U stóp pomników. Kantaty okolicznościowe ku czci Adama Mickiewicza i Juliusza Słowackiego


Abstrakt

Monuments erected in honour of poets and cantatas dedicated to them are connected by the community dimension of the cult which they manifest. In the monuments erected from the mid-nineteenth century and onwards to commemorate Mickiewicz and Słowacki, we can observe a particular difference in the perception of both poets. The first is presented as a poet-prophet from the very beginning, the second receives such attributes only with time (at the end of the twentieth century). A similar phenomenon can be seen in cantatas’ libretti often composed and performed on the occasion of the unveiling of the monuments dedicated to the bards. Compositions in honour of Mickiewicz are quantitatively more numerous and more accurately define his status as a poetprophet, whereas Słowacki is deified in this genre rather as a poet, master of words.

Słowa kluczowe

libretto kantaty; twórczość okolicznościowa; pomnik; kult wieszczów

B. Ł., Słowa do kantaty, w: Juliusz Słowacki w poezji polskiej (antologia poetycka), red. W. Hahn, Lwów 1910.

Cieniom Wieszcza! Kantata na głosy męskie op. 88, muz. B. Dembiński, sł. nieznane, [Chicago, ca 1925];

inc. „Gdy gaśnie gwiazda na niebie”. Gloria tibi Alma Mater. Kantata uroczysta, muz.W. Żeleński, sł. [Deotyma], [s.l., ca 1900];

inc. „Boga Rodzico? Dziewico?”.

Górski, Konstanty Maria, Kantata, „Czas” 1893, nr 74.

Kantata Cieniom Adama Mickiewicza, na głos z towarzyszeniem harmonium, muz. ks. F. Walczyński, sł. I. Nowicki, [s.l., ca 1915]; inc. „W polskiej ziemi głosy płyną”.

Kantata ku czci Adama Mickiewicza, na chór jednogłosowy, dwugłosowy, mięszany lub męski, muz. M. Signio, sł. S.Rossowski, wyd. 2, nakł.Gubrynowicza i Schmidta, Lwów [ca 1898]; inc. „Słońcem nam twoja pieśń zajaśniała”.

Kantata ku czci Adama Mickiewicza, na chór mieszany z towarzyszeniem orkiestry smyczkowej lub bez, muz. B.Wallek-Walewski, sł. S. Rossowski, Kraków 1949; inc. „Słońcem nam Twoja pieśń zajaśniała”.

Kantata ku czci Juliusza Słowackiego, na chór dwugłosowy żeński z tow. fortepianu lub harmonium, muz. E. Urbanek, sł. M. Rybowski, Lwów [1909]; inc. „Chlubo nasza, Wieszczu miły!”.

Kantata ku czci Juliusza Słowackiego, na chór męski z towarzyszeniem harmonium lub fortepianu (ad libitum), muz. T. Ho¨flinger, sł. Z. Grabińska, Lwów [1909].

Kantata ku czci Juliusza Słowackiego, na chór mieszany lub dwugłosowy żeński z towarzyszeniem harmonium lub fortepianu, muz. M. Signio, sł.E. Gergowicz, Lwów [ca 1909]; inc. „Sławy Twej pełna Ojczyzna cała”.

Kantata ku uczczeniu pięćsetletniej rocznicy założenia Uniwersytetu Jagiellońskiego na chóry męzkie z towarzyszeniem orkiestry, muz. M. Świerzyński, sł. J. Świerzyński, [s.l.,ca1900]; inc. „Rozgłosem chwały dziś Alma Mater brzmi”.

Kantata na sprowadzenie zwłok Juliusza Słowackiego, na 3 głosy równe a capp., muz. F. Rybicki, sł. [M. Hemar],Warszawa [1922–1924]; inc. „Na morzu mew girlanda szara”.

Kantata na uroczystość odsłonięcia pomnika wieszcza A. Mickiewicza, muz. godło „Niemen” [M. Świerzyński], sł. K. Łepkowski, [s.l., ca 1900]; inc. „Pod królewskiemi śpiąca szkarłaty”.

Kantata uroczysta na chór męski, 2 trąbki, 4 waltornie, 4 puzony i kotły [...] wykonana raz po pierwszy przy uroczystości otwarcia gmachu Wszechnicy Jagiellońskiej dnia 13. czerwca 1887, muz.W. Żeleński, sł. L.German, [Kraków, ca 1887]; inc. „Wodwiecznej walce z potęgą ciemności”.

Kantata wykonana podczas odsłonięcia pomnika Adama Mickiewicza w Rzeszowie, dnia 26. Listopada 1892 roku, śpiew na cztery głosy męskie, muz. J. Czubski, sł. H. Stroka, Rzeszów 1892; inc. „Chwałę wieszczowi niech głosi pieśń”.

Kasprowicz, Jan, Kantata, „Czas” 1893, nr 74.

Konopnicka, Maria, [Słowa do kantaty ku czci Mickiewicza], w: Rok Mickiewiczowski. Księga pamiątkowa wydana staraniem Kółka Mickiewiczowskiego we Lwowie, cz. 2: Kronika Mickiewiczowska 1898, oprac. A. Bieńkowski, Lwów 1899.

Kosińska, Leontyna, Słowa do kantaty ułożonej na cześć Juliusza Słowackiego, w: Juliusz Słowacki w poezji polskiej (antologia poetycka), red. W. Hahn, Lwów 1910.

Kościelski, Józef, Kantata ku czci Słowackiego, w: Juliusz Słowacki w poezji polskiej (antologia poetycka), red. W. Hahn, Lwów 1910.

Ku uczczeniu setnej rocznicy urodzin Adama Mickiewicza. Kantata w łatwym układzie na solo i chóry unisono z towarzyszeniem fortepianu lub kwartetu smyczkowego, muz. M. Świerzyński, sł. J. Świerzyński, Kraków 1898; inc. „Sto lat już mija”.

Łepkowski, Karol, Kantata, „Czas” 1893, nr 74.

Pod Kolumną Wieszcza, op. 25, na chór męski z towarzyszeniem instrumentów dętych lub a capella, muz. S. Niewiadomski, sł. K. Tetmajer, Lwów 1898; inc. „Wieszczu, niechaj nas słucha duch wielki Twój”.

Rydel, Lucjan, Kantata, „Czas” 1893, nr 74.

W setną rocznicę urodzin Adama Mickiewicza. Kantata. Układ na 1, 2 lub 3 głosy z towarzyszeniem harmonium lub fortepianu,muz.E. Urbanek, sł. I. Nowicki, [s.l., ca 1898]; inc. „W uroczysty dla nas czas”.

Zadźwięcz pieśni! Kantata na chór męski i orkiestrę dętą, muz. Z. Noskowski, sł. L. Rydel, BJ Rkp. 1937, nr 33; inc. „Zerwijcie, zerwijcie zasłonę!”.

Pobierz

Opublikowane : 2020-04-25


Sokalska, M. (2020). U stóp pomników. Kantaty okolicznościowe ku czci Adama Mickiewicza i Juliusza Słowackiego. Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo, (10 (13), 151-169. https://doi.org/10.32798/pflit.568

Małgorzata Sokalska 
Uniwersytet Jagielloński  Polska
https://orcid.org/0000-0002-2896-9468

dr hab., adiunkt w Katedrze Komparatystyki Literackiej Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego; autorka książek: O inspiracjach operowych w „Irydionie” Zygmunta Krasińskiego (2004), Opera a dramat romantyczny. Mickiewicz − Krasiński − Słowacki (2009), Wagnerowska mozaika. Wagner i wagneryzm w kulturze (2018); redaktorka monografii naukowych: Wokół Krasińskiego (2012), Opera w kulturze (2016); specjalizuje się w badaniu związków literatury i muzyki, gatunków synkretycznych − opery, pieśni − a także biografii kompozytorów i recepcji ich postaci oraz muzyki w tekstach kultury.


Copyright (c) 2020 Małgorzata Sokalska

Wszystkie artykuły prezentowane na łamach „Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo” są publikowane w otwartym dostępie na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa wersja 3.0  (CC-BY)