Fantastyczne biblioteki widmowe. Od fikcyjnych książek do pozatekstowych artefaktów


Abstrakt

The article tackles the problem of fictional (constructed) literature termed by Paweł Dunin-Wąsowicz ‘spectral’. Reading through Arturo Pérez-Reverte’s The Club Dumas, Susanna Clarke’s Jonathan Strange and Mr. Norell, and J.K. Rowling’s three works alluding to the Harry Potter cycle, the author proceeds with describing a tendency observed in postmodern fiction, namely, (1) creating fictional artefacts transgressing the borders of fictional world, and (2) constructing libraries within this very world which collect fictional texts imitating the factual ones.

Słowa kluczowe

metafikcja; biblioteka widmowa; książka fikcyjna; literatura skonstruowana; transfikcjonalność

“List of books” in The Library at Hurtfew http://hurtfew.wikispaces.com/List+of+books [data dostępu: 12.10.2016].

Adamski Łukasz. „Wampiryczny film Jarmuscha we Wrocławiu. Sylwetka niezwykłego artysty.” http://wpolityce.pl/kultura/249118-wampiryczny-film-jarmuscha-we-wroclawiu-sylwetka-niezwyklego-artysty, (acc. 30.04.2017)

Basile Jonathan, „Library of Babel.” https://libraryofbabel.info/, (acc. 30.04.2017)

Borges Jorge Luis. Fikcje, trans. Andrzej Sobol-Jurczykowski, Stanisław Zembrzuski. Warszawa: Prószyński i S-ka, 2003.

Całek Anita, „Lustrzane odbicia, zwierciadła i powtórzenia w powieści Susanny Clarke Jonathan Strange i pan Norrell”, in Kultura w świecie luster. Jeszcze o niepowtarzalności i multiplikacjach w sztuce XX i XXI wieku, ed. Aleksandra Chomiuk, Ewa Pogonowska. 149-167. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2017.

Całek Anita. „Przeklęta pierwsza linijka Jean-Marie Laclavetine’a i Gniazdo światów Marka S. Huberatha jako nowe książki zbójeckie”, in Loci (non) communes. Prace ofiarowane Profesor Marii Korytowskiej. ed. Olga Płaszczewska, Magdalena Siwiec. 321-336. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2017.

Cieński Andrzej. Problematyka stylistyczna „Mikołaja Doświadczyńskiego przypadków” Ignacego Krasickiego. 29-33. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1969.

Clarke Susanna. Jonathan Strange & Mr Norrell, vol. 1–3. London: Bloomsbury, 2004.

Clarke Susanna. Jonathan Strange i pan Norrell, trans. M. Hesko-Kołodzińska, Warszawa: Wydawnictwo Mag 2013.

Dunin-Wąsowicz Paweł. Widmowa biblioteka. Leksykon książek urojonych albo Wypisy o xięgach, których nigdy nie było, ale ktoś o nich napisał. Warszawa: Lampa i Iskra Boża, Świat Książki, 1997.

Eco Umberto, „Światy science-fiction” in Po drugiej stronie lustra i inne eseje. Znak, reprezentacja, iluzja, obraz, trans. J. Wajs. 233-241. Warszawa: Wydawnictwo WAB 2012.

Eco Umberto. „Borges i mój lęk przed wpływem.” trans. Anna Wasilewska, in O literaturze, 113-127. Warszawa: Wydawnictwo Literackie Muza, 2003.

Eco Umberto. „Pomiędzy La Manchą a Biblioteką Babel.” trans. Anna Wasilewska, in O literaturze, 101-112. Warszawa: Wydawnictwo Literackie Muza, 2003.

Eco Umberto. O bibliotece, trans. Andrzej Szymanowski. Wrocław: Ossolineum, 1990.

Fundacja Bęc Zmiana. „Widmowa biblioteka.” http://www.beczmiana.pl/produkcje,252,widmowa_biblioteka.html, (acc. 30.04.2017).

Grimm Wilhem, Grimm Jakub. Baśnie dla dzieci i domu, vol. 1-2. Poznań: Wydawnictwo Media Rodzina, 2010.

Kurant Agnieszka, „Widmowa biblioteka.” http://widmowabiblioteka.beczmiana.pl/index.php?/o-projekcie/, (acc. 30.04.2017).

Maj Krzysztof M. „Intertekstualność”, in Historyczny słownik terminów literackich, ed. Aleksander Nawarecki. w druku.

Maj Krzysztof M. Allotopie. Topografia światów fikcjonalnych. Kraków: Wydawnictwo UJ, 2015.

Marciniak Paweł. „Transfikcjonalność.” Forum Poetyki (2016): 102-107. http://fp.amu.edu.pl/transfikcjonalnosc/, (acc. 30.04.2017).

McHale Brian. Powieść postmodernistyczna, trans. M. Płaza. Kraków: Wydawnictwo UJ, 2012.

Olkusz Ksenia, „Wędrówki potworów.” Okolica Strachu 3 (2016): 110-115.

Pérez-Reverte Arturo. “Author” http://web.archive.org/web/20150306045203/http://www.perez-reverte.com:80/Author.asp., (acc. 30.04.2017).

Pérez-Reverte Arturo. Klub Dumas, trans. Filip Łobodziński. Warszawa: Wydawnictwo Literackie Muza 2009.

Perrault Charles. Contes. Édition critique de Jean-Pierre Collinet. Saint-Amand: Éditions Gallimard, 2015.

Rowling Joanne K.. Baśnie barda Beedle’a przełożone z run na język angielski przez Hermionę Granger, trans. Andrzej Polkowski. Poznań: Wydawnictwo Media Rodzina, 2017.

Rowling Joanne K.. Fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć, Newt Skamander, trans. Joanna Lipińska i Andrzej Polkowski. Poznań: Wydawnictwo Media Rodzina, 2017.

Rowling Joanne K.. Kennilworthy Whisp. Quidditch przez wieki, trans. Andrzej Polkowski. Poznań: Wydawnictwo Media Rodzina, 2017.

Ryan Marie-Laure. „Possible Worlds.” in The Living Handbook of Narratology http://www.lhn.uni-hamburg.de/article/possible-worlds, (acc. 30.04.2017).

Sinko Zofia, „Powieść” in Słownik literatury polskiego oświecenia, ed. Teresa Kostkiewiczowa. 452-460. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1996.

Sokal Alan, Bricmont Jean, Modne bzdury: o nadużywaniu pojęć z zakresu nauk ścisłych przez postmodernistycznych naukowców, trans. Piotr Amsterdamski, Ariadna Lewańska. Warszawa: Prószyński i S-ka, 2004.

Zgorzelski Andrzej, „SF jako pojęcie systemu historycznoliterackiego” in System i funkcja. Ustalenia metodologiczne i propozycje teoretycznoliterackie. 89-108. Gdańsk: Wydawnictwo Gdańskie, 1999.

Pobierz

Opublikowane : 2018-06-03


Całek, A. (2018). Fantastyczne biblioteki widmowe. Od fikcyjnych książek do pozatekstowych artefaktów. Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo, (8(11) cz.2), 139-155. https://doi.org/10.32798/pflit.73

Anita Całek 
Uniwersytet Jagielloński  Polska
Copyright (c) 2019 Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo

Wszystkie artykuły prezentowane na łamach „Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo” są publikowane w otwartym dostępie na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa wersja 3.0  (CC-BY)