została zestawiona z wczesnonowożytnymi miscellaneami. Dyskusja koncentruje się na omówieniu poglądów jednego z najważniejszych literaturoznawców minionego stulecia, Harolda Blooma, wyłożonych w jego dziele The Western Canon i jego dorobku jako autora lub współautora wielu znaczących antologii. W szczególności, nacisk został położony na powracający w pismach Blooma temat ludzkiej śmiertelności i wiarę krytyka pokładaną w zbawczej funkcji pamięci.

Słowa kluczowe

Harold Bloom; kanon; pamięć; antologia

A Smale Handfull of Fragrant Flowers, selected and gathered out of the lovely garden of sacred scriptures, fit for any honourable and woorshipfull Gentlewoman to smell unto. Dedicated for a Neweyeeres gift, to the honourable and vertuous Lady, the Lady Sheffeeld. London, 1575.

Bloom, Harold. Dumbing Down American Readers, 9/24/2003. http://www.public.asu.edu/∼atsjd/bloom.html.

Bloom, Harold. How to Read and Why. New York: Simon and Shuster, 2001.

Bloom, Harold. “On The Best of the Best American Poetry, 1988−1997.” Boston Review, April 24, 1998. http://bostonreview.net/archives/BR23.2/bloom.html.

Bloom, Harold. Possessed by Memory: The Inward Light of Criticism. New York: Alfred Knopf, 2019.

Bloom, Harold. Review of The Oxford Book of Nineteenth Century English Verse, ed. by John Hayward and The Golden Treasure of the Best Songs and Lyrical Poems in the English Language, ed. by Francis Turner Palgrave. Victorian Studies, vol. 9, no. 1 (1965): 68−69.

Bloom, Harold, ed. Stories and Poems for Extremely Intelligent Children of All Ages. New York: Scribner, 2001.

Bloom, Harold. The Bright Book of Life. Novels to Read and Reread. New York: Alfred Knopf, 2020.

Bloom, Harold. The Visionary Company. A Reading of English Romantic Poetry. Cornell: Cornell University Press, 1971 [1961].

Bloom, Harold. The Western Canon. The Books and School of the Ages. New York: Riverhead Books, 1994.

Bloom, Harold, ed. Till I End My Song. A Gathering of Last Poems. New York: Harper Collins, 2010.

Bloom, Harold, et John Hollander, eds. The Wind and the Rain. An Anthology of Poems. Garden City, N.Y: Anchor Books, 1961.

De Bruyn, Frans. “The Classical Silvae and the Generic Development of Scientific Writing in Seventeenth-Century England.” English Literary History, vol. 32, no. 2 (2001): 347−373.

Hadas, Rachel. “On Poetry Anthologies.” New England Review, vol. 19, no. 4 (1998): 126−139.

Herbert, George, “The Forerunners.” https://www.poetryfoundation.org/poems/50701/theforerunners.

Herrick, Robert. “Gather ye rosebuds.” In Works of Robert Herrick, vol. 1, ed. Alfred Pollard. London: Lawrence & Bullen, 1891, 102. http://www.luminarium.org/sevenlit/ herrick/tovirgins.htm.

Jonson, Ben. Timber: Or, Discoveries Made upon Men and Matter, ed. Felix Schelling. Boston: Gin&Co, 1892.

Lanzen Harris, Laurie. Nineteenth-century Literature Criticism. New York: Gale Research Company, 1981.

Marvell, Andrew. “To His Coy Mistress.” https://www.poetryfoundation.org/poems/44688/ to-his-coy-mistress.

Mujica, Barbara. “Canon, Controversy, and the Literary Anthology.” Hispania, vol. 80, no. 2 (1997): 203−215.

Rich, Adrienne, et David Lehman, eds. The Best American Poetry 1996. New York: Simon & Schuster, 1996.

Rommel, Thomas. “Eliza Doolittle and the Virtual Text. The Future of Electronic Anthologies.” In Anthologies of British Poetry. Critical Perspectives From Literary and Cultural Studies, eds. Barbara Korte, Ralf Schneider, Stefanie Lethbridge. Amsterdam: Rodopi, 2000, 309−323.

The Greek Anthology, trans. William Roger Paton. London: Heinemann, 1960.

Wall, Wendy. The Imprint of Gender. Authorship and Publication in the English Renaissance. Ithaca and London: Cornell University Press, 1993.


Opublikowane : 2022-03-24


Grzegorzewska, M. (2022). Bukiety kwiatów w rozkwicie. Kanon i antologia według Harolda Blooma. Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo, (12 (15), 99-112. https://doi.org/10.32798/pflit.749

Małgorzata Grzegorzewska  m.grzegorzews2@uw.edu.pl
Uniwersytet Warszawski  Polska
https://orcid.org/0000-0002-0194-2919

wykłada literaturę brytyjską na Wydziale „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w badaniach nad kulturą Renesansu, dramatem wczesnonowożytnym i poezją metafizyczną. Opublikowała szereg książek i artykułów o tematyce szekspirowskiej. W swoich tekstach porusza zagadnienia z pogranicza literaturoznawstwa, filozofii i teologii (Kierkegaard, Girard, Jean-Luc Marion). Jest m.in. autorką książek George Herbert and Post-Phenomenology: A Gift for Our Times (2016) i Teologie Szekspira (2020). Wspólnie z Markiem S. Burrowsem i Jean Ward zredagowała tom Poetic Revelations (2017) w wydawanej przez Routledge serii „The Power of the Word”.


Copyright (c) 2022 Małgorzata Grzegorzewska

Wszystkie artykuły prezentowane na łamach „Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo” są publikowane w otwartym dostępie na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa wersja 3.0  (CC-BY)