Inspiracje ludową muzyką wokalną w XX-wiecznej poezji polskiejAbstrakt

Elements of folk vocal music can be observed in 20th-century Polish poetry, both in the original forms and in that mediated through imitation. A special role is played by the imitation of versification, whose main purpose is a reference to the melic prototype of folk poetry. An analysis of this imitation is the main topic of the paper. The author discusses the issue based on examples, namely poems by Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Jan Kasprowicz, Jarosław Iwaszkiewicz, Józef Czechowicz, Jerzy Liebert and Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki.

Słowa kluczowe

wiersz polski; XX wiek; ludowa muzyka wokalna w poezji

Bobrowska Jadwiga. 2000. Polska folklorystyka muzyczna. Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach.

Czechowicz Józef. 1997. Poezje zebrane. Toruń: Algo.

Czernik Stanisław. 1951. Poezja chłopów polskich. Pieśń ludowa w okresie pańszczyźnianym. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza.

Dłuska Maria. 1970. Wiersz meliczny − wiersz ludowy. W Studia i rozprawy, red. Dłuska Maria, 487-520. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Górski Konrad. 1926. Tatry i Podhale w twórczości Jana Kasprowicza. Zakopane: Nakładem Zwierzchności Gminnej.

Iwaszkiewicz Jarosław. 1977. Wiersze. Warszawa: Czytelnik.

Kasprowicz Jan. 1958. Dzieła wybrane. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Kolberg Oskar. 1968. Dzieła wszystkie. Wrocław: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze.

Liebert Jerzy. 1963. Poezje. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Przerwa-Tetmajer Kazimierz. 1980. Poezje. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Przyboś Jan. 1953. Jabłoneczka. Antologia polskiej pieśni ludowej. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Pszczołowska Lucylla. 1997. Wiersz polski. Zarys historyczny. Wrocław: Wydawnictwo Leopoldinum.

Sadownik Jan. 1971. Pieśni Podhala. Antologia. Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne.

Tkaczyszyn-Dycki Eugeniusz. 2012. Wiersze. Odra 12.

Zejszner Ludwik. 1845. Pieśni ludu Podhalan, czyli górali tatrowych polskich. Warszawa: Redakcja Biblioteki Warszawskiej.


Opublikowane : 2019-10-01


Tenczyńska, A. (2019). Inspiracje ludową muzyką wokalną w XX-wiecznej poezji polskiej. Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo, (3(6) cz.1), 65-75. Pobrano z https://www.journals.polon.uw.edu.pl/index.php/pfl/article/view/229

Anna Tenczyńska 
Uniwersytet Warszawski  PolskaWszystkie artykuły prezentowane na łamach „Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo” są publikowane w otwartym dostępie na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa wersja 3.0  (CC-BY)