„Nie ma, nie ma wody na pustyni”? Symbolika rzeki w poezji Teresy Podemskiej-AbtAbstrakt

The article aims at discussing the problem of changes that the symbolic meaning of a river is going through when used by Polish authors who create their poems in a geographical and cultural context which is completely different from their native one. The examples are taken from Teresa Podemska-Abt’s works. Her poems written in Australia reveal an interesting recontextualization of the sign of a river and modification of the symbolic meanings it evokes.

Słowa kluczowe

motywy akwatyczne; poezja emigracyjna; Teresa Podemska-Abt

Bąk, Magdalena. „Australia w poezji polskich emigrantów. Wybrane aspekty”. In Od oświecenia ku romantyzmowi i dalej... Autorzy − dzieła − czytelnicy, ed. Marek Piechota, JanuszRyba, Maria Janoszka, vol. 5. Katowice:WydawnictwoUniwersytetu Śląskiego, 2014.

Borowy, Wacław. „Wisła w poezji polskiej”. In idem, Studia i szkice literackie, vol. 1. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1983.

Cirlot, Juan Eduardo. Słownik symboli, trans. Ireneusz Kania. Kraków: Znak, 2012.

Haltof, Marek. Kino australijskie. O ekranowej konstrukcji Antypodów. Gdańsk: słowo/ obraz terytoria, 2005.

Jamrozik, Adam. The Chains of Colonial Inheritance. Sydney: University of New South Wales Press, 2004.

Jezierski, Franciszek. Wybór pism, ed. Zdzisław Skwarczyński, introd. Jerzy Ziomek. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1952.

Kolbuszewski, Jacek. „Szczęście wiosłem wyliczane. Motyw rzeki w myśleniu symbolicznym i literaturze”. In Rzeki: kultura, cywilizacja, historia, ed. Jerzy Kułtuniak, vol. 1. Katowice: Muzeum Śląskie w Katowicach, 1992.

Leszczycki, Stanisław, et Mieczysław Fleszar. Australia, Oceania, Antarktyka. Warszawa: Wiedza Powszechna, 1971.

Lurker, Manfred. Przesłanie symboli w mitach, kulturach i religiach, trans. Ryszard Wojnakowski. Kraków: Znak, 1994.

Masłowska, Ewa. „Ludowy stereotyp rzeki”. In Urzeczenie. Locje literatury i wyobraźni, ed. Mariusz Jochemczyk, Miłosz Piotrowiak. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2013.

Pilger, John. A Secret Country. London − Melbourne − Sydney: Vintage, 1990.

Podemska-Abt, Teresa. Żywe sny. Kraków: Miniatura, 2002.

Podemska-Abt, Teresa, ed. Świat tubylców australijskich. Antologia literatury aborygeńskiej. Kraków: Miniatura, 2003.

Tomalik, Marek. Australia: gdzie kwiaty rodzą się z ognia. Kraków: Wydawnictwo Otwarte, 2011.

Troszyński, Marek. Słowacki. Poza kanonem. Gdańsk: słowo/obraz terytoria, 2014.

White, Richard. Inventing Australia. Images and Identity 1688−1980. Sydney – Boston − London: George Allen & Unwin, 1981.

Wiśniowski, Sygurd. „Pani Jeziora”. In Koronacja króla wysp Fidżi oraz inne nowele, obrazki i szkice podróżnicze, ed. Julian Tuwim, Bolesław Olszewicz. Warszawa: Spółdzielnia Wydawnicza Czytelnik, 1953.

Pobierz

Opublikowane : 2015-06-01


Bąk, M. (2015). „Nie ma, nie ma wody na pustyni”? Symbolika rzeki w poezji Teresy Podemskiej-Abt. Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo, (5(8), 217-230. Pobrano z https://www.journals.polon.uw.edu.pl/index.php/pfl/article/view/182

Magdalena Bąk 
Uniwersytet Śląski w Katowicach  PolskaCopyright (c) 2019 Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo

Wszystkie artykuły prezentowane na łamach „Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo” są publikowane w otwartym dostępie na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa wersja 3.0  (CC-BY)