Dystopia miejska w twórczości Czesława MiłoszaAbstrakt

The article discusses the problem of urban dystopia in Czesław Miłosz’s works. In his many essays, memoirs as well as poems various cities are shown as the examples of cite ´ infernal, land of Ulro or at least as an oppressive space in which traditional human relationship is disordered. Warsaw always seems to be an “unreal city” destroyed by the history. Miłosz describes the capital of Poland in the shadow of the World War II. The ruins of Warsaw in the 1940’s give the impression of a city that never existed. Modern Paris is portrayed as the capital of the World, but on the other hand, for Miłosz, it is an example of corrupted Western civilization, in which human life is always determined by the money and social status. The American cities are considered by Miłosz as temporary camps, not related neither to history, nor to nature. All these symptoms of urban dystopia are contrasted in Miłosz’s works with the myth of province (identified especially with Lithuania).

Słowa kluczowe

dystopia; miasto; Miłosz

Bielik-Robson Agata. 2013. "Faust warszawski" albo nienawiść do miasta. W Warszawa Miłosza, red. Zaleski Marek, 279. Warszawa: Pro Cultura Litteraria: Instytut Badań Literackich PAN.

Bieńkowska Ewa. 2004. W ogrodzie ziemskim. Książka o Miłoszu. Warszawa: Sic!.

Błoński Jan. 2011. Miłosz jak świat. Kraków: Znak.

Burszta Wojciech Józef. 2012. Samotność w świecie nadmiaru. Przedmowa do wydania polskiego. W Nie-miejsca. Wprowadzenie do antropologii hipernowoczesności, red. Augé Marc, 12. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Cavanagh Claire. 2013. Nierzeczywiste miasto: Miłosza mitologie Warszawy. W Warszawa Miłosza, red. Zaleski Marek, 60. Warszawa: Pro Cultura Litteraria: Instytut Badań Literackich PAN.

Daujotyte Wiktorija, Mindaugas Kvietkauskas. 2011. Lietuviškieji Česlovo Milošo kontekstai. Vilnius: Lietuvių u literatūros ir tautosakos institutas.

Grudzińska-Gross Irena. 2013. Cywil w okupowanej Warszawie: nożyce i spirala. W Warszawa Miłosza, red. Zaleski Marek, 198. Warszawa: Pro Cultura Litteraria: Instytut Badań Literackich PAN.

Kumar Krishan. 2013. Utopia’s Shadow. W in Dystopia(n) Matters. On the Page, on Screen, on Stage, red. Vieira Fátima, 19. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.

Kvietkauskas Mindaugas. 2012. Czesławo Miłoszo kūryba: modernioji LDK tradicijų tąsa. Vilnius: Lietuvių u literatūros ir tautosakos institutas.

Malicki Jan. 2001. Tradycje ariańskie w Miłoszowej "Dolinie Issy". W Poznawanie Miłosza 2, cz. 2. 1980−1998, red. Fiut Aleksander, 224. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Marszałek Magdalena. 2013. Warszawa − Akropolis i Przedmieście (o "Prologu" Czesława Miłosza). W Warszawa Miłosza, red. Zaleski Marek, 305. Warszawa: Pro Cultura Litteraria: Instytut Badań Literackich PAN.

Miłosz Czesław. 2011. Wyprawa w dwudziestolecie. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Miłosz Czesław. 2011. Hymn. W Wiersze wszystkie, 67. Kraków: Znak.

Miłosz Czesław. 2001. Prywatne obowiązki. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Miłosz Czesław. 1990. Rodzinna Europa. Warszawa: Czytelnik.

Miłosz Czesław. 1990. Rok myśliwego. Paryż: Instytut Literacki.

Miłosz Czesław. 1989. Widzenia nad Zatoką San Francisco. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Miłosz Czesław. 1990. Zaczynając od moich ulic. Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie.

Miłosz Czesław. 1987. Ruiny i poezja. W Świadectwo poezji. Sześć wykładów o dotkliwościach naszego wieku, 79-99. Warszawa: Czytelnik.

Miłosz Czesław. 1982. Ziemia Ulro. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Śliwiński Piotr. 2013. Miasta niewidzialne, miasta niewidziane. W Warszawa Miłosza, red. Zaleski Marek, 354. Warszawa: Pro Cultura Litteraria: Instytut Badań Literackich PAN.

Zielińska Marta. 2013. Miłosz w Warszawie. Percepcja przestrzeni nieoswojonej. W Warszawa Miłosza. red. Zaleski Marek, 33. Warszawa: Pro Cultura Litteraria: Instytut Badań Literackich PAN.

Pobierz

Opublikowane : 2014-06-02


Jędrzejewski, T. (2014). Dystopia miejska w twórczości Czesława Miłosza. Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo, (4(7), 291-304. Pobrano z https://www.journals.polon.uw.edu.pl/index.php/pfl/article/view/217

Tomasz Jędrzejewski 
Uniwersytet Warszawski  PolskaCopyright (c) 2019 Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo

Wszystkie artykuły prezentowane na łamach „Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo” są publikowane w otwartym dostępie na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa wersja 3.0  (CC-BY)