Wisła Czesława Miłosza (widzenia poetyckie)Abstrakt

The article aims at describing the forms of the theme of the Vistula River in Czesław Miłosz’s poetry. For this purpose, it transpires to be necessary to take account of Miłosz’s biographical conditions and consider the attitude of the writer towards the poetic tradition of the theme. Above all, the article is an attempt to reflect on its symbolic meanings and metaphysical functions. Reading poems or fragments of poems dedicated to the Vistula River (from the 40s and 50s) enables the development of the following thesis: the presence of this theme serves as means to identify the specificity of Polish history and diagnose the essence of Polish historical fate.

Słowa kluczowe

Czesław Miłosz; Wisła; rzeka; poezja; motyw

Dakowicz, Przemysław. Helikon i okolice. Notatki o poezji współczesnej. Sopot: Towarzystwo Przyjaciół Sopotu, 2008.

Grzeniewski, Ludwik Bohdan. „Nad Wisłą”. In idem, Pod sosen rzeką. Warszawa: PIW, 1987.

Herbert, Zbigniew. Oeuvres poétiques complètes, traduction du polonais par Brigitte Gautier, vol. 1 et 2. Paris: Le Bruit du temps, 2011−2012.

Mazurkiewicz, Edward, ed. „Wisło moja, Wisło stara...”. Antologia poezji. Kraków:Wydawnictwo Literackie, 1986.

Miłosz, Czesław. Wiersze wszystkie. Kraków: Znak, 2011.

Tomaszewski, Feliks. „Miłosz na Żuławach i Żuławy Miłosza (Mady − Sopot − Gdańsk)”. In Czesława Miłosza „północna strona”, ed. Małgorzata Czermińska, Katarzyna Szalewska. Gdańsk: Nadbałtyckie Centrum Kultury, s.a.

Pobierz

Opublikowane : 2015-06-01


Wójcik, T. (2015). Wisła Czesława Miłosza (widzenia poetyckie). Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo, (5(8), 393-404. Pobrano z https://www.journals.polon.uw.edu.pl/index.php/pfl/article/view/191

Tomasz Wójcik 
Uniwersytet Warszawski  PolskaCopyright (c) 2019 Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo

Wszystkie artykuły prezentowane na łamach „Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo” są publikowane w otwartym dostępie na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa wersja 3.0  (CC-BY)