Bezgrzesznie grzeszna Rzeczpospolita jako „złe miejsce”: Jan Stanisław Jabłonowski, „Skrupuł bez skrupułu w Polsce”Abstrakt

In the short piece by Jan Stanisław Jabłonowski’s Unscrupulous Scruple in Poland the Republic of Poland is presented as a state tainted by particular sinfulness, which may not be easily indicated nor analysed in a moralising manner as it reaches beyond the scope of Catholic examination of conscience. Therefore, the gentry could believe that they lead a sinless life. Proving the belief to be a mere illusion was the last undertaking of the magnate in the last years of his life, which may be perceived as a depiction of the turns of Fortune’s Wheel.

Słowa kluczowe

Jan Stanisław Jabłonowski; grzech społeczny

Grabski Andrzej Feliks. 1976. Myśl historyczna polskiego oświecenia. Warszawa: PWN.

Korolko Mirosław. 1968. Uwagi o genologii kazania politycznego w Polsce XVI w. W Kultura i literatura dawnej Polski. Studia, red. Nowak-Dłużewski Juliusz, 149-172. Warszawa: PWN.

Kowalewski Zdzisław. 1982. Rzeczpospolita nie doceniona. Kultura naukowa i polityczna Polski przedrozbiorowej. Warszawa: Instytut Wydawniczy Pax.

Nowicka-Jeżowa Alina. 1992. Feniks w popiołach. Uwagi o kulturze religijnej drugiej połowy XVII wieku. W Literatura i kultura polska po „potopie”, red. Otwinowska Barbara, Janusz Pelc, 124-125. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Obremski Krzysztof. 1993. "O liryce religijnej S. H. Lubomirskiego". Acta Universitatis Nicolai Copernici. Filologia Polska 39 : 3-21.

Rostworowski Emanuel. 1981. Theatrum polityczne czasów saskich. W Sztuka 1 poł. XVIII wieku. Materiały sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, red. Lisińska Halina, 15-22. Warszawa: PWN.

Sokolski Jacek. 1996. Bogini. Pojęcie. Demon. Fortuna w dziejach autorów staropolskich. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Tazbir Janusz. 1983. Piotr Skarga. Szermierz kontrreformacji. Warszawa: Wiedza Powszechna.

Pobierz

Opublikowane : 2014-06-02


Obremski, K. (2014). Bezgrzesznie grzeszna Rzeczpospolita jako „złe miejsce”: Jan Stanisław Jabłonowski, „Skrupuł bez skrupułu w Polsce”. Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo, (4(7), 229-238. Pobrano z https://www.journals.polon.uw.edu.pl/index.php/pfl/article/view/213

Krzysztof Obremski 
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu  PolskaCopyright (c) 2019 Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo

Wszystkie artykuły prezentowane na łamach „Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo” są publikowane w otwartym dostępie na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa wersja 3.0  (CC-BY)