Stefania Chłędowska – zapomniana nowelistka


Abstrakt

Literary work by Chłędowska, who was also an interesting literary critic, including 16 short stories, has never been highly valued by reviewers, and in the 20th century was dismissively depreciated as a kind of ‘salon-fashion’ literature. It is possible however, after a thorough examination of her well done pieces, to prove their thematic, genre as well as narrative qualities. These include, to name a few, genre syncretism, engaging narrative constructions, ironical-humorous distance which balances more traditional and sentimental predilections, or the skeptical presentation of tragicomic aspects of human existence. Both aesthetic and philosophical orientations of these short stories allow to place Chłędowska’s literary works in the context of Biedermeier tradition.

Źródło finansowania

Stefania Chłędowska, nowele, narracja, biedermeier, humor

Anonim. „Najnowsze wydawnictwa”. Biesiada Literacka, no. 30 (1885): 58.

Anonim. „Silva rerum”. Kronika Rodzinna, no. 16 (1885): 509-510.

Chłędowska, Stefania. „Jaś, jakich wielu”. Przegląd Polski, no. 7 (1878): 72-107; no. 8 (1878): 176-201.

Chłędowska, Stefania. „Pamiętnik Ewuni”. Kronika Rodzinna, no. 14-19 (1873).

Chłędowska, Stefania. Nowele i szkice literackie, vol. 1-2. Lwów-Warszawa: Gubrynowicz i Schmidt; Gebethner i Wolff, 1885.

Chłędowska, Stefania. Szkice literackie, vol. 1-2. Lwów-Warszawa: Gubrynowicz i Schmidt; Gebethner i Wolff, 1885.

Chmielowski, Piotr. „Chłędowska”. In Wielka encyklopedia powszechna ilustrowana, vol. XI. Warszawa: S. Sikorski, 1893, 703.

Chmielowski, Piotr. Zarys najnowszej literatury polskiej (1864-1897). Kraków-Petersburg: G. Gebethner i K. Grendyszyński, 1898, 295.

Gomulicki, Juliusz Wiktor, ed. Iskry z popiołów. Zapomniane opowiadania polskie XIX, seria 2. Warszawa: Nasza Księgarnia, 1960, 231-232.

Jeske-Choiński, Teodor. „Z niwy powieściowej”. Niwa, no. 261 (1885): 696-697.

Łoziński, Władysław. „Stefania Chłędowska”. In Stefania Chłędowska, Nowele i szkice literackie, vol 1. Lwów-Warszawa: Gubrynowicz i Schmidt; Gebethner i Wolff, 1885, I-XXIX.

Marcjan, Maria. „Nowela”. In Słownik literatury polskiej XIX wieku, ed. Józef Bachórz, Alina Kowalczykowa. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1991, 614-620.

Mazur, Aneta, „Nowelistyczny tryptyk Chłędowskiej – zagubione ogniwo polskiego «bovaryzmu»?”. Pamiętnik Literacki, no. 4 (2012): 27-43.

Mazur, Aneta, „Stefania Chłędowska (1850-1884) – krytyk niespełniony”. In Dyskursy krytycznoliterackie 1764-1918. Wokół „Słownika polskiej krytyki literackiej”, ed.

Grażyna Borkowska, Magdalena Rudkowska. Warszawa: Fundacja Akademia Humanistyczna et Instytut Badań Literackich PAN, 2010 [publ. 2011], 176-191.

Mazur Aneta, „Zuzanna i starcy Stefanii Chłędowskiej – przyczynek do historii motywu”. In Księga Jubileuszowa. Profesorowi dr. hab. Piotrowi Obrączce w 70. rocznicę urodzin, Krzysztof A. Kuczyński, Bonifacy Miązek, Jan Pacławski. Łódź: Wydawnictwo PRINTPAP, 2011, 103-107.

Ostoja [Józefa Sawicka], „Nowości literackie”. Kraj, no. 37 (1885): 25.

Tarnowski, Stanisław, „Kronika literacka”. Przegląd Polski, vol. 76 (1885): 143-146.

Wyczańska, Irena. „Stefania Chłędowska”. In Obraz literatury polskiej XIX i XX wieku, seria 4: Literatura polska w okresie realizmu i naturalizmu, ed. Janina Kulczyka-Saloni, Henryk Markiewicz, Zbigniew Żabicki, vol. 2. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1966, 485-491.

Pobierz

Opublikowane : 2018-06-03


Mazur, A. (2018). Stefania Chłędowska – zapomniana nowelistka. Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo, (8(11) cz.2), 39-51. https://doi.org/10.32798/pflit.49

Aneta Mazur 
Uniwersytet Opolski  Polska
https://orcid.org/0000-0002-8850-3571
Wszystkie artykuły prezentowane na łamach „Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo” są publikowane w otwartym dostępie na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa wersja 3.0  (CC-BY)