Magazyny osobliwości w powieściach Karola Dickensa i Bolesława PrusaAbstrakt

The article constitutes a part of my doctoral thesis, in which I study the subject of curiosity cabinets in nineteenth century literature and culture. I analyse the motif of curiosity shop (as a variety of cabinet) in Prus’s Lalka and Dickens’s The Old Curiosity Shop. This article attempts to show how the concept of the world built on the interpretation of peculiar expressions of reality influences narration, protagonists’ construction and text architecture.

Słowa kluczowe

gabinet osobliwości; sklep; Bolesław Pros; Charles Dickens; kolekcja

Adorno Theodor. 1991. Notes to Literature. New York: Columbia University Press.

Arbiszewski Krzysztof. 2008. Rzeczy w kontekście Teorii Aktora-Sieci. W Rzeczy i ludzie. Humanistyka wobec materialności, red. Kowalewski Jacek, Wojciech Piasek, Marta Śliwa, 110-123. Olsztyn: Instytut Filozofii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Ariès Philippe. 2011. Człowiek i śmierć. Warszawa: Wydawnictwo Aletheia.

Barański Janusz. 2007. Świat rzeczy: zarys antropologiczny. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Chesterton Gilbert Keith. 1929. Charles Dickens. Warszawa: Alfa.

Davis Dorothy. 1966. A history of shopping. University of Toronto Press.

Dickens Karol. 1983. Przedmowa. W Magazyn osobliwości. Warszawa: Czytelnik.

Domańska Ewa. 2006. Historie niekonwencjonalne: refleksja o przyszłości w nowej humanistyce. Wydawnictwo Poznańskie.

Heller Michał, Józef Życiński. 1988. Wszechświat. Maszyna czy myśl? Filozofia mechanicyzmu: powstanie − rozwój − upadek. Kraków: Polskie Towarzystwo Teologiczne.

King Constance Eileen. 1978. The Collector’s History of Dolls. London: R. Hale.

Kowalczuk Urszula. 2005. O różnicach w świecie Lalki. W Świat "Lalki", red. Malik Jakub A., 89. Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

La Mettrie Julien Offray de. 1953. Człowiek - maszyna. Kraków: PWN.

Malik Jakub. 2005. Lalka: historie z różnych światów. Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Markowski Michał Paweł. 1999. Anatomia ciekawości. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Muniak Radosław Filip. 2010. Efekt lalki. Lalka jako obraz i rzecz. Kraków: Universitas.

Nelson Victoria. 2009. Sekretne życie lalek. Kraków: Universitas.

Paczoska Ewa. 1995. "Lalka" czyli rozpad świata. Białystok: "Trans Humana".

Pilbeam Pamela. 2006. Madame Tussaud and the History of Waxworks. London: Bloomsbury.

Płonka-Syroka Bożena. 1994. Mesmeryzm: od astrologii do bioenergoterapii. Wrocław: Arboretum.

Pomian Krzysztof. 1996. Zbieracze i osobliwości: Paryż - Wenecja XVI-XVIII wiek. Warszawa: PIW.

Prus Bolesław. 1982. Lalka. Warszawa: PIW.

Schlicke Paul. 1998. Dickens and Popular Entertainment. London: Academic Division of Unwin Hyman Ltd.

Simmel Georg. 2012. Filozofia pieniądza. Warszawa: Wydawnictwo Aletheia.

Słowiński Mirosław. 1993. Błazen. Dzieje postaci i motywu. Warszawa: Prolog.

Świątek Tadeusz Władysław. 1998. Śladami mieszkańców dawnej Warszawy. Wydział Informacji i Wydawnictw Biuro Zarządu m. st. Warszawa.

Sznajderman Monika. 2000. Błazen. Maski i metafory. Gdańsk: Słowo/Obraz/Terytoria.

Zalewska Agata. 2005. Theatrum mundi czy theatre of absurd?. W Świat "Lalki", red. Malik Jakub A., 107-125. Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Pobierz

Opublikowane : 2014-06-02


Górska-Szkop, B. (2014). Magazyny osobliwości w powieściach Karola Dickensa i Bolesława Prusa. Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo, (4(7), 47-67. Pobrano z https://www.journals.polon.uw.edu.pl/index.php/pfl/article/view/203

Beata Górska-Szkop 
Uniwersytet Warszawski  PolskaCopyright (c) 2019 Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo

Wszystkie artykuły prezentowane na łamach „Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo” są publikowane w otwartym dostępie na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa wersja 3.0  (CC-BY)