„Tragedia”/„tragizm”/„tragiczność” w dyskursie krytycznym Walerego GostomskiegoAbstrakt

The present article analyses selected critical texts by Walery Gostomski, in which the terms ‘tragedy’/‘pathos’/‘drama’ are used in order to refer to the most significant, according to Gostomski, authors of ethical projects i.e. Friedrich Nietzsche and Leo Tolstoy. The abovementioned terms are employed by the critic according to the rules of the epoch, which means they are used interchangeably and therefore their ambivalence is attested. The abuse of the synonyms of ‘tragedy’, which both emphasizes its value and at the same time downgrades it, led to the aforementioned ambivalence. The contradictions in Nietzsche and Tolstoy’s thoughts shown in Gostomski’s texts prove for the critic the crisis of contemporary culture and destabilization of its components. References to ‘tragedy’/ ‘pathos’/‘drama’ on the one hand help to illustrate conceptual and axiological chaos and on the other, they stand as counterbalance to it, as they recall the criteria of world order as well as of verifying the quality of human experience all vested in the tradition.

Słowa kluczowe

Walery Gostomski; tragedia; Nietzsche; Tołstoj; etyka

Borowiec Aleksandra. 1990. Aluzja literacka a konstrukcja przestrzeni artystycznej w utworze Zoranicia Planine. W Munera Polonica et Slavica. Udine: Istituto di lingue e letterature dell'Europa orientale.

Borowiec Aleksandra. 1994. "Motyw pokutującej Magdaleny w XVII-wiecznej literaturze chorwackiej". Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie 89 : 9-16.

Donat Branimir. 1991. Neuvižbani konjic Petra Zoranića. W Izabrana djela, 49. Zagreb: PSHK.

Fališevac Dunja. 2005. Ivan Gundulić − pjesnik-filozof. W Ivan Gundulić. Kralj od pjesnika, 5-33. Zagreb: Mozaik knjiga.

Fališevac Dunja. 1978. Ivan Gundulić. W Hrvatska književnost u evropskom kontekstu, 259-278. Zagreb: Zavod za znanost o književnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta.

Falski Maciej. Macedonia in the Dalmatinian historiographic discourse before the XIX century”. W Colloquia Balcanica, 333-354.

Gay Peter. 2003. Freud: życie na miarę epoki. Poznań: Zysk i S-ka.

Gundulić Ivan. 2000. Suze sina razmetnoga. W Klasici hrvatske književnosti. Epika, romani, novele. Zagreb: Bulaja naklada.

Ježić Slavko. 1944. Hrvatska književnost od početaka do danas. Zagreb: A. Velzek.

Kryska-Mosur Małgorzata. 2009. "Chorwacka muza Petera Zoranicia". Pamiętnik Słowiański 1 : 3-17.

Kurcz Ida. 1987. Język a reprezentacja świata w umyśle. Warszawa: PWN.

Laes Christopher. 2011. Children in the Roman Empire. Cambridge.

Poggioli Renato. 1960. "Wierzbowa fujarka". Zagadnienia rodzajów literackich 1-4 : 39-77.

Rapacka Joanna. 1984. Złoty wiek sielanki chorwackiej. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Ricoeur Paul. 2007. O interpretacji. Esej o Freudzie. Warszawa: KR.

Rosner Katarzyna. 2003. Narracja, tożsamość i czas. Kraków: Universitas.

Sarnowska-Temeriusz Elżbieta. 1982. Wstęp. W Poetyka okresu renesansu, 3-122. Wrocław - Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Tomasović Mirko. 2000. "Marko Marulić e la letteratura croata". Colloquia Maruliana 9 : 86.

Tomasović Mirko. 1978. Hrvatska renesansna književnost u europskom kontekstu. W Hrvatska književnost u evropskom kontekstu, 189. Zagreb: Zavod za znanost o književnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta.

White Hayden. 2010. Poetyka pisarstwa historycznego. Kraków: Universitas.

Zoranić Peter. 1988. Planine. Stari pisci hrvatski 41. Zagreb: Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti.

Pobierz

Opublikowane : 2019-10-01


Kowalczuk, U. (2019). „Tragedia”/„tragizm”/„tragiczność” w dyskursie krytycznym Walerego Gostomskiego. Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo, (3(6) cz.2), 47-68. Pobrano z https://www.journals.polon.uw.edu.pl/index.php/pfl/article/view/236

Urszula Kowalczuk 
Uniwersytet Warszawski  PolskaWszystkie artykuły prezentowane na łamach „Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo” są publikowane w otwartym dostępie na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa wersja 3.0  (CC-BY)