Książka − medium transgresji. „Druhé mesto” Michala Ajvaza


Abstrakt

The article is an analysis of the novel by Michał Ajvaz − Other City through the prism of the protagonist’s journey from the book to the library. Found in an old antique bookshop in Prague, the volume in a velvety purple cover, written in a script not belonging to any of the peoples living on earth, is the beginning of a fantastic adventure of the main character-narrator. The mysterious book turns out to be a sign pointing to the space of another city, whose limits extend ‘in the twilight of the margins of our narrow reality’. The most unobvious places in Prague become the moments of contact between two spaces which are built as a mirror analogy. The most important gate to another city (world) is the university library Clementium, which is a bipartite structure − the library flows smoothly into the jungle. There, books and shelves form a kind of compost, culture is absorbed by nature and books, as paper artefacts, seem to symbolically return to it.

Słowa kluczowe

książka; biblioteka; transgresja; inność; mroczny przedmiot; podróż; dżungla

Chleboun, Petr. „Apologie zrady smyslu. Pru˚zkum poloh Zénonova paradoxu v poslední knize M. Ajvaze”. Aluze IV, no. 1 (2000): 112–121.

Engelking, Leszek. Surrealizm − Underground − Postmodernizm. Szkice o literaturze czeskiej. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2001.

Foucault, Michel. „Inne przestrzenie”, trans. Agnieszka Rejniak-Majewska. Teksty Drugie, no. 6 (2005): 117–125.

Gawarecka, Anna. „Alternatywne światy Michala Ajvaza”. In Nasza środkowoeuropejska ars combinatoria, ed. Krystyna Pieniążek-Marković, Goran Rem, Bogusław Zieliński. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2007, 221–232.

Haman, Aleš. „Ajvazová Borgesovská setkání”. Tvar. Literárníobtydeník, no. 16 (2004): 20.

Hodrová, Daniela. ...Na okraji chaosu... Poetika literárního díla 20. století. Praha: Torst, 2001.

Kasal, Lubor. „Hra mezi tvarem a nicotou. Rozhovor s Michalem Ajvazem”. Tvar. Literární obtydeník, no. 16 (2005): 1, 4, 5.

Kopaliński, Władysław. Słownik symboli. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Rytm, 2001.

Košnarová, Veronika. „Jednotny šum bytí”. Host, no. 5 (2011): 8–16.

Košnarová, Veronika. „Masky touhy.U´vaha Ajvazovská”. Česká literatura, no. 4 (2012): 517–542.

Łotman, Jurij. Kultura i eksplozja, trans. Bogusław Żyłko. Warszawa: PIW, 1999.

Scheinosová, Alena. „Rˇeč hádanky ve sveˇteˇ chaosu. Nad textem Hádanek Michala Ajvaze”. Sveˇt literatury, no. 28/29/30 (2004): 187–208.

Symotiuk, Stefan. Filozofia i genius loci. Warszawa: Instytut Kultury, 1997.

Pobierz

Opublikowane : 2019-07-04


Hudymač, A. (2019). Książka − medium transgresji. „Druhé mesto” Michala Ajvaza. Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo, (9(12) cz.2), 187-200. https://doi.org/10.32798/pflit.129

Aleksandra Hudymač 
Uniwersytet Jagielloński  Polska
Copyright (c) 2019 Aleksandra Hudymač

Wszystkie artykuły prezentowane na łamach „Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo” są publikowane w otwartym dostępie na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa wersja 3.0  (CC-BY)