Fonologiczne i morfologiczne sposoby rekompensowania niemetryczności w XIX-wiecznym wierszu czeskimAbstrakt

Drawing on an analysis of 70,000 verse lines by twelve selected authors, the study attempts to analyze the context in which violations of the metrical norm in 19th-century Czech syllabotonic (i.e. accentual-syllabic) trochee and iamb occur. First, basic information concerning Czech quantity and stress is provided; next, attention is turned to the history of 19th-century Czech verse, especially with regard to the prosodic struggles between the supporters of syllabotonic and quantitative versification. The main aim is to examine whether the violation of a metrical norm may result in compensation for this violation, either by quantity or a prepositional phrase. The study demonstrates that: i) the distribution of long syllables in n-syllable units of 19th-century Czech verse is not accidental, ii) the violation of a metrical norm is compensated for by quantity or a preposition; iii) the preference for a specific compensation type depends on additional factors, e.g. the author’s style or the historical context, i.e. on an overall tolerance for the frequency of violation of the metrical norm.

Słowa kluczowe

metryka generatywna; iloczas; XIX-wieczny wiersz czeski; prozodia komputerowa

Červenka Miroslav. 1972. Kvantita v osmislabičném trocheji a jambu. W Literárněvědné studie. Prof. Josefu Hrabákovi k šedesátinám, red. Jeřábek Dušan, Milan Kopecky, Karol Palas, 291-302. Brno: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně.

Červenka Miroslav. 1991. Z večerní školy versologie II. Praha: Ústav pro českou literaturu Akademie věd České republiky.

Červenka Miroslav. 2001. Dějiny českého volného verše. Brno: Host.

Červenka Miroslav. 2006. Kapitoly o českém verši. Praha: Karolinum.

Dobrovský Josef. 1795. Česká prosodie. W Výbor z díla, red. Jedlička B., 233-263. Praha: SKNLHU.

Dohalská Marie. 2005. Trvání českých samohlásek - funkce a forma. W Kapitoly z fonetiky a fonologie slovanských jazyků, red. Palková Z., J. Janoušková, 241-249. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy.

Durdík Josef. 1881. Poetika I. Praha: Kober.

Jakobson Roman. 1926. Základy českého verše. Praha: Odeon.

Janota Přemysl, Zdena Palková. 1974. Auditory evaluation of stress under the influence of context. W Phonetica Pragensia IV, 29-60. Praha: Univerzita Karlova.

Mukařovský Jan. 2007. Obecné zásady a vývoj novočeského verše. W Studie II, red. Mukařovský Jan, 116-198. Brno: Host.

Palková Zdena. 1994. Fonetika a fonologie češtiny. Praha: Karolinum.

Palková Zdena. 2012. "Rytmus řeči a verše v češtině". Česká literatura 3 : 338-354.


Opublikowane : 2019-10-01


Plecháč, P., & Ibrahim, R. (2019). Fonologiczne i morfologiczne sposoby rekompensowania niemetryczności w XIX-wiecznym wierszu czeskim. Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo, (3(6) cz.1), 31-50. Pobrano z https://www.journals.polon.uw.edu.pl/index.php/pfl/article/view/227

Petr Plecháč 
Czeska Akademia Nauki  Czechy
Robert Ibrahim 
Czeska Akademia Nauki  CzechyWszystkie artykuły prezentowane na łamach „Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo” są publikowane w otwartym dostępie na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa wersja 3.0  (CC-BY)