Profile Chrystusa w „Albumie Orbis” Norwida. Wstępne rozpoznanie


Abstrakt

The article presents the profiles of Christ in the second part of Norwid’s Album Orbis in the context of the iconographic tradition. They derive from the Renaissance medals with the image of the Saviour. Particular illustrations have their origins in the tapestry Miraculous Draught of Fishes based on Raphael’s cartoon, a medal with a Hebrew inscription, an image found (according to the reports) around the Roman catacombs and in Lavater’s work. Christ’s ‘portraits’ contained in Album Orbis have been interpreted: they show Jesus as the most important of the famous men, the one who creates the history and is cognizable rationally by science and art. At the same time, He is the incarnated God, occupying a central place in Norwid’s work, both literally and figuratively. This is the manner in which the author expresses the compatibility of rationality and Revelation.

Słowa kluczowe

Norwid; Album Orbis; Jezus Chrystus; profil; medal; Lavater; Mandylion

Bantum, Brian. „The Threefold Man. Lavater, Physionomy and the Rise of the Western Icon”. In Sainthood and Race. Marked Flesh, Holy Flesh, ed. Molly H. Basset, Vincent W. Lloyd. London–New York: Routledge, 2015.

Bieńkowska, Ewa. „Historia jako dzieje wcielenia”. Więź, no. 4 (1974).

Borowiec, Anna. „Album Orbis” Cypriana Norwida jako księga sztukmistrza. Gdańsk: słowo/obraz terytoria, 2015.

Bussels, Stijn. „The Diptich of the Lentullus Letter. Building Textual and Visual Evidence for Christ’s Appearance”. In Speaking to the Eye. Sight and Insight through Text and Image (1150–1650), ed. Thérèse de Hemptinne, Veerle Fraeters, María Eugenia Góngora. Turnhout: Brepols, 2013.

Chlebowski, Piotr. Cypriana Norwida „Rzecz o wolności słowa”. Ku epopei chrześcijańskiej. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2000.

Chlebowski, Piotr. Romantyczna silva rerum. O Norwidowym „Albumie Orbis”. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2009.

Dąbrowicz, Elżbieta. „Profile Norwida”. In Poeta i sztukmistrz. O twórczości poetyckiej i artystycznej Norwida, ed. Piotr Chlebowski. Lublin: TN KUL, 2007.

Dunajski, Antoni. Chrześcijańska interpretacja dziejów w pismach Cypriana Norwida. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL, 1985.

Helas, Philine. „Lo «smeraldo» smarrito, ossia il «vero profilo» di Cristo”. In Il Volto di Cristo, ed. Giovanni Morello et Gerhard Wolf. Milano: Electa, 2000.

Hill, George Francis. The Medallic Portraits of Christ.The False Shekels, the Thirty Pieces of Silver. Oxford: Clarendon Press, 1920.

Hochman, Leah. The ugliness of Moses Mendelssohn. Aestetics, religion, and morality in the eighteen century. London–New York: Routledge, 2014.

Jarzewicz, Maciej. „Norwid a fizjonomika”. In Norwid − artysta. W 125. rocznicę śmierci poety, ed. Krzysztof Trybuś, Wiesław Ratajczak, Zofia Dambek. Poznań: Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 2008.

Merdas, Alina RSCJ. Ocalony wieniec. Chrześcijaństwo Norwida na tle odrodzenia religijnego w porewolucyjnej Francji. Warszawa: Pax, 1995.

Mierzejewski, Andrzej. „«Kształtem jest Miłości». U źródeł Norwidowskiego pojęcia piękna”, Studia Norwidiana, no. 5–6 (1987–1988).

Nagel, Alexander et Christopher S. Wood. Anachronic Renaissance. New York: Zone Books, 2010.

Percival, Melissa. The Appearance of Character. Physiognomy and facial expression in eighteenth-century France. London: W.S. Maney and Son LTD, 1999.

Pniewski, Dariusz. Między obrazem i słowem. Studia o poglądach estetycznych i twórczości literackiej Norwida. Lublin: TN KUL, 2005.

Wolf, Gerhard. Schleier und Spiegel. Traditionen des Christuslides und die Bildkonzepte der Renaissance. München: Wilhelm Fink, 2002.

Wołoszyn, Beata. „«Wcielenie» w trudnym świecie pojęć Norwida”. In Trudny Norwid, ed. Piotr Chlebowski. Lublin: TN KUL, 2013.

Pobierz

Opublikowane : 2019-07-04


Starownik, A. (2019). Profile Chrystusa w „Albumie Orbis” Norwida. Wstępne rozpoznanie. Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo, (9(12) cz.2), 97-113. https://doi.org/10.32798/pflit.123

Agata Starownik 
Uniwersytet Warszawski  Polska
Copyright (c) 2019 Agata Starownik

Wszystkie artykuły prezentowane na łamach „Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo” są publikowane w otwartym dostępie na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa wersja 3.0  (CC-BY)